Cập nhật:  GMT+7
e93x877ex6482x18fex268cx72e0x8249x4ddbx557cxX7x7dedx898dx2955x7134x7841x8c46xX5x573bxXax5152x6baexX3x8c82xX3xXexX15xX3xX1x5741xX3xX1x1afax2a97x2504xX3xX1fx2b06xX1fxX20xX3x224ax15f5xX3xX1fxX1xXdx22d5x32bfxX3xX1fxX20xX1bx2ce5xXdxX3x268bx59f4xX3xXexX1xX1bx45f5xX1fxX20xX3xX7xX6xX2exX3xX27x18f2xX3xXexX6xXdxX3xX1fx6960xX1fxX3xX5xXdx8303xX1fxX3xX1x6445xX28xX1fxX0x4656xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2bedxX10xX6x2438xXaxX12xXcx61e4x1f2exX3xX2xX13xX3xX20xXdxX33x66e9xX3xX1xX15xX70xX3xX1fxX6x31e9xX3x4796x7ecdxX59x1c0axX59xX82xX83xX82xX2xX78xX3xX70x74d8xXexX3xX27xX45xX3xXexX6xXdxX3xX1fxX4cxX1fxX3xX5xXdxX51xX1fxX3xX1xX55xX28xX1fxX3x80c4x3087xX80xX3x2c05xX6xX3xXexX4cxXdxX3x7a9dxX70xX3xX13x1da8x2eb4x7290xX83xX83xX3x5ebexX2ex4a80xX4xX3xX5xX8exX3x2720xX78xX3x287fxX55xX4cxX1fxX3x4a56xX2exX6xX3xXa6x19b9xX3x35b5xX6xXb1xXaaxX15xX1fxX20xX78xX3xX1xX2exX80x135dxX1fxX3xXd2xX6xXb1xXaaxX15xX1fxX20xX3xX5xX28xX70xX3xX13xX3xXa6xX10xX3xX15xX3xXexX15xX3xX1xX1bxX3xX1xX1exX1fxX20xX3xX1fxX23xX1fxX20xX3xX27xX28xX3x7984xXexX3xX1fxX1x74acxXexX3xX13xX3xX1fxX20xX1bxX33xXdxX3xX36xX37xX3xXexX1xX1bxX3cxX1fxX20x57f1xX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX36xX5xX10xX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxX70xX6xXaaxX20xXdxX1fx4606xX82xXbxXa6xX3xX6xX2exXexX55xXaxX12xX0xXexXaaxX12xX0xXexX6bxX12xX0xXdxX70xX20xX3xX7xXaaxX4xX9xXaxX59xX59xX4xX120xX36xX6xX55xXcbxX2exX6xX1fxX20xXexXaaxXdxX120xX27xX1fxX59xX6bxX10xX7xXb1xXexX55xXbxX59xX1fxX10x79c2xX7xX59xX82xX2xX2xX2xX59x60abx321bxX6bxXb7xX2xX17cxX17bxX85xX17bxXb7xXexX2xX13xXb7xX82xX82xX17cxX5xX2xX120x2452xXbxX20xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexXaaxX12xX0xXexXaaxX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6829xX55xX6bxX80xXaxX12xX68xXdxXdexX1fxX3xXexXaaxX1bxX33xX1fxX20xX3xX27xX45xX3xXexX6xXdxX3xX1fxX4cxX1fxX3xX5xXdxX51xX1fxX3xX1xX55xX28xX1fxX3x401exX3x42adxX1fxX1xX139xX3xXbbxX120xX68xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexXaaxX12xX0xX59xXexX6xX36xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b3xX55xX6bxX80xXaxX12xXcxX1xX33xXdxX3xXc6xXdx632exX70xX3xXexXaaxX51xX1fxX78xX3xX15xX3xXexX15xX3xXc6xX6fxX2exX3xXb1x878exX55xX3xX70xX6xX1fxX20xX3xX36xXdxX212xX1fxX3xXb1xXdxX212xX70xX3xX7xX55x7c1fxXexX3xX2xX13x3f9cxX1daxX85xX2xX82xX120xX2xX17bxX3xXb1xX225xX55xX3xXexX1xX10xX55xX3xXaaxX3cxX3xX70xX55x3c1cxX4xX3xX70xX6xX1fxX20xX3xX36xXdxX212xX1fxX3xXb1xXdxX212xX70xX3xX7xX55xX239xXexX3xX2xX13x64eexX1daxX83xX17bxX17bxX120xXc3xX85xX3xX6bxXdxX3xX4xX1xX2exX80xX212xX1fxX3xXexX1xX10xX55xX3xX1xX1bx33e5xX1fxX20xX3x6754xX6xX55xX3xX1b3xXa7xX55xX3x1406xX3xXd2xX15xX1fxX20xX3xX68xX28xX120xX3x5bd0xX1xXdxX3xXc6xXdxX3xXc6x741bxX1fxX3xXb1xX70xX3xX13xXb5xXb6xXb7xX83xX83xX3xXbbxX2exXbdxX4xX3xX5xX8exX3xXc3xX78xX3xX4xX1xXdxX2a7xX4xX3xXa6xX10xX3xX1fxX28xX80xX3xXa6xXa7xX80xX3xXaaxX6xX3xX27xX6xX3xX4xX1xX4cxX70xX3xX27xX288xXdxX3xXa6xX10xX3xXexXa7xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX1fxX20xX78xX3xX7x7ab3xX6xX3xX4xX1xX2f1xX6xX3xXc6xX1bxX33xX1fxX20xX3xX36xX8exX3xX70xX6xX1fxX20xX3xX36xXdxX212xX1fxX3xXb1xXdxX212xX70xX3xX7xX55xX239xXexX3xXb5xX17bxX23exX1daxX83xX85xXb7xXc3xXb7xX3xX27xX28xX3xXexXdxX2a7xXbxX3xXc6xX255xX3xX5xX28xX3xX85xX3xX4xX1xXdxX2a7xX4xX3xXa6xX10xX3xXb1xX1xX239xX4xX3xX20x4c8dxX70xX139xX3xX15xX3xXexX15xX3xX70xX6xX1fxX20xX3xX36xXdxX212xX1fxX3xXb1xXdxX212xX70xX3xX7xX55xX239xXexX3xXb5xX17bx8dfexX1daxX2xX82xXb7xX120xX13xXc3xX3xX6bxX55xX3xXexX28xXdxX3xXa6xX2a7xX3x4971xX20xX2exX80x31e4xX1fxX3x780ax7054xX1fxX3xX1b3xXdxX51xX1fxX3x2801xX7xXdxX1fxX1xX3xX1fxX379xX70xX3xX2xXc3xXb5xX2x3b9dxX78xX3xXexXaax9450xX3xXexX4cxXdxX3xXa6xXd0xX3xXcx19f0xX1fxX3xX68x2de1xXbxX78xX3xX1xX2exX80xXdexX1fxX3xX68xX1bxX288xX1fxX20xX3xX68xX55xX239xX3xXc6xXdxX2dxX2exX3xXb1xX1xXdxX212xX1fxX78xX3xXexXaaxX51xX1fxX3xXa6xX10xX3xX4xX1x395bxX3xX17bxX3xX1fxX20xX1bxX33xXdx3d05xX3xXa6xX10xX3xXexXa7xXdxX3xX70xX6xX1fxX20xX3xX36xXdxX212xX1fxX3xXb1xXdxX212xX70xX3xX7xX55xX239xXexX3xXb5xX17bx80bexX1daxX83xX83xX82xX120xX2xXb7xX3xX6bxX55xX3xXexX28xXdxX3xXa6xX2a7xX3xX28cxX51xX3xX378xX379xX1fxX3xXbbxX2exX6xX1fxX20xX3xX381xX7xXdxX1fxX1xX3xX1fxX379xX70xX3xX2xXc3xXb5xX82xX38fxX78xX3xXexXaaxX394xX3xXexX4cxXdxX3x45e4xX1xX1bxX33xX1fxX20xX3xX13xX78xX3xXexX1xX28xX1fxX1xX3xXbxX1xXbdxX3xXd2xX15xX1fxX20xX3xX68xX28xX3xXc6xXdxX2dxX2exX3xXb1xX1xXdxX212xX1fxX78xX3xXexXaaxX51xX1fxX3xXa6xX10xX3xX4xX1xX3ccxX3xX2xX3xX1fxX20xX1bxX33xXdxX3xX27xX28xX3xX15xX3xXexX15xX3xX13xX3xX4xX1x57ffxX3xX70xX6xX1fxX20xX3xX36xXdxX212xX1fxX3xXb1xXdxX212xX70xX3xX7xX55xX239xXexX3xXb5xX17bxX35exX1daxX83xX82xX17bxX120xXb7xX13xX3xX6bxX55xX3xXexX28xXdxX3xXa6xX2a7xX3xX371xX20xX2exX80xX375xX1fxX3xX378xX379xX1fxX3xX68xXa7xXdxX78xX3xXexXaaxX394xX3xXexX4cxXdxX3xXexX1xX37xX3xXexXaaxX10cxX1fxX3xX28cxX6xX55xX3xX1b3xXa7xX55xX3xX1b3xXa7xX55xX78xX3xX1xX2exX80xXdexX1fxX3xX68xX1bxX288xX1fxX20xX3xX68xX255xX6xX3xXc6xXdxX2dxX2exX3xXb1xX1xXdxX212xX1fxX78xX3xXexXaaxX51xX1fxX3xXa6xX10xX3xX4xX1xX3ccxX3xX2xX3xX1fxX20xX1bxX33xXdxX120xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b3xX55xX6bxX80xXaxX12xX378xX45xX3xXexX6xXdxX3xX1fxX4cxX1fxX3xX5xXdxX51xX1fxX3xX1xX55xX28xX1fxX3xX5xX28xX70xX3xX13xX3xX4xX1xXdxX2a7xX4xX3xXa6xX10xX3xX36xX37xX3xX1xX1bxX3xX1xX4cxXdxX3xX1fxX23xX1fxX20xX120xX3xX23exX255xX3xX107xXexX3xX1fxX1xX10cxXexX3xX13xX3xX1fxX20xX1bxX33xXdxX3xX36xX37xX3xXexX1xX1bxX3cxX1fxX20xX3xXc6xXd0xX3xXc6xX1bxX3a2xX4xX3xXc6xX1bxX6xX3xXc6xXdxX3xX4xX10cxXbxX3xX4x8afbxX2exX3xXexX4cxXdxX3xX1b3xXdexX1fxX1xX3xX27xXdxXdexX1fxX3xXd2xX6xX3xXb1xX1xX55xX6xX3xXex662dxX1fxX1xX3xX27xX28xX3xXcxXaaxX2exX1fxX20xX3xXexX39exX70xX3x82c4xX3xXexX2a7xX3xX1xX2exX80xXdexX1fxX3xX68xX1bxX288xX1fxX20xX3xX68xX255xX6xX120xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b3xX55xX6bxX80xXaxX12xX371xX1x3825xX1fxX3xXexX1xX15xX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xX27xX2dxX3xX27xX45xX3xX27xXdxXdexX4xX78xX3xX5x6c4cxX4xX3xX5xX1bxX3a2xX1fxX20xX3xX4xX1xX578xX4xX3xX1fxX379xX1fxX20xX3xXc6xXd0xX3xX7xX288xX70xX3xX4xX255xX3xX70xX23xXexX3xXexX4cxXdxX3xX1xXdxXdexX1fxX3xXexXaaxX1bxX33xX1fxX20xX3xXc6xX212xX3xXexXaaxXdxX212xX1fxX3xXb1xX1xX6xXdxX3xX4xX239xX4xX3xXbxX1xX1bxX3cxX1fxX20xX3xX239xX1fxX3xXbxX1xX39exX1fxX3xX5xX2exX33fxX1fxX20xX3xX20xXdxX6xX55xX3xXexX1xX15xX1fxX20xX78xX3xX4xX578xX2exX3xX1xX8exX78xX3xX4xX578xX2exX3xX1fxX4cxX1fxX120xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b3xX55xX6bxX80xXaxX12xXbbxX120xX68xX0xX59xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hủy nổ gần 50 quả đạn, pháo các loại

Hủy nổ gần 50 quả đạn, pháo các loại
2021-03-19 15:06:11

QTO - Sáng nay 19/3/2021, tại thao trường bắn xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, Đội xử lý bom mìn Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hủy các loại vật liệu nổ thu gom được...

Nhiều cán bộ xã Linh Hải bị kỷ luật

Nhiều cán bộ xã Linh Hải bị kỷ luật
2021-03-11 22:05:54

QTO - Ngày 11/3/2021, Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng cho biết, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Linh Hải (huyện Gio Linh) và nhiều cán bộ địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết