Cập nhật:  GMT+7
4buf4bq6w7l14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhur3hurzGoEfDgnThu6E7S0nhurh14buvSXUuS0nhurh1Mnd1R3dIdeG7lEp1SeG6uuG6vEPhu5p1w5nhu551xqDhu5ROSHXhurbhu7Xhu5J1xqB34bq8deG7lnlJ4bufL+G6usO54buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSMsOC4buv4bqydOG7oeG7ncOp4bq94bujdS114bq94bq64buO4bq8deG6uOG6vOG7r0l14buY4bua4buvdcag4buU4bqqSXXhurThu4Dhu6914bqwd0l1xqDhurp3SeG6unXhu5LhurpMdS5LSeG6uHUyd3Xhu53DqeG7mnlJ4bq4deG6veG7lOG7gOG7o3Xhu6Z5xah14buU4buvdUnhurrhurxD4buadcOZ4buedcag4buUTkh14bq24bu14buSdeG7psOCdUh2xah14bq4w4DFqHXGoMOASHVHxq914bq6w43hu69J4bq4dUjhu69J4bq4dcag4buUw41J4bq4deG7mOG7muG6okl14bq24bq64bucSeG6uHVJ4bq6w4BJdeG6ssOAScahdeG6veG7lFHhu4zhurZ1xqDhur5J4bq6deG6uuG6vknhurp14bq0w4zhu5d1O0tJ4bq4deG7r0l14bq9ZcahLktJ4bq4dTJ3deG6tMO9dcag4buU4bq8xJBJdUbhurrhu6/hurx1R1ThurZ1R1HDlUnhurjhu5d1xqDhurpU4bq2deG6uuG6vERJdeG6tE1J4bq4deG6sE514bq2duG6tnXhurDhurxESXXhu5Lhurp24buSdUnhurjhurrhurxE4buSdcOZ4bue4buXdUnhurrhu69J4bq6deG6tuG6usOMSeG6uHVHd0h14buUSnXGoOG6uuG7oHXhu5Lhurp4SMahdTrhu7dJ4bq4deG6tnbhurZ14bqw4bq8REl14buS4bq6duG7knVJ4bq44bq64bq8ROG7knXDmeG7nuG7l3XhurbDknXhu5jhu5rhu69JdTtLSeG6uHXhu69JdeG6tMO9deG7kuG6unbGoHXhurrhurxESXXDmXd14bqw4bu1xqB14bq44bq8w5p14bq0TOG6vHXGoFHDlUnhurh1w6Hhuqp1LlLhurZ14bqh4bq6w4PGoHXhu53hu5bhurxJ4bq6dUnhu7NIdcO54but4but4bup4buj4buXdcag4buU4bucdcageOG6vHXhu6bDvXUyeeG6vHXEqeG7msOASeG7l3Xhurrhu5rFqERJdTJ54bq8dcOh4buzSeG6uMahdeG6oeG6usODxqB1RuG6uktJ4bq4deG6tsOMdUnhurjhurpDdUnhurjhurrhurxE4buS4buXdUnhurjhurrhurxESXXhurjhu69Iw4J1w5l3dUd3dUhOxqB14bq2w41JdUnhurjhurrhurxESXVI4buvdcag4bucxajGoXUuxJB1xqDhurrEqOG7r3VIw71JdUnhurrhu5p14bq24bqi4buadcag4bq84bqq4buadeG7pnfhurx14bq2dnVJ4bq6w4BJ4buXdeG6oeG6usODxqB1SXnFqHXhu5bhurxJ4bq6dcavdeG6tOG7gEnhurp1xqDhu5ROSHXhurbhu7Xhu5J1xqB34bq8deG7lnlJxqF14bq9w4pJ4bq6deG6tEJJdcag4bq64buO4bq8deG6tOG6vMSQSHXhurDhu4B14bqw4bu1xqB14bq44bq8w5rhu5d14bqh4bq6w4PGoHXhurTDvXXhurjDgMWodeG7lOG7r3Xhu6d1w5nhu551xqDhu5ROSHXhurbhu7Xhu5J1xqB34bq8deG7lnlJdcag4buU4bqqSXXhurThu4Dhu6914bqwd0l1LktJ4bq4dTJ3xqF1LuG6qkh14bupL+G7rS/hu6XDusO5xrB14buW4buv4buadUbhurrhurx1xqDhu5TDlHXDmUN1xqBTdcag4bq8REh14bq8Scagw4Lhu5RJw4LGoOG7l3XhuqHhurrDg8agdeG6tOG6vHVH4buvSeG6uHXGoOG6uuG7r0nhurh1xqDhu5ThuqpJdeG6tnbhurZ1xqDhu5rFqEJJdeG6tFHhu45J4bq4dcag4buUw41J4bq4deG6vWXGoS5LSeG6uHUyd3XGoOG6vkh1SeG6und14bqyw4BJdeG7lsOSdeG6usOUdeG6tMSQdcag4buUTkh14bq24bu14buSdcagd+G6vHXhu5Z5ScahdeG6u+G7r+G7mnVG4bq64bq8deG7kuG6unbGoHXhurrhurxESXXhurbDjHVJ4bq4S+G6vHVJ4bq6d3XhurThu69J4bq4deG7psOAxah1xqB44bq8dUbhurrhu5p14buS4bq6THXhur3DgEl14buL4buCSeG6uuG7l3Xhu5LhurpR4buOSeG6uHUuS0nhurh1w6FRw5JJ4bq44buXdeG6oeG6usODxqB1R+G6rEl1w5l3w4114bqw4bqqSXXGoOG7lMONSeG6uHVH4bqgxah14bq04bq8deG6tuG6uuG6vELhurZ14bumw4J1SHbFqHXhurrhurxE4buadTLDjUnhurLhu691LOG7lMOC4buvSHXhurDhurzEkEl1RuG6vMSQSHXhu5bDjXbGoHXhu6vFqTDhu6Ut4bul4bunxanhu6d14bq24bug4buvdeG7r0nhurp14bqh4bq44buaxahFSXUu4bq8SeG6unXhu4vhu6zhu5d14bq24bq64bugdUnhurp34buXdeG7luG7r+G7mnXhurTDjHXhurTDgkh14bq24bqiSHXhurZMdUfhuqDFqHXGoOG6vENJdcag4bq84bqq4buadeG7pnfhurzGoXXhur3hurxC4buSdeG6tEJJ4buXdUnhurh3xah14burL8O5w7ov4bulw7rDucaw4buXdUbhurrhurx14bq04bq8dcag4buU4bqqSXXhurRR4buOSeG6uHXhur3hu5ThuqJJdeG6oeG6usODxqB1LOG7msODxqB14budRuG6uuG7mnXhu5LhurpMdeG6vcOAxah14bq94buU4bq+4buXdeG7kuG6ulHhu45J4bq4dcO54buXdeG6vcahZXUuS0nhurh1Mnfhu6Phu5d14bqh4bq6w4PGoHXhu5Lhurp2xqB14bq64bq8REl14bq24bq64bq8QuG6tnXhu6bDgnVIS3XGoEt14bq64bq8ROG7mnVq4buvSOG7r+G6uuG7r3Xhurvhurzhu5Thurzhu5rhu5Z14bqw4bq8xJBJdUbhurzEkEh14buWw412xqB14burxakww7ktdcO64bulw7nhu6nhu6d14bq24bug4buvdeG7r0nhurp14buLSnUu4bq+SeG6unXhur3hurp4SeG6uuG7l3XGoOG7lOG7nHXGoHjhurx14bumw711Mnnhurx14buL4buCSeG6uuG7l3Xhurrhu5rFqERJdTJ54bq8dcOh4buzSeG6uHXhurTEkHXhurDhuqpJdUdDdeG6tFHhu45J4bq44buXdcWodUl5xah14buW4bq8SeG6unXGr3XhurThu4BJ4bq6deG6tuG6uuG6vEJIdeG6tMONeMagxqF1w6HDleG6vHXhurLhu55J4bq4dUfhu5zhurZ14buvSeG6unXhur3hurp4SeG6unXhurThu69J4bq4dUd3SHXDmeG6vEThurbhu5d14bqh4bq6w4PGoHVH4bqgxah1xqDhu5ROSHXhu6bDgnXhu5RN4bq8deG6tMOCSHXhurThurx14bqwdknGoXXigJzhuqHhurhU4buvdeG7mOG7msOCSXXhurRR4buOSeG6uHXhurZQ4oCd4buXdUhOxqB1xqDhurrhu47hurx14bq44bq84buvSXXhu5bhu6/hu5p1RuG6uuG6vHXGoOG7nEnhurh1xqDhurxDSeG7l3XDoeG6qnUuUuG6tnXhuqHhurrDg8agdUd44bq8dUfhuqxJdcOZd8ONdUnhurp3deG7r0nhurp14bq94buU4bqiSXUu4bq+SeG6unXhur3Diknhu5d1w5R1RuG6uuG7mnXhu5LhurpMdeG6veG7lOG7mknhurh1O+G6uuG7huG7l3Xhu5LhurpR4buOSeG6uHUuS0nhurh1w6FRw5JJ4bq4dUfhuqDFqHXGoOG7lE5IdeG6tuG6uuG6vELhurZ14bumw4J1SEt1xqBLdeG6uuG6vEThu5p1w6Hhurzhu5bhurrDjeG7r0bhu6914bqw4bq8xJBJdUbhurzEkEh14buWw412xqB14burxakwxaktdeG7qeG7rcaww7l14bq0w4JIdeG6tOG6vHXhurbhuqJIdeG6tkzGoXU7w5J14buY4bua4buvSXU7eUnhurp14buWdsagdeG6tOG6vEPhu5p1xqDhu5Thu691O0tJ4bq4deG7r0l1xqDhurp3SeG6unXhu5LhurpMdS5LSeG6uHUyd3XhurTDvXXhu5Thu6914buY4buaxahCxqB14bq04buASeG6unVG4bq6w5Thurx1xqBMdcOZ4buedXZJ4buXdUbhurrDlOG6vHXGoEx14bqw4buAdeG6tuG7r0l1w6Hhuqp1LlLhurZ14bqh4bq6w4PGoHXDmUN1xqBO4bq8deKAnOG6veG7lE5IdeG6tuG7teG7knXGoHfhurx14buWeUnGoeKAnXU7UEnhurh1xqDhu5TDjUnhurh1xqDhurrhu47hurx14bq44bq84buvSXXhu5jhu5rhu6/hu5d1Lk7hurx1O3lJ4bq6deG7lnbGoHXhurThurxD4buadcag4buU4buvdcagTuG6vHXhu5Lhurp4SHXDmUN1xqDhu5TDg8agdcagVHXhu6bDvXXhurpO4bq8dTtLSeG6uHXhu69JdeG6vWXGoXUuS0nhurh1Mnd14bq0w711R3dIdeG7lEp1xqDhurrhu6B14buS4bq6eEh1w5nhu551xqDhu5ROSHXhurbhu7Xhu5J14bumw4J1SHbFqHXhurbhu6Dhu6914buvSeG6unXhuqHhurjhu5rFqEVJdeG7i+G6vELGoHUy4buK4buv4buXdcag4buU4bucdcageOG6vHVG4bq64buadeG7kuG6ukx14but4buXdeG7kuG6ulHhu45J4bq4dcO5xqF1Lkzhurx1xqBRw5VJ4bq4deG6oeG6uOG7msWoRUl14bq9w4BIdeG6vcONeOG6vHXhu53hu5bhurxJ4bq6dUnhu7NIdcO54but4but4bur4buj4buXdcag4buU4bucdcageOG6vHVG4bq64buadeG7kuG6ukx1w7nhu5d14buS4bq6UeG7jknhurh14buldUbhurrhu6/hurx1SeG6usODSeG7mXXhu4t3w411RuG6usONeUnhurh1xqDhurp2SeG6uHXhu6sv4bulw7rDucaw4buXdUbhurrhurx14bq04bq8deG6sE51xqDhu5ThuqpJdeG6tFHhu45J4bq4dcOh4bqqdeG7i+G7s0l1MlHhu5rhu5d14bq9w4144bq8deG7kuG6unbGoHXhurrhurxESXXGoOG7lMONSeG6uHXhu5bDgEl1SeG6und14buvSeG6unUy4buK4buvdeG6tuG6uuG6vELhurZ14bumw4J1SEt1xqBLdUnhurrDvUl14bq64bq8ROG7mnVq4buvSOG7r+G6uuG7r3U54bua4buS4bq8xqDDguG7lHU6YeG6u3Xhu6vFqTLFqS3hu6vFqcO64bupdUbhurpLSeG6uHXhurbhuqDGoHXhurbhurrhur7hu691RuG6usOM4buvdUnhuqpJdUl5xah14buW4bq8SeG6unXGr3XhurThu4BJ4bq6dcag4buUTkh14bq24bu14buSxqF14bq74buv4buadUbhurrhurx1R+G6oMWodcag4buUTkh14bumw4Lhu5d14bq9w4144bq8deG6tMOCSHXhurbhuqJIdeG6tkx14bumw4J14bq0UcOV4bq2deG7pXXGoOG7lOG6vEThu5p14bq0TUnhurh1SOG7muG7r3XhurpNSeG6uHXhu5LhurrhurxCSXXDmXd1xqDhurzhuqrhu5p14bumd+G6vHXhurZ2dUnhurrDgEnGoXU7w5J14buY4bua4buvSXU7eUnhurp14buWdsagdeG6tOG6vEPhu5p1xqDhu5Thu691O0tJ4bq4deG7r0l14bq9ZcahLktJ4bq4dTJ3deG6tMO9deG7lOG7r3Xhu5jhu5rFqELGoHXhurThu4BJ4bq6dUbhurrDlOG6vHXGoEx1w5nhu551dknhu5d1RuG6usOU4bq8dcagTHXhurDhu4B14bq24buvSXXhuqHhurjhu5rFqEVJdeG6vcOASHXhur3DjXjhurx1w5lDdcagTuG6vHXigJzhur3hu5ROSHXhurbhu7Xhu5J1xqB34bq8deG7lnlJ4oCdxqF1w6BOxqB1xqDhu5TDjUnhurh1SeG6usOaSeG6uHVHw4144bq8dcagd+G6vHXhu5Z5SXVId3XhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uHXGoOG7lE5IdeG6tuG7teG7knVJ4bq64bu1SHXhurRCSXVHd3XhurZ24bq2dUfDjXjhurx14bumw4J1SHbFqHXDmeG6vnXhurTDgMWodUd3dcagd+G6vHXhu5Z5SXXhurJFdcag4buUTkjhu5d14bqyRXXhurLhurx14bq24bq64buaxajEkEl1xqDhu5TDjUnhurh1RuG6uuG6vHXhurTDjHXGr3XGoOG6ulLhurZ14bqwecONdcOZRHXGoHfhurx14buWeUl14bq24bug4buvdUnhurrhurxD4buadUnhurhR4buO4bq8deG6ssOASXXhurbhu4pJdeG6tuG6uuG7oHXhu5jhu5rhu69J4buXdUfDknVHd+G7l3VI4bqgxqB14bq2eUnhurp14bq44bq8duG6tsahdeG7i+G6vnXDmcODxajhu5d1SeG6uMONd+G6vHXhurZLSeG6uHXGoHbhurZ14buS4bq64buKSeG6uHVJ4bq4U+G7r+G7l3XhurThuqDhu5p1xqDhu5Thu69J4bq6deG6tuG7oOG7r3XhurbDknXhu5jhu5rhu69JdTtLSeG6uHXhu69J4buXdUjDk+G6vHVJ4bq4UeG7juG6vHXhurLDgEl14bq24bqiSXVJw4BJ4bq4deG6tuG7r8ONdcavdcag4bq6UuG6tnXhurZ5SeG6unXhurjhurx24bq2dcag4buUw41J4bq4deG6sHnDjXXDmUR1xqB34bq8deG7lnlJdeG6tuG7oOG7r3VI4bq+SeG6usahdSwzXcOqdeG6vTLhur9qLXVhM8OgdTLDql3hu58v4buS4buh


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dùng CMND giả lừa đảo qua mạng gần 1 tỉ đồng

Dùng CMND giả lừa đảo qua mạng gần 1 tỉ đồng
2015-11-17 07:42:56

TTO - Ngày 16-11, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã khen đột xuất cho đội Phòng chống công nghệ cao thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) vì...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết