Cập nhật:  GMT+7
1269x50a4x8c3bx28a0xbe13x12cax363bx62baxbb4cxX7x5cc9x4872x953cx20b6xb93dxbeb0xX5x91bbxXaxb039x1b71x93e7xXexX3xXex5e33xXdxX3x6dacxbd77xX3xX4xX1x5244xX3x8d70x8dd6xX3x42bexXdxX3xXbxX1xca82x6ff4xX3x2704x2513x4f22xX4xX3x4b3bxXdx6f45xX2bxX3xX5xc82fxX2bxX3x6d0axa8b2x2196xX3xX2dxX2exa159xX3dxX22xX3x3abfx2b92xX3xXexb25bxc638xX3dxX0x50c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9482xX10xX6xX3bxXaxX12x87dbxXcxXcx77a6xX3x54e3xX3xa868xX3dxX22xX3x3865xX22xb7f5xX3xd813xb108xX38xX3dxX3x7a0dxXdx592fxXexX3xX62xX3dxX22x618cxX3xXex7111xX3dxX1xX3x86d8xX38xX2bxX3xc111x4787xX3dxX22xX65xX3xX45x6077xX3xX45xX14xXexX3xX2dxX34xX3xXbxX1xX7exX4xX3xX25xX7exX3xX2dxXdxd783xX72xX3xXexX49xX6xX3xX25xX7exX3xa1cdxX3dxX3xX1bxX10xX3xX4xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX2axX2bxX3xX3bx177axX3xX6fxX3dxX22xX3xX76xXdxX78xXexX3xX2dxXdxXa3xX72xX3xX32xX1xXdxX34xX3dxX3xX25xX18xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xXadxX3dxX3xX45x39ebxX3xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX1xX72xa344xX78xX3dxX3xX5cxX18xX2bxX3xXcxX38xX3dxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX2dxX2exX41xX3dxX22xX3xX45xX46xX3xXexX49xX4axX3dxb4e4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc3xX3bxXf3xXaxX12xX6dxX22xX18xXf3xX3x9f3axX67x6eb7x9821xX3xa635xX6fxX3dxX22xX3xX6xX3dxX3xX1xX72xXf3xX78xX3dxX3xX5cxX18xX2bxX3xXcxX38xX3dxX3xX62xX13x8a81xX3dxX1xX3xXcxX1xX72xb961xX3dxX65xX3xXexX4axX3dxX22xX3xX2dxX2axXexX3xd60axX72xXf3xX1cxXexX3xX2dxX90xX3dxX1xX3xX32xX1xX20xXdxX3xXexX4axX3xX45xX90xX3xX4xX6xX3dxX12exX3xXexX1x459bxX4xX3xX1xXdxX78xX3dxX3xX5xX78xX3dxX1xX3xX45xX14xXexX3xXexX2axX2bxX3xX22xXdxX6xX2bxX3xX6fxX3dxX22xX3xX6dxX22xX6fxX3xX71xX72xX38xX3dxX3xX76xXdxX78xXexX3xX62xX3dxX22xX7exX3xXexX81xX3dxX1xX3xX85xX38xX2bxX3xX89xX8axX3dxX22xX65xX3xX2dxX34xX3xXbxX1xX7exX4xX3xX25xX7exX3xX2dxXdxXa3xX72xX3xXexX49xX6xX3xX25xX7exX3xXadxX3dxX3xX1bxX10xX3xX4xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX2axX2bxX3xX3bxXc3xX3xX6fxX3dxX22xX3xX76xXdxX78xXexX3xX2dxXdxXa3xX72xX3xX32xX1xXdxX34xX3dxX3xX25xX18xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xXadxX3dxX3xX45xXe6xX3xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX1xX72xXf3xX78xX3dxX3xX5cxX18xX2bxX3xXcxX38xX3dxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX2dxX2exX41xX3dxX22xX3xX45xX46xX3xXexX49xX4axX3dxX110xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc3xX3bxXf3xXaxX12xX6dxX22xX72xX8axX3dxX3xXexXdxX3dxX3xX49xXdx2489xX3dxX22xX3xX4x3c24xX6xX3xXcxX72xd1faxXdxX3xXcxX49x128exX3xXexd5e7xX3xX4x579dxX3xX15cxX72xX6xX3dxX3xX4xX6fxX3dxX22xX3xX6xX3dxX3xX4xX1xXc3xX3xX45xXdxX1cxXexX3xX6fxX3dxX22xX3xX6dxX22xX6fxX3xX71xX72xX38xX3dxX3xX76xXdxX78xXexX3xX45xX90xX3xX45xX14xXexX3xX2dxX34xX3xX2dxXdxXa3xX72xX3xXexX49xX6xX3xX25xXa3xX3xX3dxX1xXdxXa3xX72xX3xX1xX18xX3dxX1xX3xX25xXdxX3xX25xXdxX3xXbxX1xX2axX2bxX3xX5xXdxX255xX3dxX3xX15cxX72xX6xX3dxX3xX2dxX1cxX3dxX3xX1bxX10xX3xX4xX1xX20xX3xX22xX23xX3xXexX49xX255xX3dxX12exX3xXexX49xXc3xX3dxX22xX3xX2dx343cxX3xX4xX2e5xX3xX1xX18xX3dxX1xX3xX25xXdxX3xX2dxX2exX6xX3xX1xX4axXdxX3xX5xXe6xX110xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc3xX3bxXf3xXaxX12xXcxX49xX2ex7bb8xX4xX3xX2dxX2e5xX3xX3dxX22xX18xXf3xX3xX12bx84fexX67xc0acxX12exX3xX130xX6fxX3dxX22xX3xX6xX3dxX3xX1xX72xXf3xX78xX3dxX3xX5cxX18xX2bxX3xXcxX38xX3dxX3xX2dxa3d5xX3xXexX4axX3dxX22xX3xX2dxX2axXexX3xX15cxX72xXf3xX1cxXexX3xX2dxX90xX3dxX1xX3xX32xX1xX20xXdxX3xXexX4axX3xX25xX7exX3xXadxX3dxX12exX3xX32xX1xX20xXdxX3xXexX4axX3xX45xX90xX3xX4xX6xX3dxX12exX3xXexX1xX179xX4xX3xX1xXdxX78xX3dxX3xX5xX78xX3dxX1xX3xX45xX14xXexX3xXexX2axX2bxX3xX22xXdxX6xX2bxX3xX6fxX3dxX22xX3xX89x41fexX3dxX22xX3xb067xX72xX4axX4xX3x47f1xX3dxX3xX67xX3xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX25xXdxX255xX3dxX3xX5cxX2axXexX3xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX1xX72xXf3xX78xX3dxX3xX5cxX18xX2bxX3xXcxX38xX3dxX3xX67xX3xX2dxX34xX3xX2dxXdxXa3xX72xX3xXexX49xX6xX3xX25xXa3xX3xX1xX18xX3dxX1xX3xX25xXdxX3xX3dxX1xX14fxX3dxX3xX1xX4axXdxX3xX5xXe6xX110xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc3xX3bxXf3xXaxX12xXcxX49xX2exX315xX4xX3xXexX1xX41xXdxX3xX2dxXdxX34xX2bxX3xX45xX90xX3xX45xX14xXexX12exX3xX6fxX3dxX22xX3xX89xX393xX3dxX22xX3xX397xX72xX4axX4xX3xX39cxX3dxX3xX25xX18xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXadxX3dxX3xX45xXe6xX3xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX2dxX33dxX3xX45xX90xX3xX5cxX2axXexX3xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX1xX72xXf3xX78xX3dxX3xX5cxX18xX2bxX3xXcxX38xX3dxX3xX2dxX148xX3dxX1xX3xX4xX1xX81xX3xX4xX6fxX3dxX22xX3xXexXadxX4xX3xX2dxX34xX3xX5xX18xX2bxX3xX49xa64dxX3xX25xX7exX3xX4xX1xXc3xX3xX1bxX10xX3xX4xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX2axX2bxX3xX45xX46xX3xX4xX1xX2axXf3xX12exX3xX32xX1xX6fxX3dxX22xX3xX5xX14fxXbxX3xX45xXdxX255xX3dxX3xX45xcec0xX3dxX110xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc3xX3bxXf3xXaxX12xX6dxX1xX2exX3xXcxX72xX25fxXdxX3xXcxX49xX264xX3xX2dxX33dxX3xXexX1xX6fxX3dxX22xX3xXexXdxX3dxX12exX3xX7xXadxX3dxX22xX3xX2xX12bxX67xX2xX3xXexX25fxX3xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX4xX26axX3xX2dxXe6xX3dxX22xX3xX4xX25axX6xX3xX5cxX2axXexX3xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX1xX72xXf3xX78xX3dxX3xX5cxX18xX2bxX3xXcxX38xX3dxX3xX3dxX1xX14fxX3dxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xXexXdxX3dxX3xX45xXadxXc3xX3xX25xX18xX3xX32xXdxX34xX2bxX3xXexX49xX6xX3xX1bxX10xX3xXexX4b3xXdxX3xX4xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX45xXdxX34xX3dxX3xX7xX4axX3x3964x61d8xX130xX67x80c2xX12bxX12dxX12dxX12bxX3xX32xX1xXdxX3xX1bxX10xX3xX3dxX18xXf3xX3xX3bxX267xX3dxX22xX3xXexX2axXdxX3xX15cxX72xXadxX3dxX3x374bxX3dxX3xXexX49xX2exX315xX4xX3xX2bxXe6xXexX3xX4xX38xXf3xX3xX1bxX57axX3dxX22xX3xXexX49xX255xX3dxX3xX15cxX72xX4axX4xX3xX5xXe6xX3xX2xX3xX25xX18xX3xX2dxX2exX6xX3xX1bxX10xX3xX25xXa3xX3xX4xX1xX4axXexX3xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX4xX26axX3xX2dxXe6xX3dxX22xX3xX2dxX34xX3xX32xXdxX34xX2bxX3xXexX49xX6xX110xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc3xX3bxXf3xXaxX12xXcxX25fxX3xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX22xX8axX2bxX3xX4xXadxX4xX3xX6fxX3dxX22xX3xX89xX23xX3xX13xX25fxX3dxX3xX62xXbxX1xX7exX3xXexX49xXadxX4xX1xX3xXexX25fxX65xX12exX3xX85xX255xX3xX397xX72xX4axX4xX3xX76xX38xX3dxX3xX62xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX25xXdxX255xX3dxX65xX3xX25xX18xX3xX89xX393xX3dxX22xX3xX397xX72xX4axX4xX3xX39cxX3dxX3xX62xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX25xXdxX255xX3dxX65xX110xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc3xX3bxXf3xXaxX12x9d50xX1xXdxX3xX32xXdxX34xX2bxX3xXexX49xX6xX12exX3xXexX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX6dxX22xX6fxX3xX71xX72xX38xX3dxX3xX76xXdxX78xXexX3xX1bxX72x1400xXexX3xXexX49xX148xX3dxX1xX3xX2bxXe6xXexX3xX1xX2e5xX6xX3xX2dxX26axX3dxX3xX22xXdxXadxX3xXexX49xX90xX3xX22xXdxX6xX3xXexX57axX3dxX22xX3xX3bxXc3xX3xX130xX6fxX3dxX22xX3xXexXf3xX3xXcxX6dxX5cxX5cxX3xX6dxX22xX6fxX3xXcxX1x379cxXf3xX3xXcxX49xX6xX3dxX22xX3xX1bxX72xX688xXexX3xX25xX18xX3xX2bxXe6xXexX3xX45xX4b3xX3dxX22xX3xX32xX255xX3xX5xX38xX2bxX3xX7xX4b3xX3dxX3xX4xX2e5xX3xX1bxXadxX4xX3xX3dxX1xX14fxX3dxX3xX4xX25axX6xX3xX5cxX2axXexX3xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX1xX72xXf3xX78xX3dxX3x2332xXdxX3xX85xXdxX3dxX1xX3xX3dxX1xX2exX3dxX22xX3xX1xX8axX3xX7xX26axX3xX3dxX18xXf3xX3xX32xX1xX6fxX3dxX22xX3xXbxX1xX6c4xX3xX1xX2fxXbxX3xX25xX315xXdxX3xX7xX4axX3xX22xX23xX3xX2dxX6xX3dxX22xX3xX4xX1xX20xX3xXexX49xX255xX3dxX3xX1bxX10xX3xX62xX22xX23xX3xX1bxXc3xX6xX3dxX3xX2dxX18xXc3xX65xX110xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc3xX3bxXf3xXaxX12xX70cxX6c4xX3xX25xX14fxXf3xX12exX3xXexX25fxX3xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX2dxX33dxX3xX32xX1xX6fxX3dxX22xX3xX5xX14fxXbxX3xX45xXdxX255xX3dxX3xX45xX4b3xX3dxX3xX2dxX2exX6xX3xX1bxX10xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX2axX2bxX3xX25xXa3xX3xX5cxX2axXexX3xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX1xX72xXf3xX78xX3dxX3xX5cxX18xX2bxX3xXcxX38xX3dxX3xX2dxX34xX3xX1bx18abxX3xX5x58fcxX3xXexX1xX10xXc3xX3xX15cxX72xXf3xX3xX2dxX90xX3dxX1xX3xX62xXexX90xX4xX1xX3xXexX1xX72xX3xX22xX23xX3xXexX6xX3dxX22xX3xX25xX14fxXexX3xX32xX1xX6fxX3dxX22xX3xX4xX2e5xX3xX22xXdxX688xXf3xX3xXexX41xX3xX1xX2fxXbxX3xXbxX1xXadxXbxX12exX3xXexX90xX4xX1xX3xXexX1xX72xX3xXbxX1xX2exX26axX3dxX22xX3xXexXdxX78xX3dxX12exX3xX1bxX7cbxX3xXbxX1xX2axXexX3xX1xX18xX3dxX1xX3xX4xX1x50c2xX3dxX1xX110xX110xX110xX65xX3xX2bxX18xX3xX2dxX34xX3xX4xX1xXc3xX3xX1bxX10xX3xX2dxX14fxX72xX3xXexX49xX2exX315xX4xX3xX2bxXe6xXexX3xX15cxX72xXadxX3dxX3xX4xX18xX3xXbxX1xX255xX3xX20xX3xX1xX72xXf3xX78xX3dxX3xX5cxX18xX2bxX3xXcxX38xX3dxX110xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc3xX3bxXf3xXaxX12xX89xX1cxX3dxX3xX2dxX255xX2bxX3xX2xX12bxX67xX2xX12exX3xX32xXdxX34xX2bxX3xX5xX38xX2bxX3xX25xXdxX255xX3dxX3xX89xX393xX3dxX22xX3xX397xX72xX4axX4xX3xX39cxX3dxX3xX1xX2exX315xX3dxX22xX3xX3bxX3cxX3dxX3xXexX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX76xXdxX78xXexX3xX2dxXdxXa3xX72xX3xX32xX1xXdxX34xX3dxX3xX1bxX10xX3xX4xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX45xX46xX3xX4xX1xX2axXf3xX110xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc3xX3bxXf3xXaxX12xXcxX72xXf3xX3xX3dxX1xXdxX255xX3dxX12exX3xX2bxXe6xXexX3xX3dxX1xX2e5xX2bxX3xX4xXadxX3dxX3xX45xXe6xX3xX4xX6fxX3dxX22xX3xX6xX3dxX3xX4xX25axX6xX3xX1xX72xXf3xX78xX3dxX3xX5cxX18xX2bxX3xXcxX38xX3dxX3xX25xX18xX3xXexX81xX3dxX1xX3xX13xX148xX3dxX1xX3xXcxX1xX72xX14fxX3dxX3xX2dxX33dxX3xX2dxX2e5xX3dxX3xX5xX47fxX3dxX22xX12exX3xX45xX14xXexX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX1cxX4xX3xX1bxX10xX3xX4xX1xX20xX3xX22xX23xX3xX3dxX18xXf3xX3xXexX2axXdxX3xX32xX1xX72xX3xX25xX179xX4xX3xX1bxX33dxX3xXcxX38xX3dxX3xX89x98aaxX4xX3xX62xX1xX72xXf3xX78xX3dxX3xX5cxX18xX2bxX3xXcxX38xX3dxX65xX110xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc3xX3bxXf3xXaxX12xX130xX6fxX3dxX22xX3xX6xX3dxX3xX32xXdxX34xX2bxX3xXexX49xX6xX3xXbxX1xXadxXexX3xX1xXdxX78xX3dxX3xXexX49xX255xX3dxX3xX1bxX10xX3xX4xX2e5xX3xX557xX12dxX3xXbxX1xXadxX4xX1xX3xX22xX23xX12exX3xX2exX315xX4xX3xXexX834xX3dxX1xX3xXexX49xX255xX3dxX3x5937xX2bxX323xX110xX3xXcxXc3xX18xX3dxX3xX45xXe6xX3xX7xX4axX3xXexX6xX3dxX22xX3xX25xX14fxXexX3xX22xX8axX2bxX3xX22xX23xX12exX3xX1bxX10xX3xXexX4b3xXdxX12exX3xX22xXdxX688xXf3xX3xXexX41xX3xX5xXdxX255xX3dxX3xX15cxX72xX6xX3dxX3xX7xX6xX72xX3xX2dxX2e5xX3xX2dxX33dxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX1xX72xXf3xX34xX3dxX3xX25xXa3xX3xX130xX6fxX3dxX22xX3xX6xX3dxX3xX1xX72xXf3xX78xX3dxX3xX5cxX18xX2bxX3xXcxX38xX3dxX3xX2dxX34xX3xX2dxXdxXa3xX72xX3xXexX49xX6xX3xX1bxX7cbxX3xX5xX7cexX110xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc3xX3bxXf3xXaxX12xX6dx42f7x5322x6547x35e6xX6dxX3xX6dxX39cx39a8xX0xX4dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hai chị em lập mưu bắt kẻ lừa đảo

Hai chị em lập mưu bắt kẻ lừa đảo
2015-06-04 03:05:03

(TTO) - Ngày 2-6, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải phó thủ trưởng điều tra công an Q.12, TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Linh (37...

Thuê phòng khách sạn để cướp tài sản

Thuê phòng khách sạn để cướp tài sản
2015-06-03 05:45:13

(SGGP) - Ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM, cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố đối với Nguyễn Thanh Tý (23 tuổi, quê...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết