Cập nhật:  GMT+7
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhP+G7muG7gWko4bub4bq94bqjxrAo4bub4bq9w6oo4bub4bq9ZSjDrTTDrSjDreG6veG6ocOtKMOi4budbcOqKMOtcuG7j+G6syjhu5s0w6oo4bq9bihH4bq94bqlKEnhuqHGsCYv4bq9PD8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq84bqlMeG6tSE/xqAyw63hursow60xxrAoPi97Iyjhu5vhur1sw63hurso4bubw6rDrSjhu5t0KOG7mOG6veG7icOt4bq7KOG6sjXDreG6vSjGoTLhu5so4buY4bq94buJw63hurso4bqz4bq9MsawKOG6s+G6vcO5MSjhurPhur0yxrAo4bulMyjhurJz4budKMOtNMOtKOG6s3Phu50o4bq9bygl4buY4bqy4bqy4bqyKOG7pTMo4bqyw43hurLhurwqKOG6smzDreG6uygxw60o4bub4buDw63hur0o4buU4budNcOt4bq7KOG7muG7l+G7hyjhurPhur3DrCjhurfDqmPhu5sjKMahMeG7nSg+KOG6u8Oqw7Uo4bub4buBaShnw6pjaSMow6Lhu43DrSjhu6Xhu4cow6I2KOG7m+G7gWko4bub4bq94bqjxrAo4bub4bq9w6oo4bub4bq9ZSjDrTFpKOG7m+G6vTHDreG6vSjDrcOqYsOtKOG6t+G7hyjDouG7nW3DqijDrXLhu4/hurMo4bubNMOqKOG6vW4oR+G6veG6pShJ4bqhxrAjKOG7mOG6vXLDtcOt4bq7KHsjKOG7muG7mD0ow4Jsw63hurso4bq8Mz0ow400w60ow63hur3huqHDrSjDonLDtOG6syjFqTLhurMow6Lhu4fDreG6vShoMyjDjT12PeG7miglxqHDqsOt4bq9KMOtN2koPikpKSojKOG7m+G7l+G7oyjhu5s0w6ooR+G6veG7nSjhu5nhur1tKDwjKOG7mOG6vXLDtcOt4bq7KMOCbMOt4bq7KEhy4buNw63hursjKOG7muG7mD0ow4Jsw63hurso4bq8MyMo4bq9w6rEkcOtKMOiMcOt4bq7KGgzKMahw6rDreG6vSjhu6XDqmLDrSjDrTdpKOG6s+G7nW3DqijhurNwMShpb+G7myjhu5vhu5dyw7XDreG6uyjDojTDqijhur3EqeG6syjhu5s0w6oo4bua4buYPSjhurxuKOG6suG6veG6vyhJw6rDreG6vT0mL+G7mT8m4bubMeG6t2jhuqUoxqHhu5vGsGjhuqVYIWkx4buX4bq7w6rDreG7uD7hu5nFqSgx4bud4bubw6whPybhu5vhu5c/JuG7m+G6tT8mw6pp4bq7KMah4buX4bqzWCEvL+G6sz3hurcxw6zhu5Xhu50xw63hurvhu5vhu5fDqj3hu6XDrS/hurXhuqXGoWfhu5vDrOG7mS/DreG6peG7p8ahLz4+KTAvfSDhurV7PD4pfTx74bubPF1bezwpaDw9ZuG7meG6uyEoLz8mL+G7m+G6tT8mL+G7m+G7lz8m4bub4buXPybhu5vhurU/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G6sjXDreG6vSjGoTLhu5so4bub4buBaSjDonLDtOG6syjhu5vhur3Dqijhu5vhur1lKMOtNMOtKMOt4bq94bqhw60ow6Lhu51tw6oow61y4buP4bqzKC0ow73DreG6veG7uCjhu5jhur3hu4nDreG6uyjhurI1w63hur0oxqEy4bubKOG7mOG6suG6suG6sijhu6UzKOG6ssON4bqy4bq8Ji/hu5k/Ji/hu5vhurU/Ji/hu5vhu5c/Ji/hu5sx4bq3aOG6pT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4bua4buXcuG7j+G6syjDouG7iyMoZ+G6vcOsNcOt4bq7KFso4bq7w6rDtSh7KSjhu5nhur3hu6Phu5soxqEyw63hurso4bqz4bufw63hursow63hurszxrAjKMOt4bq7csO1w6oo4bq14bqhw60o4buZ4bq9MuG7myjhur3DqsSRw60oaW/hu5soxqFtKOG7pcSD4bubKOG6teG7ocOt4bq7KOG6szIow63hur3huqHDrSjhurdqKGg0w6oo4bub4buXYsOtKOG6s8Oj4budKEfhur3huqUoSeG6ocawIyjDreG6u+G6vcOqKOG6s+G7iyjDreG6u3LDtcOqKMOt4bq9NcawKOG6s8Oj4budKMOtYsOtKMOiNijhurcyw6wo4bqz4bq9w6wo4bqz4buNKOG7leG7nTHDrSjhurNsw63hursoMcOtPSjDjeG6vcSDw60ow6Jyw7ThurMo4bubw6rDrSjhurcyw6wjKOG7mOG6veG7icOt4bq7KOG6sjXDreG6vSjGoTLhu5so4buY4bqy4bqy4bqyKOG7pTMo4bqyw43hurLhurwow6I2KMOt4bq9McOt4bq9KOG6s+G6veG7i8Ot4bq7KMOiw6pk4budKMOib8Ot4bq7KMOt4bq9w6pk4budKOG7meG6vXLhu43DreG6uyjhu5vDqsSRw60o4bqz4bq94budxrBiw60o4bq14buhw63hurso4bqz4bufw63hurso4bq9M8Ot4bq7KOG6s+G6veG7oeG6syjhurMyw60o4bq3byMo4bqz4bq9w6pjw60oxqHhu4Uo4bub4buXdeG6syjhu5vDqmPhu5kow6Jjw60o4bq9w6rEkcOtKOG7m+G7l3LDtcOt4bq7KOG7m+G7l8OqZcOtKGfhur0xw6oo4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMo4bub4buBaShnw6pjaSjDrTTDrSjDreG6veG6ocOtKMOt4bq74bq9w6oow6Lhu51tw6oow61y4buP4bqzPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hu5rhur3Dqijhu5vhur1lKMOtNMOtKMOt4bq94bqhw60ow6Jyw7ThurMo4bub4buBaSjhu5vhur3huqPGsCjGoTHhu50ow6Lhu4s9KOG6vMOqxJHDrSMow63hurvhu53GsGLDrSjDreG6veG6ocOtKOG7peG7oSjhu6XDqsSR4bqzKMOiMcOt4bq7KMOicsO04bqzKGgzaSjhu5drPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/DjTFpKOG7mOG6vXLhu43DreG6uyYv4buZPw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thi công công trình làm hỏng hệ thống điện cao áp

Thi công công trình làm hỏng hệ thống điện cao áp
2022-02-25 19:30:29

(QTO) – Hôm nay 25/2, thông tin từ Điện lực Đông Hà (Công ty Điện lực Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhà thầu trong quá trình thi công hạng mục mở rộng đường và làm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết