Cập nhật:  GMT+7
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG6vkDhuqXhu5Thur/hurnhu5Thu7Y5MC7hu5Thurchw5og4buU4buyYlPhu5ThuqUoMOG7lOG6peG7qOG7suG7lOG7siEoKiDhu5Thu7Yxw5rhuqXhu5ThuqUoJjDhu5Thu7I3MC7hu5ThuqXhu4Hhu4wvIcag4buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurd14bu4U+G7tOG7mOG7jsOT4bqk4buvdsOS4buULeG7lOG7ry5V4buB4buU4bua4bugTuG7oE3hu5ThuqRo4buv4buT4buU4bqk4bq2TnXhu5Hhu63hu5Thur9A4bql4buU4bq/4bq54buUw6LhuqHhu5ThuqUhWCBN4buU4bql4bqn4buBJTDhu5Thurchw5rhuqXhu5Thu5Ei4bu44bql4bqnw6Lhu5Thu5EhKCBTMcOdKOG7lHUoIiJT4bq14buB4buUw5PhuqUhZMOjMC7hu5QuNCjhu5Thu5EhKCBTTeG7lOG7nOG7oOG7lOG6peG6p8OhKMOS4buUxqDhu6Lhu5Qw4bumIOG7lOG6peG6qeG7lOG6vVXhu5R2XTBdw6ox4buU4butU+G6pSEoU8Oi4buU4bqmLjHhu7Ih4bqnXcOq4bqn4buUw5PhuqUhZMOjMC7hu5QuNCjhu5ThuqYuMU3hu5Thu5zhu5rhu5ThuqXhuqfDoShN4buU4buy4bqpMC7hu5ThurPhuqc44buy4buU4bqlPuG7siHhu5Thu68oLuG7uOG6tShTw5Lhu5TGoOG7muG7lDDhu6Yg4buU4bql4bqp4buU4bq9JuG7lOG6pWEo4buU4oCcw6Lhurnhu5Thu7ThuqswLuG7lCDDmjAu4buUIFThu4Hhu5ThuqUpMCFN4buUIMOaMC7hu5Thur0oOzDhu5ThuqUhNzAuTeG7lCDDmjAu4buUKDDhuqXhu7jhurUw4bu44bql4buUITHhu6jhu7Lhu5ThuqUhKCrhuqXhu5TDnT7hu5TDojjhu5ThuqUhw6nhu7Lhu5QhKD8w4buUIVUwIeG7lOG6vSjhu5Thu7IhKCog4buU4bu2McOa4bql4buU4bqlVSjhu5TDosOZMOKAnU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqQh4bu4MeG7lOG7slQx4buU4bql4bq1w5owLk3hu5ThuqUhVDAu4buUUk7hu5rhu5bGoOG7mk3hu5Thu5E3MC7hu5ThuqXhu4Hhu5Thu7LDoeG7lOG6tyFWMOG7lOG6pFfhurfhu5Thu7YxVTDhu5R1TsOC4buUw5PhuqXhurXhuqvhu5TDouG6r+G7lOG6r+G7lF0h4bqn4buU4buyNzAu4buUMC4hKD/hurfhu5TDgjIwLuG7lOG6pCFWMOG7lOG7mk3hu5TDtDwwIeG7lOG7k2ThuqEwLsOS4buUXeG7h+G7lCHEg+G6t+G7lOG7tjkwLuG7lCDhuqdT4buUw51UMOG7lOG6pTcw4buUIsOaMCHhu5ThuqXDoTAu4buULihU4buU4bql4bq1PuG7lC5WMOG7lMag4bue4buWTuG7luG7luG7luG7lOG6psOC4buT4buU4bq94bqjKOG7lOG7sjcwLuG7lOG6peG7geG7lOG6r+G7lOG7rVMiU+G7gcOiKFNO4buU4buRVOG7suG7lC4oUzHhu5Thu7Q+4buyIeG7lOG6pSHDqeG7suG7lCEoPzDhu5ThurPhuqdT4buU4bu4IFMoIk7hu5ThuqQhNzAu4buU4bqlKDDhu5Thur0m4buULihTMeG7lOG7tD7hu7Ih4buUMFXhu4Hhu5TDnT7hu5Thu5HhurUow6Lhu5TDk10hNzAu4buU4bq1NuG7lCJTKOG7lCI+4buyIcOS4buU4buy4bqpMC7hu5Thu7Y5MC7hu5TDnTQw4buU4bq/4busIOG7lDAhV+G6t+G7lCDDmjAu4buUMGEo4buUw51hTeG7lDDFqCDhu5Thu7ZkxIPhu7JO4buUw4JT4bqn4buU4bu2Mk3hu5Thu5HhurUow6Lhu5Thu4El4bqn4buU4buyVuG6p+G7lOG7kSEoIFPhu5Thur1V4buU4bqmLjHhu5ThuqU8IOG7lDAuZMOjKOG7lOG6vCg/4bql4buU4buvUyDhu5Thu7Iy4buU4bqlVSjhu5RdITHDmTDhu5Thuq/hu5QwLuG7rDDhu5QhVTAu4buU4bu2OuG7lDAhVzDhu5ThuqUoJjBO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buZZMSD4buy4buU4bqmLjHhu5TDnVQx4buU4bu24buk4buUIGTEgzDhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5ThuqVVKOG7lF0hMcOZMOG7lOG7smJT4buU4buTZOG6oTAu4buUaDAh4buU4buvTk3hu5Thu5HhurUow6Lhu5QiVSDhu5QuKMOZ4buU4bu4IFMoIuG7lOG6pWThuqEwLuG7lOG6pcOp4buU4bu4IFMoIuG7lOG7smJT4buU4buRNzAu4buU4bql4buB4buUdU7Dgk3hu5Thu4El4bqn4buU4buyVuG6p+G7lOG7tjgo4buU4bqlVOG7suG7lOG7rVMiU+G7gcOiKFPhu5Thu7Ih4bqn4buBOjDhu5Qh4bqhMOG7lMagxqDhu55O4buW4buW4buW4buU4bqmw4Lhu5Phu5Thur1VMeG7lOG6pVUo4buUXSExw5kw4buU4bu0MeG7lOG6pi4x4buU4buy4bqnMC7hu5Thu7Lhu67hurdO4buU4burISjhu5Qi4buu4buB4buU4bu2ZMSD4buy4buU4bqlKCYwTeG7lOG7kSEoIFPhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5TGoOG7luG7iuG7lMOT4bqlZOG6oTAu4buU4bu2ZOG6oTAu4buU4bua4bucUuG7lOG6peG6tSg/4bqn4buU4bu2OTAuw5Lhu5Thur1V4buU4bqmLjHhu5QwIVcw4buU4bua4buW4buK4buUw5PhuqVk4bqhMC7hu5Thu7Zk4bqhMC7hu5Thu6JQUuG7lOG6peG6tSg/4bqn4buU4bu2OTAuw5JO4buU4buZVuG6p+G7lOG6pSFUMC7hu5TGoMagTuG7muG7lsag4buaTeG7lOG7kTcwLuG7lOG6peG7geG7lHVOw4Lhu5ThurchVOG6peG7lCEoPzDhu5QwJTDhu5ThuqU44buU4buyVDHhu5Thur3huqMo4buU4buy4bqh4buU4bqz4bqnUzDhu5Thu7I3MC7hu5RTME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu68uVeG7geG7lOG7muG7oE7GoMagTuG7muG7lsag4buaTeG7lOG7suG6oeG7lOG6s+G6p1Mw4buU4bu2KCbhuqfhu5ThuqXhurVT4buUw53FqOG6peG7lOG6s+G6p8OZ4buU4bqlUzAu4buU4bqmLjHhu5Thur1V4buU4buvTuG7lOG7tlMwLuG7lOG6teG6reG6peG7lMagxqDhu5ZO4buW4buW4buW4buU4bqmw4Lhu5Phu5ThuqXDmijhu5QgYeG6peG7lDAu4busMOG7lCFVMC7hu5Thuq/hu5ThurJOUU7hu5ThuqRl4buUIsOjKOG7lF0hUyjhu5Thu7JiU+G7lOG6pi4xTeG7lOG7kSEoIFPhu5Thu7JjMC7hu5TDnT7hu5TDncWo4bql4buULijhurtO4buU4buTMeG7lF0hNzAu4buUw50oKuG6peG7lOG6pi4x4buU4bq9VeG7lOG7kSEoIFPhu5Thu7ThuqkwLuG7lOG6pVUo4buUXSExw5kw4buU4bu2OuG7lOG7siEoKiDhu5Thu7Yxw5rhuqXhu5ThuqUoJjBN4buU4buyYzAu4buUXSE3MC7hu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QhZOG6rzAu4buUIsSDKOG7lDAlMOG7lOG7r07hu5RdITcwLuG7lMOdPuG7lOG6v+G7uCDhu5Thur9A4bql4buU4bql4bq1VOG7siHhu5QwISg/IOG7lCE8MCHhu5TDosOpTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7sSXhu5Thu68uU+G7jC/hurfhu44=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lãnh án tử vì giết hàng xóm để lấy tài sản

Lãnh án tử vì giết hàng xóm để lấy tài sản
2014-06-26 07:46:23

(SGGPO) - Biết gia đình hàng xóm đang vắng người, Đào Văn Anh (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) lẻn vào nhà định lấy tài sản. Bị phát hiện, Anh ra tay hạ sát người trong nhà rồi...

Y án tử hình kẻ đốt hàng xóm

Y án tử hình kẻ đốt hàng xóm
2014-06-26 07:46:12

(SGGPO) -Chiều 25-6, ông Trương Văn Bình, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, cho biết HĐXX Toà án tối cao vừa bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Lê Văn Đương về tội “giết...

Nam Định phá 1 đường dây ma túy liên tỉnh

Nam Định phá 1 đường dây ma túy liên tỉnh
2014-06-25 07:25:55

(TNO) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Nam Định cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy từ Hòa Bình về Nam Định tiêu thụ.

Bắt anh rể đánh chết em vợ

Bắt anh rể đánh chết em vợ
2014-06-25 07:25:17

(TN) - Sáng 24.6, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) đã bắt tạm giam Lê Viết Cường (23 tuổi, trú tại Vỹ Dạ, TP.Huế) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Giao ban Công an các huyện biên giới Việt- Lào

Giao ban Công an các huyện biên giới Việt- Lào
2014-06-25 06:58:52

(QT) - Vừa qua, tại huyện Hướng Hóa, Công an 6 huyện biên giới Việt - Lào gồm: huyện Hướng Hóa, huyện Đakrông (Quảng Trị); huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế); huyện Sa Muồi...

Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-BNV

Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-BNV
2014-06-25 06:57:24

(QT) - UBND xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-BNV về việc “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết