Cập nhật:  GMT+7
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQdsOdw6Lhu5pQ4bua4bu4PMOh4bqp4buaMD4uMuG7muG6qeG6p8Oa4bua4bqpPFcz4buaMzw+LOG6qeG7muG6qeG7pj7hu5rhu5U84bq34bua4bqpPFvhu5rhu4PGr+G7muG6pOG6q8WoMynhu5rhuqjhuqdbw5QvPOG7ouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4bulPcOaQMag4buQxqEu4buaw6I8NjMpw5Phu5rhu7g8w6EzKeG7muG7lXnhu4Dhu6fhu5ct4buiVcOT4bua4buZw5oz4bua4bqk4bqrxagz4buaMWbhu5rhu7g84bq34bua4bqpPFvhu5rhu4PGr+G7muG6pOG6q8WoMynhu5rhuqjhuqdb4buaI8av4buaMcOdw6Lhu5pQ4bua4bu4PMOh4bqp4buaMD4uMuG7muG6qeG6p8Oa4bua4bqpPFcz4buaMzw+LOG6qcOT4buaKcOgMuG7muG7oOG7muG7uDzDoeG6qeG7muG7uMOh4buaI1szPOG7muG7geG7pOG7muG7ouG7muG7uDzDoeG6qeG7mkA+4buaI+G6oTMpw5Phu5ojw6AzKeG7muG6qTzhurE+4bua4bu2w6Hhu5rhuqnhuqd74buaMynDqeG6sT7hu5ozPOG7quG7uOG7mjM84bqz4buaMynDqeG6sT7hu5pAVzPhu5ojPTThu5owPOG7suG6q+G7muG6qeG6p8OaMynDk+G7muG6p8Oqw5rhu5rhuqnDmuG7heG7muG6rcOZ4bqp4buaMDzhuqvhu7Iz4bua4bqp4bqnw6nhuq/hu7jhu5owPD7hu5rhuqfDmuG7muG7geG7pDThu5rhu7g84bq3w5LDlC/DouG7kMOU4bqpw5rhu7YxPeG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqAyw5rhuqcpPjNO4buew6Lhu4Phu5rDmuG6q+G6qTTGoOG7kMOU4bqp4bqn4buQw5ThuqlA4buQw5Q+Minhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4w5Lhu7bDmjThuqXhuqvDmjMp4bqp4bqnPsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4bue4buc4buiUC9QVEDhu57hu6JU4buiUeG7nFPhuqnhu6JQU1Dhu6JVMeG7osOSIMOiKcag4buaL+G7kMOUL+G6qUDhu5DDlC/huqnhuqfhu5DDlOG6qeG6p+G7kMOU4bqpQOG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7lTzDoeG6qeG7miM04bua4bqpPFcz4buaMzw+LOG6qeG7muG6qeG7pj7hu5rhu7g84bq34bua4bqpPFvhu5rhu4PGr+G7muG6pOG6q8WoMynhu5rhuqjhuqdbLeG7mmozPOG7muG6qMOSdsOUL8Oi4buQw5Qv4bqpQOG7kMOUL+G6qeG6p+G7kMOUL+G6qcOa4bu2MT3hu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhu5XDmeG7uOG7muG7uDzDoeG6qeG7muG7uMOh4buaI1szPOG7muG6rSbhu5rhuqk+OjPhu5o84bukMzzhu5ojNOG7muG6qTxXM+G7mjM8Pizhuqnhu5rhu7g8NOG7mjMpw6nhurE+4buaQFcz4bua4buB4bukNOG7muG6qeG6p8OaNOG7miPhuqM+w5Phu5oy4bqrw5rhu5rhu7bDmTPhu5rhuqnhu6Y+4bua4bu4POG6t0/hu5rhu7g8w6Hhuqnhu5pAPuG7miPhuqEzKeG7miM04bua4bqpPFcz4buaMzw+LOG6qeG7muG6qeG7pj7hu5rhu7jDmeG7uOG7miM+LjLhu5rhu7bDmTPhu5rhu7jDoeG7miNbMzzhu5rhu7Y/M+G7muG6qeG6pzQzKeG7muG7uDzhurfDkuG7muG7lcOZ4bu44bua4bu4PMOh4bqp4buaIzThu5rhuqk8VzPhu5ozPD4s4bqp4buaPDThu6bhuqnhu5oj4bqhMynhu5rhu7bhuqvhuqM+4bua4bqtw5kzKeG7muG7tuG7quG6qeG7miNZ4bqr4bua4bqp4bq74buaU+G7mik+4bqx4buaIzoz4bua4bui4bui4buaKT7hurFP4bua4bu24bqr4bqjPuG7muG7uDw+O+G6q+G7muG6qeG6u+G7muG7olDhu5opPuG6seG7miM6M+G7muG7olThu5opPuG6seG7muG7jjA8PuG7mjw64bqp4buaMcOp4bq3Mynhu5owPMOZ4bu4POG7muG6p8Oa4bua4buB4bukNOG7muG7uDzhurfDlcOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5B3w6M+4bua4bu4PMOh4bqp4bua4bu4NeG7muG7nuG7mjMpw6nhurE+4bua4bqp4bqn4bq94bu4w5Phu5rhu7jDmeG7uOG7mjM8VzPhu5rhu4E+PzPhu5ox4bukMuG7muG7gT4s4bu44bua4bqp4bumPuG7muG7uMOZ4bu44bua4bu4PMOh4bqp4buaMyk04bukPuG7muG7gT4s4bu44buaIzThu5rhuqk8VzPhu5ozPD4s4bqp4bua4bu4NjPhu5opPD7hu5ox4bumPuG7muG6qT8z4bua4buB4buk4bua4bqpPGEzKeG7muG6qT4z4bua4bqpfTM84bua4bqp4bqn4bumMynhu5rhuq3hurnhu7jhu5owPDg94bua4bu4xJHDmuG7mjMpw6nhurE+4buaQFcz4buaMDw+4buaIzoz4bua4bu4POG6t+G7mjLhuqvDmuG7muG7tsOZM+G7mjzhu6QzKeG7mjw1w5pP4bua4bqp4bqr4buFPzPhu5rhuqnhuqfhuqvhu4U7M+G7mjMpw6nhurE+4buaQFcz4buaIz004buaMDzhu7Lhuqvhu5rhuqnhuqfDmjMpw5Phu5rhuqfDqsOa4bua4bqpw5rhu4Xhu5rhu7bhu7AzKeG7mjPDqeG6r+G7uOG7muG6rcOZ4bqp4buaMDzhuqvhu7Iz4bua4bqpPD004bua4bql4bqr4buF4buaI1szPMOS4buaeDrhuqvhu5rDojzDmeG6qeG7mjw+LDPhu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4buaPOG6t8Oi4buaMDzDmeG7uDzhu5o84bukMynhu5rhuq3DoeG6qeG7muG6qeG6pz8z4bua4bugVOG7miPhuqHhu5rhuq0m4buaMcOdw6Lhu5pAw5ozPOG7muG6rcOZ4bu4POG7muG7geG7pOG7muG7uDzhuqvhu4UuM+G7muG6qOG6p+G6qzMp4bua4bqpVzLhu5rhu4Thu5rhuqk64bua4bqpPFvhu5rhu4PGr+G7muG6pOG6q8WoMynhu5rhuqjhuqdb4buaMDzDmTLhu5owW8Oi4bua4bqpPOG6sT7DksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw4I8NeG7muG6qOG6p8Op4bqzMynhu5rhu5nDmjPhu5rhuqThuqvFqDPhu5oxZuG7muG7lTzhurfhu5rhuqk8W+G7muG7g8av4bua4bqk4bqrxagzKeG7muG6qOG6p1vhu5rhu6U04bukMynhu5rhuqg8W+G7muG7lz4s4bqr4bua4bulw6nEgzMp4bua4bu4PDThu5rhu7Y+OuG6qU7hu5rigJzhu6VZ4bqr4buaPDrhuqnhu5ozKcOp4bqxPuG7mkBXM+G7miM6M+G7mik+w5o04buaQFvhu7g84bua4bqp4bumPuG7muG7uDzhurfhu5ojO+G6q+G7msSRMynhu5o84bqh4bua4bu4w5nhu7g84buaMeG7pDLhu5oz4buk4buF4bua4buB4buk4bua4bu4PFjDouG7mjzhu6QzPOG7mjMpPD4/MuG7muG6qWLhu7jhu5rhu4E+LOG7uOG7miM04bua4bqpPFcz4buaMzw+LOG6qcOT4bua4buDPTLhu5ojV+G7heG7mjHhu6Thu5rhu4E+LOG7uOG7mjHhu6Qy4bua4bqpPD464bqp4bua4bqpPOG6veG7uOG7mjM84buwMuG7mjzhu6Yz4bua4bu4PDrhu5rhuq3hur3hu5oxV+G7heG7mjHDmjPhu5pAW+G7uDzhu5rhu7YsMzzhu5rhu7g8NOG7muG7uOG6oTMp4buaI8OgMynigJ3DksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4bqoPMOaMzzhu5p2P8OUL8Oi4buQ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19

Hơn 5,2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID - 19
2020-04-07 10:50:36

(QTO) – Sáng nay 7.4.2020, Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Trị tiếp tục tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống COVID – 19, gồm 54 triệu đồng do công chức, viên chức, người lao động Cục...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết