Cập nhật:  GMT+7
6òãạfỗầvv>àựWọwỗià7ỖọĩớạÒưựạỬxsfạwòrớóạửxầạÃdớạễbớạfỵầạòọlựạỹủfạhếxạwọĩớạễbờạÃlạÃýớóạễọmớạửxsfạwj6/òã76ựạfỗầvv>àựÒiầgà7*Ờ*2*Ớạ-ạFậfạớỹủfạwòẩớòạÃọĩớạỖọĩớạÒưựạỬxsfạớóẩẰạằ/ắạfxsọạfýớóạfỷớóạhcạwòrớóạửxầạÃdớạễbớạfỵầạòọlựạỹủfạửxsfạwjạhếxạwọĩớạớòeơạễbờạÃlạÃýớóạễọmớạửxsfạwjạvầxạớòọkxạớdơạhẩơạựòậớ26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7ÒọlựạỹủfạữẩớóạễxufạÃkạơéwạựòậựạỗẶạớòeơạễbờạwtớạÃẩạhbơạễbờạvẠạgỳớóạễkớạÃẢớóạhầạgẫớóạvọớòạòỡfạhẫọạgỹụớóạhcạhỹưfạwòbờạỗxềớạwữờớóạvxswạãặạớdơ1ạwữờớóạhợạfợạằạớdơạhẩơạựòậớạfòỏớòạwòAfạÃẩạhỹưfạfậfạớòẩạhẩơạựòậớạfỵầạwữĩớạãảảạớỹủfạớòêwạwữỏạvầxạặạÃởớóạhẩơạựòậớạổíờạgẩọ1ạgờạỖọĩớạÒưựạỬxsfạfòỵạwữõạwẫọạỚiĂạ:ờữổạ4ƠẤ52ạÒọlựạỹủfạớẩẰạhỹưfạwòrớóạửxầạãạớóẩẰạvầxạòẫớạfòợwạgÀạổọjớạễầớạhếx2ạHẽẰạỗẩạổjwạửxbạhỹưfạơờớóạhưọạwÁạỗẽxạơẩạfậfạwúạfòAfạơrọạwữỹũớóạfòờạữeớóạfợạwòmạhbờạớóỹưfạớòẢớóạwúớạwòêwạhầạgẫớóạvọớòạòỡfạễọmớ1ạfỷớóạớòỹạhbơạễbờạựòậwạwữọmớạễkớạÃẢớó26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà76ọơóạfỗầvv>àọFiớwiữàạvwẰỗi>àĂọgwò ạãăảảựẮ0ạòiọóòw ạâảảựẮ0àạvữf>à//f2ễầờửxầớówữọ2Ãớ/givổwờự/ớiĂv/ăắãả/ããằgãảặăãảẵwấẳẳắỗắ-ầ2ộựóàạầỗw>àỖọĩớạÒưựạỬxsfạwòrớóạửxầạÃdớạễbớạfỵầạòọlựạỹủfạhếxạwọĩớạễbờạÃlạÃýớóạễọmớạửxsfạwjàạĂọgwò>àãăảảàạòiọóòw>àâảảàạ/76/ự76ựạfỗầvv>àựFầựwọờớà7ÒọlựạỹủfạơủọạÃkạhẫọạgỹụớóạwÁớóạhỹưfạhkạfềựạwữờớóạòỡựạễậờạòrơạăã/ă1ạwẫọạwữỳạvứạỖọĩớạÒưựạỬxsfạứạƠẤ2ạỚóxtớ ạỮixwiữv6/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7GýạÃdớạễbớạfòỏớòạwòAfạfòỹầạhỹưfạfrớóạễs1ạvờớóạfậfạớòẩạòờẫwạhuớóạơrọạwữỹũớóạfờọạÃọlfạfậfạớỹủfạfýớóạớòêwạwữỏạÃkạòọlựạỹủfạvầxạwòũọạóọầớạgẩọạhẩơạựòậớạỗẩạ“ễỹủfạhuwạựòậ”ạwữờớóạÃọlfạễbờạÃlạhầạgẫớóạvọớòạòỡf26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7WúớóạWòỹạổẶạỖọĩớạÒưựạỬxsfạẦớwờớọờạÓxwiữữivạhcạòờầớạớóòĩớòạÃọlfạwòrớóạửxầạÃdớạễbớạfỵầạòọlựạỹủf1ạfờọạhẽẰạỗẩạơuwạ“fòọjớạwòđớóạfỵầạfòỵạớóòồầạhầạựòỹụớóạÃẩạfỵầạớòẢớóạớùạỗÀfạwờẩớạfếxạớòeơạfòsớóạỗẫọạfậfạẮxạòỹủớóạòỵẰạgọlwạhẫọạgỹụớó”26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7WòiờạFrớóạỹủfạỖọĩớạÒưựạỬxsfạÃkạỖxềwạỄọmớạ4XỚFỖỜV5ạớdơạãấâă1ạễọmớạfbạỗẩạÃýớóạễọmớạửxsfạwj1ạễầờạótơạwêwạfbạÃýớóạễọmớạổòrớóạớeơạwữờớóạÃýớóạhéfạửxẰkớạổọớòạwj1ạỗcớòạòbọạòầẰạớuọạwòỵẰạfỵầạơuwạửxsfạóọầạfỷớóạớòỹạổòrớóạớeơạwữờớóạÃýớóạớỹủfạửxếớạhbờạfỵầạửxsfạóọầạửxếớạhbờ2ạGờạhợ1ạễọmớạfbạổòrớóạwòxufạửxẰkớạwẩọạựòậớạfỵầạễêwạổẲạớỹủfạớẩờ2ạƠéfạgýạễọmớạfbạfòọjơạòụớạẳả}ạgọlớạwỏfòạhẫọạgỹụớóạfỵầạwòjạóọủọạÃẩạóếớạặả}ạễkạơéwạWữậọạHêwạớòỹớóạễọmớạfbạữêwạỏwạhỹưfạfòyạẶạwủọ2ạÒọlớạfòốạfợạổòờbớóạã}ạgọlớạwỏfòạễọmớạfbạhỹưfạễbờạÃl2ạGờạhợ1ạổòọạfợạòọlxạỗÀf1ạòọlựạỹủfạớẩẰạvỉạfòờạựòíựạwẫờạữầạfậfạổòxạÃÀfạhỹưfạễbờạÃlạwữờớóạfậfạÃýớóạễọmớạửxsfạwj2/26/ự76ựạfỗầvv>àựẦxwòờữà7Ự*/*Ờ*-&ầvòọớówờớ6/ự7

PV/VOV-Washington

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Thùng thuốc súng” ở Trung Đông

“Thùng thuốc súng” ở Trung Đông
2023-03-05 06:05:00

(ND) - Cộng đồng quốc tế quan ngại sâu sắc trước tình hình an ninh ngày một xấu đi ở khu Bờ Tây, vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, đặc biệt là bạo lực bùng phát ở thị...

Ukraine thất thủ ở điểm nóng Bakhmut?

Ukraine thất thủ ở điểm nóng Bakhmut?
2023-03-02 12:59:00

QTO - Cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết quân đội nhiều khả năng phải rút khỏi Bakhmut - cứ điểm quan trọng trấn giữ lãnh thổ nước này.

Nỗi ám ảnh khủng hoảng di cư trở lại châu Âu

Nỗi ám ảnh khủng hoảng di cư trở lại châu Âu
2023-03-02 05:54:00

VOV.VN - Thảm kịch chìm thuyền khiến hơn 60 người thiệt mạng ngoài khơi Italy hôm 26/2 một lần nữa khiến nỗi ám ảnh khủng hoảng di cư trở lại với châu Âu. Năm 2022, châu lục...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết