Cập nhật:  GMT+7
dc49xf2e5x13f1bx14318x116a5x12deex10df3xf15fx1571exX7x15963xf490x14129x12e0dx15b17x12b2dxX5xe210xXax134f1x14f49x146b9xX4xX3x12a6axe723xf831xX1xX3xX4xX14xX4xX3xXexf3e7x14faexX3xX4xX14xX3xX4x14f03xX3xX19x1177exX22x14dc1xX3xX4xec3fxX3xX4xX6xe07cxX3x151a3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xee83xf8c2xXexX3xX1x10b69xXbxX3xXbxX1xX14xXbxX0x1375dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c50xX10xX6x12f17xXaxX12xXcxX1x15b62xX4xX3xX1xXdx15c98xX19xX3x108d4xX22x10019xXexX3xXcxX1x14829xX2dxX3xX7xf519xX19xX3x120b7x14efaxX2x158dbxX3x142ddxX21xX3xX4xX14xX4xX3xX2bxXdxX77xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX4xX1x10757xX19xX2bxX3xX36xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xX40xX41xXexX3xX1xX45xXbxX3xXbxX1xX14xXbx13402xX3xX36xX1xe141xX19xX2bxX3xX40xX14xX34xX3xX4xX14xX34xX3xX7fxX21xX3xX36xX1xXb0xX19xX2bxX3xXexX1xX10xX34xX3x1071exX22xX2dxX3xX17xX18xX19xX1xX3x11802xf336xe6bbxXd5x1365axXacxX3xX17x12bd8xX19xX3xX19xX6xX2dxX3xXexX34xX21xX19xX3xXexed38xX19xX1xX3xX17x14378xX3xX4xX28xX3xX2xffbex13b85xX3xXexX21xX22xX3xX4xX14xX3xX5xeb02xXbxX3xX17x14de0xXexX3xXexX1xXdxXdbxXexX3xX40xX18xX3xX2bxXdxX14x140ccxX3xX7xX14xXexX3xX1xX21xX19xX1xX3xXex10dadxf310xX19xX1xX3xXd3xf6b2x12465xX5cxXcxXd7x14f15xX3xf647xX22xX6xX3xX17xX28xX3xX17xXedxX3xXexX1xX10xX34xX3xX5fx1022dxXdxXacxX3xX2bxXdxX14xX111xX3xX7xX14xXexX3xX17xe058xX45xX4xX3xX4xX14xX4xX3xXexX21xX22xX3xX4xX14xX3xX1xX34x130dexXexX3xX17xdf70xX19xX2bxX3xXexX11dx1581fxX19xX3xX40xXdx11226xX19xXacxX3xX19xX1xX41xXexX3xX5xX21xX3xX17xX92xXdxX3xX7fxf332xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX21xX22xX3xX4xX14xX3xX4xX28xX3xX19xX2bxX22xX2dxX3xX4xX30xX3xX7fxXdxX3xXbxX1xX159xX111xX3xX7fx10981xX19xX2bxX3xX40xXdxX168xX19xX3xX19xX148xX179xX4xX3xX19xX2bxX34xX21xXdxX128xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a2dxX34xX5fxX2dxXaxX12xXcxX22xX2dxX3xX19xX1xXdxX163xX19xXacxX3xXcaxX22xX6xX3xX11dxX21xX3xX7xX34xX14xXexXacxX3xX124x11c98xX3x15b2cxXb0xX19xX2bxX3xX19xX2bxX1xXdxX69xXbxX3xX7fxX21xX3x11877xXcxX1dfxXcxX3x15cc2xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7fxed66xX19xX3xX4xf00fxX19xX3xX2xXf3xX7bxX3xXexX21xX22xX3xX4xX14xX3xX4xX1xX148xX6xX3xX5xXfexXbxX3xX17xX102xXexX3xXexX1xXdxXdbxXexX3xX40xX18xX3xX123xX124xX5cxXcxXacxX3xXexX11dxX34xX19xX2bxX3xX17xX28xX3xX4xX28xX3xX2xX7axXf3xX3xXexX21xX22xX3xX4xX14xX3xX4xX1xX148xX6xX3xX5xXfexXbxX3xX17xX102xXexX3xX5fxX34xX3xX7fxX148xX179xX19xX2bxX3xX4xX14xX4xX3xXcaxX22xX2dxX3xX17xX18xX19xX1xX3xX111xX179xXdxX3xX4xX73xX6xX3xX6cxX22xX6exXexX3xXcxX1xX73xX2dxX3xX7xX77xX19xX3xX7axX7bxX2xX7dx11136xX3xXf4x14239xX3xXexX21xX22xX3xX4xX14xX3xX4xX1xX148xX6xX3xX4xX1xX41xXbxX3xX1xX21xX19xX1xX3xX5xXfexXbxX3xX17xX102xXexX3xXexX1xX10xX34xX3xXcaxX22xX2dxX3xX17xX18xX19xX1xX128xX3xX1dfxX2bxX34xX21xXdxX3xX11dxX6xXacxX3xX4xX28xX3xXf4x1244axX3xXexX21xX22xX3xX4xX14xX3xX17xXedxX3xX5xXfexXbxX3xX17xX102xXexX3xXexX1xXdxXdbxXexX3xX40xX18xX3xX123xX124xX5cxXcxX3xX19xX1xX148xX19xX2bxX3xX19xX2bxX148xX19xX2bxX3xX5fxX18xX4xX1xX3xX7fxfb2exXacxX3xX7dxX3xXexX21xX22xX3xX4xX14xX3xX36xX1xXb0xX19xX2bxX3xX40xX6exXexX3xXexX1xXdxXdbxXexX3xX40xX18xX3xX123xX124xX5cxXcxX3xX36xX1xXdxX3xX17xX148xX6xX3xXexX21xX22xX3xX4xX14xX3xX17xXdxX3xX36xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xXexX11dxX163xX19xX3xX40xXdxX168xX19xX128xX3x12da7xXdxX69xX4xX3xX5xX21xX111xX3xX4xX73xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX73xX3xXexX21xX22xXacxX3xXexX1xX22xX2dx112f5xX19xX3xXexX11dxX148xX1ddxX19xX2bxX3xXexX11dxX163xX19xX3xX4xX28xX3xX19xX2bxX22xX2dxX3xX4xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX7fxXdxX3xXbxX1xX159xX111xX3xX4xX14xX4xX3xXcaxX22xX2dxX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX1xX92xX19xX2bxX3xX36xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xXd4xXd5xXd5xXacxX3xX77xX19xX1xX3xX1xX148xX1ddxX19xX2bxX3xX17xXdbxX19xX3xX19x1226axX3xX5xX64xX4xX3xX36xX1xXfexX4xX3xXbxX1xX2f3xX4xX3xe11axXexX1xecd3xX3xX7fxX21xX19xX2bx12e2bxX3xX4xX73xX6xX3xX6cxXdxX163xX19xX3xX111xXdxX19xX1xX3x14d55xX1xfd4cxX22xX3x11aa8xX22xX3xXd3x10d0fxX3dcxXd7xX3xX17xX92xXdxX3xX7fxX179xXdxX3xXexX1xX73xX2dxX3xX7xX77xX19xX3xX33exXdxX69xXexX3xX1dfxX6xX111xX128xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX34xX5fxX2dxXaxX12x15ab9xX168xX3xXexXdxXdbxXbxX3xXexX2f3xX4xX3xXexX11dxXdxX168xX19xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX2bxXdxX77xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX4xX1xX92xX19xX2bxX3xX36xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xXd4xXd5xXd5xXacxX3xX124xX1ddxX3xX1dfxXb0xX19xX2bxX3xX19xX2bxX1xXdxX69xXbxX3xX7fxX21xX3xX1eexXcxX1dfxXcxX3xX17xX35cxX3xX19xX2bxX1xX18xX3xX1bexX15dxX3xX3dcxX1xXe8xX3xX1xX22xX2dxX3xX1bexX15dxX3xX17xX15dxXdxX3xX1bexXdxX163xX19xX3xXbxX1xX201xX19xX2bxX3xXexXe8xX19xX1xX3xX4xX1xXe8xX3xX17xX159xX34xX3xX4xX14xX19xX3xX40xX15dxX3xXexf5a8xX19xX2bxX3xX4xX148x11a27xX19xX2bxX3xXexX1xX10xX34xX3xX5fxX13axXdxXacxX3xX2bxXdxX14xX111xX3xX7xX14xXexX3xXexX21xX22xX3xX4xX14xX3xX1xX34xX159xXexX3xX17xX15dxX19xX2bxX3xXexX1xXb0xX19xX2bxX3xXcaxX22xX6xX3xX1xX69xX3xXexX1xX92xX19xX2bxX3xX2bxXdxX14xX111xX3xX7xX14xXexX3xXexX21xX22xX3xX4xX14xX3xX17xX168xX3xXbxX1xX92xXdxX3xX1xX45xXbxX3xX4xX77xX19xX1xX3xX40xX14xX34xX3xXexX21xX22xX3xX4xX14xX3xX7fxXdxX3xXbxX1xX159xX111xX3xX36xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xXd4xXd5xXd5xX27fxX3xX4xX1xXe8xX3xX17xX159xX34xX3xX4xX14xX4xX3xX17xf94exX19xX3xX40xXdxX163xX19xX3xXbxX1xX201xX19xX2bxX3xX7fxX10xX19xX3xX40xXdxX168xX19xX3xXexX4a3xX19xX2bxX3xX4xX148xX4a9xX19xX2bxX3xX4xXb0xX19xX2bxX3xXexX14xX4xX3xX36xXdxX168xX111xX3xXexX11dxX6xXacxX3xX36xXdxX168xX111xX3xX7xX34xX14xXexX3xX4xX1xX102xXexX3xX4xX1x10f42xXacxX3xX4xX148xX30xX19xX2bxX3xXcaxX22xX2dxXdbxXexX3xX36xX1xXb0xX19xX2bxX3xX4xX1xX34xX3xX4xX14xX4xX3xXexX21xX22xX3xX4xX14xX3xX4xX1xX148xX6xX3xX5xXfexXbxX3xX17xX102xXexX3xXexX1xXdxXdbxXexX3xX40xX18xX3xX123xX124xX5cxXcxX3xX7fxX21xX3xX17xXedxX3xX5xXfexXbxX3xX19xX1xX148xX19xX2bxX3xX19xX2bxX148xX19xX2bxX3xX5fxX18xX4xX1xX3xX7fxX2f3xX3xX2bxXdxX14xX111xX3xX7xX14xXexX3xX17xXdxX3xX36xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xXexX11dxX163xX19xX3xX40xXdxX168xX19xX128xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX34xX5fxX2dxXaxX12xX418xX92xXdxX3xX7fxX179xXdxX3xXd5xX1bexX1dfx14491xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX22xX2dxX69xX19xX3xX7fxX10xX19xX3xX40xXdxX168xX19xX3xX4xX4a3xX19xX3xX4x13be5xX3xX5fxX6xX19xX1xX3xX7xX14xX4xX1xX3xXexX21xX22xX3xX4xX14xX3xX4xX1xX148xX6xX3xX5xXfexXbxX3xX17xX102xXexX3xXexX1xXdxXdbxXexX3xX40xX18xX3xX123xX124xX5cxXcxX3xX1xX34xX102xX4xX3xX17xXedxX3xX5xXfexXbxX3xX17xX102xXexX3xX19xX1xX148xX19xX2bxX3xX19xX2bxX148xX19xX2bxX3xX5fxX18xX4xX1xX3xX7fxX2f3xX3xX2bxXdxX14xX111xX3xX7xX14xXexX3xX1xX34xX102xX4xX3xX36xX1xXb0xX19xX2bxX3xX5fxX22xX2dxX3xXexX11dxX11exX3xXexX1xXdxXdbxXexX3xX40xX18xX3xX7axX282xX4dxX7axX282xX3xX2bxXdxX4a9xX3xXexX1xX10xX34xX3xXcaxX22xX2dxX3xX17xX18xX19xX1xX3xX36xX1xXdxX3xX17xX148xX6xX3xXexX21xX22xX3xX17xXdxX3xX1xX34xX159xXexX3xX17xX15dxX19xX2bxX3xX36xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xXexX11dxX163xX19xX3xX40xXdxX168xX19xX3xX17xX168xX3xXexX22xX2dxX163xX19xX3xXexX11dxX22xX2dxX35cxX19xXacxX3xX7fxX6exX19xX3xX17xX15dxX19xX2bxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX73xX3xXexX21xX22xXacxX3xXexX1xX22xX2dxX35cxX19xX3xXexX11dxX148xX1ddxX19xX2bxX3xX4xX1xX41xXbxX3xX1xX21xX19xX1xX3xX19xX2bxX1xXdxX163xX111xX3xXex1237bxX4xX128xX3x102ffxX1xX22xX2dxXdbxX19xX3xX4xX14xX34xX3xX19xXdbxX22xX3xX4xX201xX19xX3xXexXdxXdbxXbxX3xXexX2f3xX4xX3xX7fxXdxX3xXbxX1xX159xX111xX3xX7xX57axX3xX40xX18xX3xX1f3xff80xX3xX5xf385xX3xXexX1xX10xX34xX3xXcaxX22xX2dxX3xX17xX18xX19xX1xX128xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX34xX5fxX2dxXaxX12xXcxX1xX2f3xX4xX3xX12axX22xX2dxX163xX19xX0xX4dxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhiều cán bộ xã Linh Hải bị kỷ luật

Nhiều cán bộ xã Linh Hải bị kỷ luật
2021-03-11 22:05:54

QTO - Ngày 11/3/2021, Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng cho biết, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Linh Hải (huyện Gio Linh) và nhiều cán bộ địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết