Cập nhật:  GMT+7

Nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực văn hóa - thông tin ở huyện Gio Linh

Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin (VH&TT) huyện Gio Linh Phùng Chương Nam cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Gio Linh và ngành VH,TT&DL cấp trên, cùng sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương, Phòng VH&TT huyện Gio Linh đã triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; kết quả thực hiện các nội dung công việc cơ bản đạt cả về số lượng, chất lượng và tiến độ thời gian.

Nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực văn hóa - thông tin ở huyện Gio Linh

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở Gio Linh phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân - Ảnh: D.C

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiếp tục phát triển sâu rộng. Các lễ hội văn hóa truyền thống tiếp tục được duy trì, phục dựng; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hệ thống các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở tiếp tục được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp ngày càng hoàn thiện. Việc lập hồ sơ khoa học, hồ sơ pháp lý, đầu tư bảo tồn, tôn tạo chống xuống cấp đối với các di tích trên địa bàn tiếp tục được quan tâm.

Theo đánh giá chung, lĩnh vực đột phá trong thời gian qua đó là phát triển mạnh kinh tế biển gắn với dịch vụ du lịch biển. Năm 2021, huyện Gio Linh phối hợp với Sở VH,TT&DL và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động thể thao, tổ chức gian hàng giới thiệu văn hoá ẩm thực và sản phẩm đặc sản địa phương tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt; phục vụ lễ hội trong chương trình Lễ hội “Thống nhất non sông” và khai trương mùa du lịch biển; tuyên truyền mùa du lịch biển tại các bãi tắm trên địa bàn huyện.

Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chương trình làm đẹp biển với tổng kinh phí 1 tỉ đồng (do Bia Huda tài trợ) bao gồm: xây dựng 2 bốt cứu hộ, 15 chậu hoa, 30 ô che nắng, ghế đá... Tháng 4/2023, huyện phối hợp với Sở VH,TT&DL và các đơn vị liên quan tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam năm 2023 tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt, đón hơn 30 ngàn lượt khách đến tham quan.

Nằm trong dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng - giai đoạn II”, hiện nay tỉnh đang triển khai đầu tư hạ tầng du lịch bãi tắm Trung Giang, bãi tắm Gio Hải, bãi tắm Cửa Việt và đầu tư hạ tầng Cảng du lịch Cửa Việt, với tổng mức đầu tư 11,434 triệu USD. Các quy hoạch xây dựng bãi tắm cộng đồng đang được tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, huyện cũng luôn khuyến khích và tạo điều kiện về chủ trương, thủ tục hành chính... để thu hút đầu tư và huy động nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng. Qua đó, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược đến khảo sát, lập quy hoạch và xây dựng kế hoạch đầu tư.

Anh Phùng Chương Nam cho biết thêm, chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đã có những chuyển biến tích cực. Hiện có 19.584/20.758 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 94,3%; 97/97 khu dân cư được công nhận đạt văn hóa và 83/83 cơ quan, đơn vị văn hóa. 15/15 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, có 7 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng cao, hộ đói không còn, hộ nghèo ngày càng giảm, số hộ khá, hộ giàu tăng lên; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được duy trì và phát triển sâu rộng; cơ sở vật chất hạ tầng và các thiết chế văn hóa được quan tâm xây dựng; tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều tiến bộ, tạo được môi trường văn hóa lành mạnh ở cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp, người dân tham gia các hoạt động hưởng thụ và sáng tạo văn hóa ngày càng nhiều.

Hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở được củng cố, hoàn thiện. Hệ thống truyền thanh huyện được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng; hệ thống truyền thanh cơ sở được mở rộng. Năm 2020, phòng VH&TT phối hợp với Cục thông tin cơ sở và UBND xã Linh Trường khảo sát vị trí và lắp đặt đài truyền thanh 3G (đài truyền thanh thông minh) do quỹ Thiện Tâm tài trợ.

Đến nay, 16/17 xã, thị trấn có đài truyền thanh, trong đó có 1 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin. Duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục hiện có, nâng cao chất lượng tin, bài. Phòng VH&TT tham mưu UBND huyện thành lập tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ). Đến nay, toàn huyện có 15/17 xã, thị trấn thành lập tổ CNSCĐ cấp xã và 83 tổ CNSCĐ thôn, khu phố...

Phòng VH&TT cũng đã tham mưu về công tác lập hồ sơ khoa học, hồ sơ pháp lý cho các di tích cấp tỉnh trên địa bàn huyện. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm. Đến nay, trên địa bàn huyện có 63 di tích, điểm di tích được xếp hạng công nhận, trong đó có 5 di tích, điểm di tích cấp quốc gia đặc biệt, 5 di tích cấp quốc gia, 53 di tích cấp tỉnh.

Trong số 63 di tích, có 13 di tích đã được lập hồ sơ khoa học và pháp lý. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được chú trọng. Các địa phương đã phục dựng các lễ hội, trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống, qua đó, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nét đẹp văn hóa về mảnh đất và con người Gio Linh.

Hoài Diễm Chi

Tin liên quan:
 • Nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực văn hóa - thông tin ở huyện Gio Linh
  Gio Linh đạt được kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội

  6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là thiên tai và dịch bệnh nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát và toàn diện của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của UBND huyện cùng các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội của huyện Gio Linh đạt được kết quả nổi bật.

 • Nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực văn hóa - thông tin ở huyện Gio Linh
  Tuổi trẻ huyện Gio Linh với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực

  Những năm qua, tuổi trẻ huyện Gio Linh luôn phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực, tạo nên nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, góp phần quan trọng vào xây dựng và phát triển quê hương. Vai trò, vị thế và sự cống hiến hết mình của các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Gio Linh ngày càng được khẳng định và nâng cao.

 • Nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực văn hóa - thông tin ở huyện Gio Linh
  Nông nghiệp huyện Gio Linh đạt nhiều kết quả tích cực

  Năm 2022, huyện Gio Linh đã đầu tư khá mạnh mẽ vào phát triển nông nghiệp toàn diện trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của từng tiểu vùng; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm... Nông dân nêu cao tinh thần thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương. Từ đó, sản xuất nông nghiệp gặt hái được nhiều kết quả tích cực.


Hoài Diễm Chi

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mở rộng vòng tay giúp trẻ em yếu thế

Mở rộng vòng tay giúp trẻ em yếu thế
2023-11-15 05:10:00

QTO - Mong muốn đến Nhà Thiếu nhi tỉnh để được học tập, trải nghiệm, vui chơi nhưng vì những khó khăn trong cuộc sống, một số em nhỏ chưa đạt được ước mơ...

Người nối duyên lành

Người nối duyên lành
2023-11-11 05:50:00

QTO - Để chung tay giúp người dân khó khăn, thời gian qua, những đêm nhạc gây quỹ từ thiện được tổ chức ngày càng nhiều trên địa bàn tỉnh. Lặng thầm đứng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết