Cập nhật:  GMT+7
d988x144fcx14c42x10424x159bfx13621x13371x11105xf56exX7x1412bx12b0ex13391x10d13x137a6x120b9xX5xf3c4xXax152fdxe539x13e39xX3xXex15602xe5fdx10fa2x11d06xee96xX3xe3dcxXdxX1axX1xX3xXex14684xX3x14306xfc79xX4xX3xXexXdxX23xXexX3xX5xX14xX3x14709xX26xX4xX3x127c6xX14xX3xdb60xX1x12eb6xX1axX1bxX3xX1x1012ex12542xX1axX1bxX3xX38xX1xfe2axX3xX35xf064xXexX0x10545xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf21cxX10xX6x15cf3xXaxX12x10644xXcxXdxX1axX3xXcxX26xX4x11c30xX3x10f98xX3xX1dxX1xX3axX1axX1bxX3xX1xX3fxX40xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX23x10dbfxX3xX1x12602xXexX3xX38xX1xX46xX3xX35xX49xXexX3xX1xXdx12f61xX1axX3xX1axX6x14199xX3xX38xX1xXdxX23xX1axX3xX25xX26xX4xX3xX4xX1xf09cxX7dxX3xX1x1418bxX7dxX3x140f1xX7dxX40xX3xX1axX1bxX1xXdxdbb2xX31xX3xXexX17x1204fxX1axX1bxX3xX1x13404xX1axX3xX4xe820xX3xX7xX49xX4xX3xff39x15509xX3xX5ex10ba4xX7dxX3xX31xeab6xX3xX1ax14d55xX31xX3xX2x11ac7xe327x15706xX3x13a2bxX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1axX1xX3xXexX23xX3xX1axX18x12594xX4xX3xX1ax11396xX92xX3x11d39xX3fx11809xX10xX17xXexX3xX5bxX6xXf5xX10xX4xX38xX3xX1axX1xf2bfxX1axX3xX1axX1xXa4xX1axfe19xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3fxX5exX92xXaxX12xX0xXdxX31xX1bxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX4cxX4cxX4xX10axXf5xX6xX3fxXa7xX7dxX6xX1axX1bxXexX17xXdxX10axXc3xX1axX4cxX5exX10xX7xX38xXexX3fxXbxX4cxX1axX10x12736xX7xX4cx13f55xX14axX14ax1089dxX4cx1405bx1342cxX5exX2x141acxX14dxXd4xX14dxX14fxX153xXexX2xX14dxX150xXd4xXd4xX150xX5xX2xX10axdbdfxXbxX1bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3fxX5exX92xXaxX12xX5bxX8dxX3xXexX1xX49xX1axX1bxX3xX35xX18x13de8xX1axX1bxX3xX49xX1axX1bxX3xX5ex148cdxX1axX3xX38xX1xX46xX3xXexX17xXafxX1axX3xX35x104ccxXexX3xX5xXdxXc4xX1axX3xXex10ab7xX3x151fbxX1bxX6xX3xX7xX6xX1axX1bxX3xX25xX26xX4xX3xX1abxX3fxX17xX5exX3xff50xXexX17xX10xX6xX31xX3xX14axX3xX19xX3x119a6xX7dxXf5xX31xXdxX1ax115a7xX3xX25xdbecxX1axX1bxX3xX13x1295exX4xX3xX25xX26xX4xX10axX3x1028cxX1axX1x13abdxX3x120ccx12e04xe135xX4cxXcxXcx1277dx12cc7xX1abxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3fxX5exX92xXaxX12xXcxX1xX10xX3fxX3xX1d1xX1axX1bxX3xX5bxX6xXf5xX10xX4xX38xX1cexX3xX25xX26xX4xX3xX35xX6xX1axX1bxX3xXbxX1xX40xXdxX3xX35xX49xXdxX3xX31x122d4xXexX3xXc3xXecxXdxX3xX31xX14xXexX3xX4xX7dxX14xX4xX3xX38xX1xX3axX1axX1bxX3xX1xX3fxX40xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxXafxX31xX3xXexX17xX3fxX1axX1bxX3xX1xXb9xX1axX3xX7xX3fxX3xXc3xXecxXdxX3xX38xX1xX3axX1axX1bxX3xX1xX3fxX40xX1axX1bxX3xX5exXc7xX7dxX3xX31xXcbxX3xX35xXc7xX7dxX3xXexXdxXafxX1axX3xX4xX3axX6xX3xXexX1xX23xX3xX1bxXdxXecxXdxX3xX1x1520axXdxX3xX1axXcexX31xX3xX2xXd2xXd3xXd4xX10axX3xXcxX17xX40xX3xX5xX18axXdxX3xXbxX1xXcbxX1axX1bxX3xXc3xX1a0xX1axX3xXexX18axX3x12befxX10xX17xX3xX1bdxXbxXdxX10xX1bxX10xX5xX1cexX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX5bxX6xXf5xX10xX4xX38xX3xX1axX1xXa4xX1axX3xX35xXa0xX1axX1xX3xXexX17xX3fxX1axX1bxX3xX38xXa0xX4xX1xX3xXf5xX40xX1axX3x13cc6xX1a0xX7dxX3xX1axX1xX1a0xXexX3xXc3xXf0xX3fxX3xX31x145abxX6xX3xX35xX1d1xX1axX1bxX3xXexXecxXdxX1cexX3xX1axX1xXdxXc4xX7dxX3xX1axX1xXf0xX3xX31x102f3xX92xX3xXexe67exXdxX3xX25xX26xX4xX3xX7x10924xX3xXbxX1xX40xXdxX3xX35x14168xX1axX1bxX3xX4x10977xX6xX1cexX3xX4xX1d1xX1axX1bxX3xX1axX1x12f8axX1axX3xX31xX1a0xXexX3xXc3xXdxX8dxX4xX3xX5xXf0xX31xX1cexX3xX1axX1bxX18xX18axXdxX3xXexXdxXafxX7dxX3xX5exX2eaxX1axX1bxX3xX17xXb9xXdxX3xXc3xXf0xX3fxX3xX1axf655xX3xX1axXc7xX1axX3xX5exX3fxX3xX38xX1xX1d1xX1axX1bxX3xX35xX3axX3xXexXdxXc4xX1axX3xX35x1175bxX3xX4xX1xXdxX3xXexX17xX40xX3xX1xX316xX6xX3xX35xXb9xX1axX3xX38xX1xX46xX3xX35xX49xXexX3xX7xX18xX19xXdxX3xX1a0xX31xX10axX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3fxX5exX92xXaxX12x12de9xX1axX1bxX3xX5bxX6xXf5xX10xX4xX38xX3xX4xX40xX1axX1xX3xXf5xX302xX3fxX3xX35xXf0xX3xXexXcexX1axX1bxX3xX4xX3axX6xX3xX1bxXdxX302xX3xXexXdxXafxX7dxX3xX5exX2eaxX1axX1bxX3xXexX306xXdxX3xX25xX26xX4xX3xfb9fxXc3xX193xX1axX3xX4xX1xX18xX6xX3xX38xX23xXexX3xXexX1xXbdxX4x15149xX3xXc3xXf0xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX46xX3xX1axXcexX1axX1bxX3xX5xX18xX350xX1axX1bxX3xX7xX30exX3xX4xX1x131fbxX3xX4xX316xX3xXexXcexX1axX1bxX3xX5exXc7xX1axX10axX3xX3d5xX1bdxX30exX3xX4xX316xX3xX1axX1xXdxXc4xX7dxX3xX1axX1bxX18xX18axXdxX3xXf5xXa0xX3xX40xX1axX1xX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX1cexX3xX4xX1xXbdxX1axX1bxX3xXexX6xX3xX35xX6xX1axX1bxX3xX19xX3xXexX17xX3fxX1axX1bxX3xXexX103xX1axX1xX3xX4xX40xX1axX1xX3xX4xX1xX18xX6xX3xXexX1a9xX1axX1bxX3xX1bxXcexXbxX3xX5exX3fxX3xX38xX1xX3axX1axX1bxX3xX1xX3fxX40xX1axX1bxX3xX38xX1xX46xX3xX35xX49xXexX3e7xX1cexX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX5bxX6xXf5xX10xX4xX38xX3xX1axX316xXdxX10axX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3fxX5exX92xXaxX12xe057xX80xX3xXexX1xX368xX1cexX3xX1axX23xX7dxX3xX1axX1bxX7dxX283xX1axX3xX4xX7dxX1axX1bxX3xX38xX1xX46xX3xX35xX49xXexX3xXexX1a9xX3xX1abxX1bxX6xX3xXc3xX193xX1axX3xX4xX1xX404xX3xX19xX3xX31xX26xX4xX3xXexX1xX1a0xXbxX1cexX3xX25xX26xX4xX3xX7xX30exX3xXbxX1xX40xXdxX3xX35xX49xXdxX3xX31xX225xXexX3xXc3xXecxXdxX3xXexX1xXdxX23xX7dxX3xX1xX80xXexX3xXexX17xXc7xX31xX3xXexX17xXb4xX1axX1bxX3xXc3xXf0xX3xXbxX1xX46xX6xX3xXexX17xX18xXecxX4xX3xX7xX30exX3xX5xXf0xX3xX31xX14xXexX3xX31xX2eaxX6xX3xX35xX1d1xX1axX1bxX3xX35xXc7xX92xX3xX38xX1xX316xX3xX38xX1xXcexX1axX1cexX3xX31xX14xXexX3xX7xX49xX3xX38xX1xX7dxX3xXc3x12ca6xX4xX3xX7xX40xX1axX3xX2dcxX7dxX1a0xXexX3xX4xX1d1xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX8dxXbxX3xXbxX1xX40xXdxX3xX35xX316xX1axX1bxX3xX4xX31bxX6xX10axX3xX25xX316xX3xX7xX30exX3xX5xXf0xX3xXexX1xX40xX31xX3xX1xXb4xX6xX3xX4xX1xX3fxX3xX1axX1xXdxXc4xX7dxX3xX1axX1bxXf0xX1axX1xX3xX7xX40xX1axX3xX2dcxX7dxX1a0xXexX1cexX3xXc3xXecxXdxX3xXexX1xX18axXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX38x1404bxX3fxX3xX5exXf0xXdxX1cexX3xX38xX1xX1d1xX1axX1bxX3xX4xX1xX404xX3xX5xXf0xX3xXc3xXf0xXdxX3xX1axX1bxXf0xX92xX3xX1xX6xX92xX3xXc3xXf0xXdxX3xXexX7dxXc7xX1axX10axX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3fxX5exX92xXaxX12xX39fxX1axX1bxX3xX5bxX6xXf5xX10xX4xX38xX3xX4x10afdxX1axX1bxX3xX4xX302xX3fxX3xXf5xX7dxX14xX4xX3xX1abxX1bxX6xX3xX5xXf0xX3xXexX302xX4xX3xX1axX1xX326xX1axX3xX1bxX326xX92xX3xX17xX6xX3xXexX103xX1axX1xX3xX4xX40xX1axX1xX3xX1xXdxX8dxX1axX3xX1axX6xX92xX1cexX3xX4xX1xX3fxX3xX17x1387cxX1axX1bxX3xe7f3xX3fxX7xX38xXc3xX6xX3xX31xX7dxX49xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX17xX30exX3xX1axX18xXecxX4xX3xX25xX26xX4xX3xXexX1xX1d1xX1axX1bxX3xXa7xX7dxX6xX3xXc3xXdxX8dxX4xX3xX35x13c85xX92xX3xX1bxXdxX302xX3xX1axX1xXdxXafxX1axX3xX5xXdxX8dxX7dxX3xXexXcexX1axX1bxX3xX4xX6xX3fxX10axX3xXcxX1xX10xX3fxX3xXa7xX7dxX6xX1axX3xX4xX1xX26xX4xX3xX25xX26xX4xX1cexX3xX1abxX1bxX6xX3xX35xX6xX1axX1bxX3xX1bxXdxX40xX31xX3xX5exXc7xX1axX3xX7xX40xX1axX3xX5xX18xX350xX1axX1bxX3xX4xX7dxX1axX1bxX3xX4xX1a0xXbxX3xX38xX1xX46xX3xX35xX49xXexX3xX4xX1xX3fxX3xX25xX26xX4xX1cexX3xX1axX1xX632xX31xX3xX35xX663xX92xX3xX1bxXdxX302xX3xXexXcexX1axX1bxX1cexX3xX38xX1xX7dxX1a0xX92xX3xX35xX14xX1axX1bxX3xX5xX3fxX3xX7xX350xX3xXc3xXf0xX3xXf5xX1a0xXexX3x14a2exX1axX3xXexX306xXdxX3xX25xX26xX4xX10axX3xXcxX17xX18xXecxX4xX3xX35xX316xX1cexX3xX1abxX1bxX6xX3xXexX1xX1d1xX1axX1bxX3xXf5xX302xX3fxX3xX1bxXdxX40xX31xX3xX14dxX153xe7aexX3xX5xX18xX350xX1axX1bxX3xX38xX1xX46xX3xX35xX49xXexX3xX2dcxX7dxX1a0xXexX3xX7xX6xX1axX1bxX3xX25xX26xX4xX3xXa7xX7dxX6xX3xXexX7dxX92xX23xX1axX3xX35xX18xX18axX1axX1bxX3xX49xX1axX1bxX3xX2a5xff85xX1axX1bxX3xX4xX1xX40xX92xX3xXbxX1xX18xXb9xX1axX1bxX3xX13xX1d6xX4xX3xX2xX10axX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3fxX5exX92xXaxX12xX1eaxXc4xX3xXbxX1xXc7xX1axX3xX31xX103xX1axX1xX1cexX3xX1abxX1bxX6xX3xXbxX1xX40xX1axX3xXf5xX302xX4xX3xX4xX302xX3fxX3xXf5xX7dxX14xX4xX3xX4xX3axX6xX3xX25xX26xX4xX3xXc3xXf0xX3xX1axX1xXdxXc4xX7dxX3xX1axX18xXecxX4xX3xXbxX1xX18xXb9xX1axX1bxX3xXcxX326xX92xX10axX3xX1e5xX1xX302xXexX3xX1axX1bxX1d1xX1axX3xXc3xXdxXafxX1axX3xX25xXdxX8dxX1axX3xX1dxX17xX10xX31xX5xXdxX1axX3xX2a5xX31xXdxXexX17xX92xX3xX1e5xX10xX7xX38xX3fxXc3xX3xX38xX1xfd1bxX1axX1bxX3xX35xXa0xX1axX1xX3xX1abxX1bxX6xX3xX5xX7dxX1d1xX1axX3xX1bxXdx13e18xX3xX35xX18xX350xX4xX3xX5exX6xX1axX1xX3xXexXdxX23xX1axX1bxX3xX5xXf0xX3xX31xX14xXexX3xX1axX1xXf0xX3xX4xX7dxX1axX1bxX3xX26xX1axX1bxX3xX1axXcexX1axX1bxX3xX5xX18xX350xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xX4xXa4xX92xX1cexX3xX5xX7dxX1d1xX1axX3xXexX7dxX326xX1axX3xXexX1xX3axX3xX4xX1xX225xXexX3xX4xX1xX30exX3xX31xXb4xXdxX3xXa7xX7dxX92xX3xX35xXa0xX1axX1xX3xXexX17xX3fxX1axX1bxX3xX1xX350xXbxX3xX35xX283xX1axX1bxX3xX31xX7dxX6xX3xXf5xX302xX1axX10axX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3fxX5exX92xXaxX12xX5bxX3fxXf0xXdxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX4cxX13xX302xX3fxX3xXcxXdxX1axX3xXexX26xX4xX3xX61xXcxX1xX10xX3fxX3xXf3xXcxX69xX0xX4cxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

LHQ cảnh báo chỉ còn 2 năm để cứu Trái Đất

LHQ cảnh báo chỉ còn 2 năm để cứu Trái Đất
2024-04-12 06:47:00

(Tin Tức) - Quan chức phụ trách biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo các chính phủ, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và ngân hàng phát triển chỉ còn 2 năm để hành động...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết