Cập nhật:  GMT+7

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới

“Xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có trí tuệ, năng động, sáng tạo, am hiểu và tuân thủ pháp luật, làm giàu chính đáng; có năng lực quản trị tiên tiến, có văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, trở thành một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển bền vững KT-XH của tỉnh...” - Đó là mục tiêu được đề ra trong Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới

Cùng với sự phát triển của quê hương, đất nước, đội ngũ doanh nhân tỉnh Quảng Trị đã có bước phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 3.370 doanh nhân là người đứng đầu doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có 5 đơn vị trực thuộc với 600 hội viên. Tỉ lệ doanh nhân có trình độ đại học, cao đẳng, trên đại học ngày càng tăng; nhiều doanh nhân thể hiện rõ bản lĩnh, sáng tạo, năng động trong cơ chế thị trường, đóng góp tích cực vào việc phát triển KT-XH của tỉnh.

Các doanh nhân đã phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, tích cực ủng hộ các quỹ: vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa; chỉ tính trong 2 năm 2022, 2023 đã ủng hộ hơn 12,6 tỉ đồng. Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp Quảng Trị còn thực hiện có hiệu quả phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tiếp sức đến trường” và các cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các hội phát động. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và gắn bó giữa doanh nhân và người lao động trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng phần lớn doanh nghiệp của tỉnh có quy mô nhỏ, năng lực quản lý điều hành của một bộ phận doanh nhân còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh; kiến thức công nghệ còn ít, sức cạnh tranh không cao nên hằng năm có nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động. Việc vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, doanh nhân còn thiếu đồng bộ. Khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn của doanh nghiệp thấp do nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện vay vốn của ngân hàng.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực để phát triển doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Vai trò hỗ trợ doanh nghiệp của các sở, ban, ngành và các hiệp hội, hội doanh nghiệp, doanh nhân chưa được quan tâm đúng mức. Công tác phát triển đảng trong đội ngũ doanh nhân và việc xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chất lượng hoạt động chưa cao...

Mục tiêu cụ thể của tỉnh từ nay đến năm 2030 phấn đấu hình thành đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp có thương hiệu, vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn; đến năm 2045 đội ngũ doanh nhân có năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế.

Để đạt được mục tiêu trên, các cấp ủy đảng, chính quyền phải nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng của doanh nhân; chú trọng hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân; phát huy vai trò các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp.

Trong các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Tập trung xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo doanh nhân, trang bị cho doanh nhân những kiến thức cần thiết về kinh doanh; bồi dưỡng các vấn đề mới như chuyển đổi số, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, quản trị kinh doanh hiện đại, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn, xu hướng kinh doanh mới, triển khai các chương trình hỗ trợ pháp lý, nâng cao năng lực cho doanh nhân, doanh nghiệp tham gia có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Đồng thời, hỗ trợ thông tin và đào tạo, đẩy mạnh việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo đại học, đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng nhân sự cho phát triển kinh tế tư nhân.

Tích cực thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, tăng cường đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu ứng dụng; liên kết giữa tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực gắn với yêu cầu vận dụng trong thực tiễn phát triển sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thị trường.

Phương Minh

Tin liên quan:
  • Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới
    Xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh

    Đội ngũ doanh nhân có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của quê hương, đất nước. Với những cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh, thị xã, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn thị xã Quảng Trị ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Phương Minh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hãy chung tay “Tiếp sức đến trường”!

Hãy chung tay “Tiếp sức đến trường”!
2024-06-22 05:05:00

QTO - Học bổng “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” là một chương trình mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc, có hiệu quả thiết thực tại tỉnh Quảng...

Coi chừng phạt nguội!

Coi chừng phạt nguội!
2024-03-16 05:05:00

QTO - Đó là câu nói cửa miệng của nhiều người kể từ khi TP. Đông Hà áp dụng hình thức phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát. Coi chừng phạt nguội!...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết