Cập nhật:  GMT+7
7f96x96bbxd619xe194xe327x8a0ex8d65x939axa913xX7xb13bxb770xfb79xf064x93e5xe4f4xX5xe74cxXaxadf7xb3d8xf98bxX3xeabfxb5fbxd584xb8b6xX3xXex9668xef83xX1xX3xX18xc8b4x9283xX1dx921fxX3xXcxbdd2xbd47xX3xXexX27xXdxf96axX1dxX3xd115xX1xX6xXdxX3xX4xe9b3xX1dxX24xX3xXexa60fxX4xX3xa84axX22x103b0xX3xe767xX22xc374xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX4xX1xa09fxX1dxX1xX3xXexX27xX28xc965xX3xXexX27xe315xXexX3xXex1004axX3xX6xX1dxX3xXexX40xc0f2xX1dxX3xfdebxe74exX3xX1xX14xXdxX3xXexX27x8168xX1dxX3xX42xX28xX6xX3xX3exX66xX1dxX0xd5d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6xd623xXaxX12xe596xX18xXcxb767xX3xb191xX3xX17xX36xX44xX3xX1dxX6xc6c7xX3xf267x85bfxecfdxXa2xdca2x82f7xX2xXa3xX57xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xXex967cxX3xX4xX1x1041fxX4xX3xX1xX14xXdxX3xX1dxX24xX1xX28xX3xX27xe29cxXexX3xX30xXdxX1dxX1xX3xX1dxX24xX1xXdx8cd6xX44xX3xa1aaxX66xX3xXexX27xXdxX2dxX1dxX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4xX36xX1dxX24xX3xXexX3bxX4xX3xX3exX22xX40xX3xX42xX22xX44xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX50xX1dxX1xX3xXexX27xX28xX57xX3xXexX27xX5bxXexX3xXexX5fxX3xX6xX1dxX3xXexX40xX66xX1dxX3xX69xX6axX3xX1xX14xXdxX3xXexX27xX72xX1dxX3xX42xX28xX6xX3xX3exX66xX1dxX3xX1dxa98cxX44xX3xXa5xXa6xX2xXa3xXa2xX3xc7f9xaf3exXdxX3xXexX3bxX3xf560xX24xX21xX9fxd0dbxX1dxX3xX17xX40xX66xXdxX3x9a0dxX1xa002xeecexX1dxX24xX57xX3xX16xX1xX1cxX3xX1xX21xX9fxX3xXexX27xX14ex7fadxX1dxX24xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xefbexX3xXexX27x85c6xX3xX1xX14xXdxX3xX1dxX24xX1xX28xXa2xX0xX7dxXbxX12xX0xXexX6xX3exX5xX10xX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxX44xX6xX27xX24xXdxX1dxcb87xXa5xXbxX69xX3xX6xX21xXexX40xXaxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX8fxX12xX0xXdxX44xX24xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX7dxX7dxX4xXa2xX3exX6xX40xa959xX21xX6xX1dxX24xXexX27xXdxXa2xXd9xX1dxX7dxX8fxX10xX7xX30xXexX40xXbxX7dxX1dxX10xb16bxX7xX7dxX2xXa3xe6d9xXa5xX7dxe698xXa3xX8fxX1dbxX2xXa1xX1dbxX1dbx8c02xe926xXexX2xX1d8xXa5xXa5xX2xXa3xX5xX2xXa2xf60fxXbxX24xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXexX8fxX12xX0xX7dxXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX8fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX40xX8fxX9fxXaxX12xXcxX13axXdxX3xX1xX14xXdxX3xX1dxX24xX1xX28xX57xX3xX4xX3bxX4xX3xX42xX13axXdxX3xX3exXdxX2dxX21xX3xX42xX6axX3xX4xX1xX1cxX3xX27xX6xX3xX1dxX1xcf67xX1dxX24xX3xX1xX13axX1dxX3xX4xX1xcd8axX3xXd9xX66xX3xX27xXcaxXexX3xX30xXdxX1dxX1xX3xX1dxX24xX1xXdxXd6xX44xX3xX42xX2dxX3xX69xc2d9xX9fxX3xX8fxX5fxX1dxX24xX3xX4xX3bxX4xX3xX24xXdxX22xXdxX3xXbxX1xX3bxXbxX3xXexXdxX24axXbxX3xXexb1bfxX4xX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxXd6xX1dxX3xXex9b1fxXexX3xX1xX14fxX1dxX3xX1dxX1xXdxXd6xX44xX3xXd9xX27fxX3xX3exX22xX40xX3xXd9xXd6xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX50xX1dxX1xX3xXexX27xX28xX57xX3xXexX27xX5bxXexX3xXexX5fxX3xX6xX1dxX3xXexX40xX66xX1dxX3xX69xX6axX3xX1xX14xXdxX3xXexX27xX40xX1dxX24xX3xXexX1xdd90xXdxX3xX24xXdxX6xX1dxX3xXexbe19xXdxX0xX7dxXbxX12xX0xX7dxXexX8fxX12xX0xX7dxXexX27xX12xX0xX7dxXexX6xX3exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX40xX8fxX9fxXaxX12xX140xX1xX240xX1dxX24xX3xX1dxX130xX44xX3xX1bdxX21xX6xX57xX3xXexX176xX1dxX1xX3xX1xX176xX1dxX1xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xXexX27xX5bxXexX3xXexX5fxX3xXexX27xX72xX1dxX3xX42xX28xX6xX3xX3exX66xX1dxX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX4xX14fxX3xX3exX22xX1dxX3xXb9xX1dxX3xX42xX28xX1dxX1xX57xX3xX1bdxX21xX28dxX4xX3xXbxX1xf5d4xX1dxX24xX3xX97xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX42xX14exbf4dxX4xX3xX24xXdxX240xX3xXd9xX240xX1dxX24xX57xX3xX30xXdxX1dxX1xX3xXexX24axX97xX3xX69xX6axX3xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX27xXdxX2dxX1dxXa2xX3xXcxX21xX9fxX3xX1dxX1xXdxX72xX1dxX57xX3xXd9xb37cxX1dxX3xX4xX35axX1dxX3xX1dxX1xXdx80bexX21xX3xXbxX1xXbdxX4xX3xXexX13axXbxX3xX5xXdxX72xX1dxX3xX1bdxX21xX6xX1dxX3xX42xX24axX1dxX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xXexX36xX1dxX3xX24xXdxX3bxX40xX57xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xX13axX44xX57xX3xXexXd6xX3xX1dxX13axX1dxX3xX69xX6axX3xX1xX14xXdxXa2xXa2xXa2xX3xX139xX2dxX3xX42xX22xX44xX3xX3exX22xX40xX3xXb9xX1dxX3xX42xX28xX1dxX1xX3xXexX176xX1dxX1xX3xX1xX176xX1dxX1xX3xX4xX1xX50xX1dxX1xX3xXexX27xX28xX57xX3xXexX27xX5bxXexX3xXexX5fxX3xX6xX1dxX3xXexX40xX66xX1dxX3xX69xX6axX3xX1xX14xXdxX3xXexX27xX72xX1dxX3xX42xX28xX6xX3xX3exX66xX1dxX57xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX42xX6axX3xXexX1xX14exX2d6xX1dxX24xX3xX69xX21xX9fxX72xX1dxX3xXbxX1xX28dxXdxX3xX1xX36axXbxX3xX4xX1x95aaxXexX3xX4xX1xa05dxX3xXd9xX2dfxXdxX3xX5xX5fxX4xX3xX5xX14exX36axX1dxX24xX3xX16xX36xX1dxX24xX3xX6xX1dxX3xXexX1cxX1dxX1xX57xX3xX13xX14xX3xX4xX1xX1cxX3xX1xX21xX9fxX3xX13xX14xX3xX42xX14xXdxX3xX13xXdxX72xX1dxX3xXbxX1xX35axX1dxX24xX3xXexX1cxX1dxX1xX57xX3xX4xe5e9xXbxX3xX172xX9fxX57xX3xX4xX1xX50xX1dxX1xX3xX1bdxX21xX9fxX3a9xX1dxX3xX42xX28xX6xX3xXbxX1xX14exX14fxX1dxX24xX3xXd9xX66xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX14fxX3xX1bdxX21xX6xX1dxX3xX4xX1xXbdxX4xX3xX1dxX130xX1dxX24xX3xXexX130xX1dxX24xX3xX4xX14exX2d6xX1dxX24xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exXdxXd6xX1dxX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX1dxe142xX44xX3xXexX176xX1dxX1xX3xX1xX176xX1dxX1xX3xXexX27xX72xX1dxX3xX42xX28xX6xX3xX3exX66xX1dxX57xX3xXexX1xX6xX44xX3xX24xXdxX6xX3xX24xXdxX22xXdxX3xX1bdxX21xX9fxX24axXexX3xX4x1003axX3xX1xXdxXd6xX21xX3xX1bdxX21xX22xX3xX4xX3bxX4xX3xXd9xX27fxX3xXd9xXdxXd6xX4xX3xX5xXdxX72xX1dxX3xX1bdxX21xX6xX1dxX3xX42xX24axX1dxX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX50xX1dxX1xX3xXexX27xX28xX57xX3xXexX27xX5bxXexX3xXexX5fxX3xX6xX1dxX3xXexX40xX66xX1dxX3xX69xX6axX3xX1xX14xXdxa8bdxX3xX4xX1xX1cxX3xX42xX13axX40xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX14fxX3xX1bdxX21xX6xX1dxX57xX3xX42xX14fxX1dxX3xXd9xX28xX3xXexX27xX40xX1dxX24xX3xX5xX5fxX4xX3xX5xX14exX36axX1dxX24xX3xXd9xfb47xX3xXexX27xX6xX1dxX24xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX8fxX21xX9fxX3xXexX27xX176xX3xX1dxX24xX1xXdxX72xX44xX3xXexXcaxX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX1xX24axX3xX42xX14xX3xXexX27xX5fxX4xX3xX7x8285xX1dxX3xX7xX66xX1dxX24xX3xX4xX1xXdxX24axX1dxX3xX42xX4acxX21xX57xX3xXexX27xXdxX2dxX1dxX3xX30xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX14exX14fxX1dxX24xX3xX3bxX1dxX3xX3exX22xX40xX3xXd9xXd6xX3xX4xX3bxX4xX3xX7xX5fxX3xX30xXdxXd6xX1dxX3xX4xX1xX50xX1dxX1xX3xXexX27xX28xX3xX1bdxX21xX6xX1dxX3xXexX27x9854xX1dxX24xX3xX4xX172xX6xX3xX1bdxX21xX72xX3xX1xX14exX14fxX1dxX24xX3xX42xX4acxXexX3xX1dxX14exX2dfxX4xX57bxX3xX1xX40xX13axXexX3xX42xX14xX1dxX24xX3xX4xX172xX6xX3xX5xX6axX1dxX1xX3xX42xX13axX40xX3xX139xX22xX1dxX24xX57xX3xX140xX1xX66xX3xX1dxX14exX2dfxX4xX57xX3xX4xX3bxX4xX3xX42xX40xX66xX1dxX3xX42xX13axXdxX3xX3exXdxX2dxX21xX57xX3xX42xX40xX66xX1dxX3xX30xX1xX3bxX4xX1xX3xX1bdxX21xX28dxX4xX3xXexX24axX3xX42xX24axX1dxX3xXexX1xX130xX44xX3xXd9xX66xX3xX5xX66xX44xX3xXd9xXdxXd6xX4xX3xXexX13axXdxX3xX18xX21xX22xX1dxX24xX3xXcxX27xX28xXa2xXa2xXa2xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX40xX8fxX9fxXaxX12xXcxX13axXdxX3xX1xX14xXdxX3xX1dxX24xX1xX28xX57xX3xX4xX3bxX4xX3xX42xX13axXdxX3xX3exXdxX2dxX21xX3xX42xX6axX3xX4xX1xX1cxX3xX27xX6xX3xX1dxX1xX240xX1dxX24xX3xX1xX13axX1dxX3xX4xX1xX24axX3xXd9xX66xX3xX27xXcaxXexX3xX30xXdxX1dxX1xX3xX1dxX24xX1xXdxXd6xX44xX3xX42xX2dxX3xX69xX263xX9fxX3xX8fxX5fxX1dxX24xX3xX4xX3bxX4xX3xX24xXdxX22xXdxX3xXbxX1xX3bxXbxX3xXexXdxX24axXbxX3xXexX27fxX4xX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxXd6xX1dxX3xXexX28dxXexX3xX1xX14fxX1dxX3xX1dxX1xXdxXd6xX44xX3xXd9xX27fxX3xX3exX22xX40xX3xXd9xXd6xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX50xX1dxX1xX3xXexX27xX28xX57xX3xXexX27xX5bxXexX3xXexX5fxX3xX6xX1dxX3xXexX40xX66xX1dxX3xX69xX6axX3xX1xX14xXdxX3xXexX27xX40xX1dxX24xX3xXexX1xX2d6xXdxX3xX24xXdxX6xX1dxX3xXexX2dfxXdxX57xX3xX24xX52dxXbxX3xXbxX1xd81fxX1dxX3xX69xX263xX9fxX3xX8fxX5fxX1dxX24xX3xXd9xX66xX3xX3exX22xX40xX3xXd9xXd6xX3xXcxXb9xX3xX1bdxX21xX28dxX4xX3xXexX27xX40xX1dxX24xX3xXexX176xX1dxX1xX3xX1xX176xX1dxX1xX3xX44xX2dfxXdxXa2xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX40xX8fxX9fxXaxX12xb3f9xX21xX263xX1dxX3xdb06xXdxXd6xX1dxX0xX7dxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai trương hoạt động Taxi Tiên Sa tại Quảng Trị

Khai trương hoạt động Taxi Tiên Sa tại Quảng Trị
2018-08-08 18:29:51

(QT) – Hôm nay 8.8.2018, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng (Phú Hoàng Corp) tổ chức lễ khai trương Công ty cổ phần vận tải Phú Hoàng Quảng Trị và chính thức đưa vào...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết