Cập nhật:  GMT+7
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rDg33huqtYw53hu7hY4buJ4bq1WDLhur3huqvDo1gyfcSpWOG7iW9YMOG7h1jhu4tnWMO0W+G7iVgwxIN74buJWDIm4bqvWOG7icOsxKnhu5lh4bqrWOG7icSDJeG6q8SDWDB7aVjEg8Sp4buZw6Hhuqvhu6gvxIPDneG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXacSCMyUxV+G7qnbhu41YKuG6q1jigJx3fcSpWOG7iW9YMOG7h1jhu4tnWMO0W+G7iVgwxIN74buJWDIm4bqvWOG7icOsxKnhu5lh4bqrWOG7icSDJeG6q8SDWDB7aVjEg8Sp4buZw6HhuqtY4buJw6w44bqrWDLhurMlWCAm4bqrWOG7ieG6teG6q8SDWMONxKk64bqrw6NY4buIw6zhurPigJ1YMjtYMm9mMFjEgnfhuqp2WOG7ieG6teG6q8SDWGnEgzhYMcSp4buZw6Hhu4lYMMSDbVjhu4nDrG/hu4fhuqvDo1jDtCZYMm9mMFjEqOG7reG6qnZY4buJ4bq14bqrxINYIOG6u1jhu4nDrOG6sVjhuqfhuq/huqvEg1hpxIPhurFYMn3EqVjhu4lvWDDhurnhuqvDo1jhu4nDrMSp4bqrw6NYxIM/4bqrWOG6q8OjxKnhur3huqtYw7ThurvhuqtY4bqrw6M+4bqrWOG7iyowxINYMuG6syVYacSDb+G7h+G6q8OjWDDEg2JYw6Phuq8l4bqvWDJiP+G6q1jhu7JZ4buy4buyWC1Y4buyWeG7suG7tljDtOG7g+G6r1jhu4nhur/huqvDo1jhu4vhurtYw7ThurvhuqtY4bqtJljDneG7tsOZJCQjWOG7ieG6tVgy4bq94bqrw6Phu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qsONxKnhu5lY4bqp4bq5WDHhu41YKuG6q1gyb2YwWGnEgzhYMcSp4buZw6Hhu4lYw6Phur3huqlVWHd9xKlY4buJb1gwxIPEqeG7mcOg4bqrWDLhur/huq9YMOG6ueG6q8OjWOG6q8OjxIPDoVhpxIMq4buJWOG7icSDJeG6q8SDWOG7icOyWGnEgyrhu4lY4buLY+G6q8OjWMO04bq5WOG7icSp4buZOeG6q1jhuqLhuqhY4buLJeG6q8OjWGnEgyrhu4lY4buJxIMl4bqrxINY4bquSVgwxINiWDAqMFjEg8Sp4buZw6HhuqvDmVjhu4nEg+G6s1jhu5M7w5lY4buJxIMm4bqrxINYacSD4bq74bukWHd9xKlY4buJb1gg4bq/WOG7i8Sp4bqrw6NY4buJw6wl4bqrw6NY4buJxIPhuq854buJWCDhurNYacSDKuG7iVjhu4nEgyXhuqvEg1jDtCZY4buJw6wl4bqrw6NY4buJxIPhuq854buJWCDhurNYacSDbDBYw7RsWDDhurnhuqvDo1jhu4kqMFgwxIPEqeG7mTjhuqtY4bqp4bq54bqrWDBtJVgwKjBYMibhuq9Y4buJw6zEqeG7mWHhuqtY4buJxIMl4bqrxINYxIPEqeG7mcOh4bqrw5lY4buJxIPhurNY4buTO8OZWOG7icSDJuG6q8SDWGnEg+G6u+G7pFh3fcSpWOG7iW/DmVgg4bq/WOG7i8Sp4bqrw6NYMCowWOG7icOsJeG6q8OjWOG7icSD4bqvOeG7iVgg4bqzWDHhu43huqvDo1gwxINv4buH4bqrw6NY4buJw6zhurfhuqvEg1jhu4nDrMSp4buZYeG6q1jEg+G6t+G6q8SDw5lYacSDKuG7iVjhu4nEgyXhuqvEg1jEg+G6r8Oh4bqrWDI/4bqvw5lYMuG6veG6q8OjWCDDqlgyOuG6qVggOmJYMMSDe+G7iVjhuq1vZuG6q8OjWDDEg2/hu4fhuqvDo1jhu4nDrOG6t+G6q8SDWGnEgyrhu4lY4buJxIMl4bqrxIPDmVjhu4nDrMSp4buZYeG6q1jEg+G6t+G6q8SD4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6p3w6BY4buJw6zhuq/DoOG6q1jhuqfEgyXhuq9Y4buJxIPhu40wWMSD4bqvw6HhuqtYMeG7jVgq4bqrWDBjWMSD4bqvw6HEqVjDrcSpOsOZWOG6q8OjJuG7mVjDneG7ti8kL+G7slnhu7LDncOZWOG7imdY4buIxIPhurnhuqvDo1jhu4nhuq/huqtYw7QmWOG7iMOsxKnhu5lh4bqrWOG7icSD4bq54bqrw6NYMjtYMGNYw7Qs4bqrWCA64bqrWMOj4buP4bqvWMSo4but4bqqdljDtCZY4buJw6zEqeG6q8OjWOG7iT7huqlYw7Qs4bqrWMSDYyVY4oCTWOG7icSD4bq54bqrw6NY4buJ4bqv4bqrWMO0Jljhu4nEg8OgWDFsMFjhu4nEg8OgWOG7icSDJWJYMCowWMSDxKnhu5nDoeG6q8OZWOG7icSD4bqzWOG7kzvDmVjhu4nEgybhuqvEg1hpxIPhurtYMmFY4bqrw6PEg+G6s1hpxIPhurvhuq9YxINmaVgyKuG6q8SDWMOj4bqvKljhuq0/4bqvWOG7ieG6t+G6q8SDWMSD4bq34bqrxINY4bqrxIPEqVgwfcSpw5lY4buJxIPhu40wWOG7icOsP+G6q8OjWDLDoFgyfcSpWOG7iW9YMmrhuqvDo1gxJeG6q8SDWOG6qWwwWOG7icSD4bqvOeG7iVgg4bqzw5pYMD7huqtYMuG6u+G6r1jhuqvDo8Sp4bq94bqrWOG6p+G6r+G6q8SDWGnEg+G6sVgyfcSpWOG7iW9Y4buJxIMzYlgyauG6q8OjWOG6rcOqWOG7icOs4bq34bqrxINYMjtYacSDOFgxxKnhu5nDoeG7iVjDtCZY4buLLmlY4buTOWlY4buJxIPDs1jhu4nhu41Yb8SpWOG7ieG6rzjhuqtYMn3EqVjhu4lvWGnEg2tYxINmaeG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4bqqw6PEkTBY4buIw6wl4bqrw6Phu6gvaeG7qg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hướng Hóa: Ném lá trái vụ rớt giá

Hướng Hóa: Ném lá trái vụ rớt giá
2021-09-13 19:39:40

QTO - Vụ mùa năm nay, toàn huyện Hướng Hóa trồng hơn 30 ha ném trái vụ, tập trung chủ yếu ở các xã Hướng Phùng, Hướng Tân, Tân Hợp, Tân Liên và thị trấn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết