Cập nhật:  GMT+7
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU0tn4bumw6M74buH4bumKDrhu4Phu6bhu4fhur8+4bqx4bumw7o24buD4bumS1nhu6bhu67hu5rhu6Z1I+G7h+G7pjU3WcSD4bum4bq8NuG6t+G7pjU3w53Eg+G7pjzhuq0o4bumdVnhuq/hu6bDquG7g+G7tuG6r+G7psOjb+G7pinhu4nhu6bDneG6r+G7puG7s+G6seG7suG6rzXhu6bhu6U54bqvNuG7pks/4bqvUi82xq9TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu7M+WSnhu6RTUOG7puG7gMO9w73hurxR4bumLeG7puG6rjXhu7Ju4bum4buqxq8tVuG7ouG7psOjNyLhuq/hu6bDquG7g1nhuq/hu6bhu4fEkTfhu6ZrZ+G7psOjO+G7h+G7pig64buD4bum4buH4bq/PuG6seG7psO6NuG7g+G7pktZ4bum4buu4bumUG3hu7jhu6bhu4Bk4bqv4bumdTnhuq824bui4bumNuG7g24x4bqv4bum4buGWcSD4bum4bulw61l4bqvNeG7ouG7psODWTfhu6bDujYm4buDUeG7psOj4buyxIPhu6bhuq82NzDhu4Phu6bhuq81w61lN+G7puG7hzbDrWThuq814buma+G6seG6rzXhu6Lhu6bhu4FZ4buD4bumxIPhuqvhu4fhu6bhu4c2ZTfhu6Y1N1nhuq/hu6Y8NzDhu4Phu6bhu4fhur9Z4bui4bum4bq8NuG6s+G6rzXhu6bDuuG7tuG6rzbhu6bhu4HDneG7h+G7pjw3MOG7g+G7puG7h+G6v1nhu6bhu4fhuqs34bum4bq9NuG7tMSD4bumazDhu6bDquG7g+G7tuG6r+G7psOjb+G7puG6ozfhuq824bum4buHIOG7pmvhu7Lhu6YoNsOsKOG7pmtn4bumUOG6vMO64buw4buuUeG7ouG7psO64bqn4bqvNeG7plnhuq/hu6bhu4fDoeG6rzbhu6bDg1k34bumw7o2JuG7g+G7pjzhu7jhu6bDquG7g24g4buH4bumPGHhuq824bum4bqjNuG6uTfhu6bhu4fhuq3hu6YhYeG7pihZ4bqv4buma+G7suG7piEj4buH4bum4buH4bu0xIPhu6Y1N1nEg+G7puG6p+G6rzXhu6bhu7PhurHhu7Lhuq814bum4bulOeG6rzbhu6ZLP+G6r+G7plDhu6rhu6zhu6bhu4fhu4NiN+G7ouG7puG6vDbhurfhu6Y1N8OdxIPhu6Y84bqtKOG7pnVZ4bqv4bumw6rhu4Phu7bhuq/hu6bDo2/hu6bDueG7ieG7psOd4bqv4bumNuG7g24x4bqv4bum4buGWcSD4bum4bulw61l4bqvNVHhu6ZrMOG7pjbhu7Lhuq824bumazfhu6bigJzhu4Y2NyDhu4Phu6bhu4fhur/DnSg24bum4bqvNjcxxIPhu6Y1Jm7hu6Y2O+G7g+G7psOq4buD4bu24bum4bqvNTY3IsSD4bum4buH4bq/4bq14bqvNeKAneG7puG7hzY+4bqx4bum4bulNzDhu4Phu6bhu6hX4bus4bumdeG6q+G7psOj4buDO+G7h+G7puG7sznhuq824bum4buB4buJ4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTw7pk4bumw6rhu4NZ4bqv4bumKOG6p+G6rzXhu6ZZ4bqv4bumw6Phu7LEg+G7puG6v+G6peG7ouG7puG6p+G6rzXhu6ZLP+G6r+G7pjzhu7jhu6bhu4c2NyDhu4Phu6bDquG7g1nhuq/hu6bhu4cmxIPhu6YoNsOh4bumPOG7tOG6seG7ouG7puG6ozcyxIPhu6bhu4fhur9Z4bumPOG6rTfhu6ZrxJE34bumw6rhu4PDneG7puG7h+G6vznhuq824bum4buHNjfhu6Yo4bqn4bqvNeG7pinhu4nhu6bDneG6r+G7pig64buD4bum4buH4bq/PuG6seG7psO6NuG7g+G7pktZ4bum4buu4bumKS7huq/hu6Y8IOG6r+G7pms3MSjhu6bhuq824buy4bum4buHNjrhu4Phu6Y8w61Z4bumazvhu4fhu6bDozcx4buD4bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6Y84bu2xIPhu6Yh4bu24bqx4buma+G7suG6seG7pm0mbuG7pinhu4nhuq814bui4bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6bhu4c24buJKOG7pjY3MeG6r+G7puG7hzY+4bqx4bumw6rhu4Nu4bumKDbhu4Ms4bqv4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTw7pp4bqvNeG7psOjNyLhuq/hu6bDquG7g1nhuq/hu6bhu4fEkTfhu6ZrZ+G7puG7h1k34bum4bqv4bu04bqv4bum4bqvNTY3IsSD4bum4buH4bq/4bq14bqvNeG7puG6r+G7sm7hu6Lhu6Zr4buy4bqx4bum4buHNsOd4bqvNeG7puG7rOG7pmvhu4tZ4bumw6rhu4NZ4bui4bumw7pk4bumw6rhu4NZ4bqv4bumw7rhu7bhuq824bum4buBw53hu4fhu6Y8NzDhu4Phu6bhu4fhur9Z4bumw7rhuqfhuq814bumWeG6r+G7puG7h8Oh4bqvNuG7psODWTfhu6bDujYm4buD4bumKGnhuq814bumPOG7uOG7psOq4buDbiDhu4fhu6Y8YeG6rzbhu6bhuqM24bq5N+G7puG7h+G6reG7pmtn4bumw53huq/hu6Lhu6bhuqM24bq5N+G7puG7h+G6reG7piFh4bumKFnhuq/hu6Lhu6YhI+G7h+G7puG7h+G7tMSD4bumNTdZxIPhu6Y84bqtN+G7pmvEkTfhu6bhuqfhuq814bum4bquNeG7g24z4bqv4bumS0Dhuq/hu6bhuqJv4bumUMO9N8OdxIPhu6Y84bqtKOG7psO54bqxWeG6rzbhu6bhuq81Njcx4bq94bum4buHw63hu6bhuq82JuG6r+G7pm0mbuG7pinhu4nhuq814bum4bqib+G7puG7s+G6sVlR4buma+G7suG7puG6p+G6rzXhu6Z1Zjfhu6bhu7Phu7Y34bum4buAZOG6r+G7plDhu4fhur/hu4Xhu6bhu4fhu7Q34bum4bq9NsOtZeG6rzXhu6bhu4Ym4bqv4bum4bq8NuG6seG6rzXhu6Lhu6bhu4bhurzhu6bDg1k34bumw7o2JuG7g+G7ouG7puG7h8Oh4bqvNuG7psODWTfhu6bDujYm4buD4bui4bumKMOd4bqv4bumIeG6q+G7puG6o+G7j+G7puG7hzbhu4M74buH4bum4buHNuG7g+G6qyjhu6Z1WeG6r+G7psOq4buD4bu24bqv4bumw6Nv4bumw7nhu4nhu6bDneG6r+G7pjbhu4NuMeG6r+G7puG7hlnEg+G7puG7pcOtZeG6rzVR4bumazDhu6Y24buy4bqvNuG7pms34bum4oCcazfhu6bhur024bu0xIPhu6Yow50o4bumw6rhu4Nu4bumPGHhuq824bumazDhu6ZtJm7hu6Yp4buJ4bqvNeG7pjUmbuG7pjY74buD4bumw6rhu4Phu7bhu6bhuq81NjcixIPhu6bhu4fhur/hurXhuq814oCd4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buG4bq/w63EkSjhu6Y84bq34buma+G7suG6seG7puG6rzXhu7Ju4bum4buo4buwLeG7qC3hu6jFqMav4buw4bui4bum4buH4bu0N+G7piHhu7bhuq/hu6bDujbhu4Phu6ZLWeG7puG7ruG7plBt4bu44bum4buAZOG6r+G7pnU54bqvNuG7ouG7pjbhu4NuMeG6r+G7puG7hlnEg+G7puG7pcOtZeG6rzVR4bumPOG7uOG7pm3hu7Zu4bum4bq/WeG7pmtn4bumw6M74buH4bumKDrhu4Phu6bhu4fhur8+4bqx4bum4bqjNjcg4bqv4bumV+G7puG6rzXDrWU34bumKDYg4buH4buma+G7suG7puG7qlfhu6bhuq81w61lN+G7piFh4bum4buHNsOtZOG6rzXhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPDiuG7guG6rMO64bumw4Ny4bq8Ui/hur1T


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đâm chết bạn nhậu, nhận án chung thân

Đâm chết bạn nhậu, nhận án chung thân
2014-08-02 05:52:25

(SGGPO) - Trong lúc nhậu, giữa Nguyễn Hoàng Sơn (28 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) và Nguyễn Quốc Thắng (26 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) xảy ra mâu thuẫn. Thấy có xô xát, anh Lê Quốc Khởi...

9 tháng tù treo cho bác sĩ hành hạ vợ

9 tháng tù treo cho bác sĩ hành hạ vợ
2014-08-02 05:51:36

(SGGP) - Ngày 1-8, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Phạm Kha Ly (31 tuổi, bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) 9 tháng tù treo về tội “Hành hạ vợ”.

Tạm giữ 12.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Tạm giữ 12.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu
2014-08-02 05:51:24

(TNO) - Sáng 1.8, trên QL1A, đoạn qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước cùng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 bắt giữ một xe...

Bắt kẻ cuồng sát chém chết vợ và mẹ vợ

Bắt kẻ cuồng sát chém chết vợ và mẹ vợ
2014-08-01 07:13:06

(SGGP) - Chiều 31-7, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Văn Tấn (39 tuổi, ngụ xã Phú Nhuận, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) để điều tra làm rõ...

Giữ vững quốc phòng, an ninh ở Bến Quan

Giữ vững quốc phòng, an ninh ở Bến Quan
2014-07-31 08:12:31

(QT) - Thị trấn Bến Quan là địa bàn nằm ở miền Tây huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), là cửa ngõ liên thông với các xã miền núi Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Ô. Thị trấn Bến Quan có đường...

Tai nạn giao thông tăng đột biến

Tai nạn giao thông tăng đột biến
2014-07-30 06:45:06

(QT) - Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Trị, tình hình đảm bảo trật tự ATGT trong tháng 7/2014 có những diễn biến phức tạp với số vụ tai nạn giao thông (TNGT) tăng đột...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết