Cập nhật:  GMT+7

Tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Những năm qua, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, có chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Công tác phát hiện kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đi vào nền nếp; kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được tăng cường. Đặc biệt, công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 59/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch, đề án chuyển đổi vị trí công tác tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục rà soát việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với năng lực của từng cá nhân, nâng cao trách nhiệm trong công tác; năm 2023 có 179 trường hợp được chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách; qua đó tạo sự chuyển biến cả nhận thức và hành động cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về công tác PCTN, TC, lãng phí.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai 5 cuộc giám sát theo chức năng được giao.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã kịp thời phản ánh về các hành vi, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, các vụ án, vụ việc được xã hội quan tâm. Từ những thông tin công khai, minh bạch trên báo chí đã góp phần giúp các cơ quan chức năng có thêm căn cứ, bằng chứng để điều tra, xác minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Trong năm 2023, tòa án nhân dân 2 cấp đã giải quyết 8 vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 6 vụ án xét xử theo trình tự sơ thẩm, 2 vụ xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương để phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực còn hạn chế. Công tác xác minh tài sản, thu nhập triển khai còn chậm; số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, xử lý chưa nhiều.

Công tác phòng ngừa gắn với công khai, minh bạch trên một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, mua sắm tài sản công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, việc giám sát cộng đồng đối với các công trình, dự án xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước chưa phát huy hiệu quả ở một số nơi...

Trên cơ sở kết quả PCTN, TC thời gian qua, cũng như những hạn chế được phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm, Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh đã đề ra các giải pháp PCTN, TC; phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp PCTN, TC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm của cán bộ, đảng viên; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN, TC.

Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhằm PCTN, TC, nhất là chú trọng lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế; quản lý, sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa; quản lý các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách nhà nước, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tài sản công, ngân hàng, tín dụng, quản lý thuế và công tác cán bộ. Đảm bảo các vụ án, vụ việc khi bị phát hiện đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan tăng cường phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Triển khai kiểm tra, rà soát các kết luận thanh tra KT-XH và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hằng năm.

Đưa nội dung đấu tranh PCTN, TC, lãng phí vào chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm hằng năm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; của các cơ quan báo chí; của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong đấu tranh PCTN, TC, lãng phí.

Minh Phương

Tin liên quan:
 • Tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
  Tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan thực thi ...

  Hôm nay 5/4, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý I/2023. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân dự hội nghị.

 • Tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
  Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Phát hiện sớm về tiềm ẩn tham nhũng, tiêu cực để ...

  Chiều nay 5/3, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân tham dự làm việc.

 • Tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
  Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải ...

  Chiều nay 18/5, Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp BCĐ lần thứ 4 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ PCTN, tiêu cực tỉnh Lê Quang Tùng chủ trì phiên họp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ PCTN, tiêu cực tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ PCTN, tiêu cực tỉnh Ly Kiều Vân; các ủy viên Ban Thường vụ (BTV)Tỉnh ủy tham dự phiên họp.

 • Tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
  Cam Lộ tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được huyện Cam Lộ quan tâm thực hiện và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhận thức được vấn đề này, huyện đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Đảng, Nhà nước làm cơ sở quy định cụ thể để tổ chức thực hiện; tập trung chỉ đạo, triển khai, tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng, từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phòng, ...


Minh Phương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sách và 10 năm chấn hưng văn hóa đọc

Sách và 10 năm chấn hưng văn hóa đọc
2024-04-20 05:05:00

QTO - Vì lý do công việc, tôi thường di chuyển bằng tàu hỏa trên những chặng đường khá dài. Trên những chuyến tàu xuyên đêm, khi khách đi tàu không còn mãi...

Coi chừng phạt nguội!

Coi chừng phạt nguội!
2024-03-16 05:05:00

QTO - Đó là câu nói cửa miệng của nhiều người kể từ khi TP. Đông Hà áp dụng hình thức phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát. Coi chừng phạt nguội!...

Biên cương không bao giờ ngủ!

Biên cương không bao giờ ngủ!
2024-03-02 05:05:00

QTO - Ngày 3/3 năm nay kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân. Nghĩ tới những người lính quân hàm xanh và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết