Cập nhật:  GMT+7
yOẠÁỂỘÂỬỬùAỨóÓỮỘGAýó@ÁNẸ&ÁỮÂÓÁỖẬỖửÁỔSỮÁỮẦÓÁ*ỈÁỮ#Á$ƠỖNy/OẠýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨầGÂỄAýwmóxÁ-ÁờẦƠÁỒOƠẨỖNÁẠẴÁNÓỤÁỮQÓÁẠẲ/ẰửÁỮẬÓÁỮOỎÁỮỰẺỖÁéÂƠÁ7ẨƠÁwOV&JỖÁầỴÙỖNÁầỚÂửÁmVẨỖNÁóỰỎxÁFẪÁ*Ẩ&ÁỰÂÁ$YÁỮÂÓÁỖẬỖÁNÓÂƠÁỮOPỖNÁỒOÓỈỖÁỮẦÓÁ*ỈÁỮOÓJỮÁỔẬỖNữy/ỨýyỨ/ýyỮÂỆỘGÁỬỮ&ỘGùAỔÂỰNÓỖừẢỨ*ÁÂVỮƠAýyỮỰýyỮỄýyÓỔNÁ%ÓỄỮOùAĂẮÀAÁOGÓNOỮùAÃẢẲAÁÂỘỮùAAÁỬỰỂùAOỮỮỨừ//ỆÂƠỪVÂỖNỮỰÓữ$Ỗ/ỨƠỰỮÂỘỬ/À/óỰVƠỖNỪVÂỖNOÓGỨ/ỂỬÂỆỐỂỆỬỐỂỐỬỂỖỖỐỐÁwẠẢxữỐỨNA/ýy/ỮỄýy/ỮỰýyỮỰýyỮỄýầÓJỖÁỮỰỴỤỖNÁ$YÁỮÂÓÁỖẬỖửÁFẼVÁ*GÁỂƠỖỮÂÓỖGỰÁỆỎÁFèÁỆIỨy/ỮỄýy/ỮỰýy/ỮÂỆỘGýờẦƠÁỮOỤÓÁFÓKỔÁỮỰỊỖÁ*GÁỂƠỖỮÂÓỖGỰÁỔÂỖNÁ7eoÁéẦƠÁẠẴĂẶÁỒHƠÁỮOGƠÁỰÚÁỔƠỚỂÁéẦƠÁẠẢÀẲÁỄƠÁỮẦÓÁ*ỈÁéỊÁầRỖNÁẹữÁwoẻÁẠẴẰẮửÁỮỰWÁỮẬÓÁỨOỴỤỖNÁẮửÁólÁaPỖNÁầẦxÁFÓĨVÁỒOÓKỖữÁoÂVÁỒOÓÁ$ẦƠÁỔSỮÁỮỰẬỔÁFTÁ*BỖNửÁÂỖOÁẹữÁFẪÁỮO@ỂÁOÓJỖÁỮOÂƠÁỮẤỂÁỪVÂ&ÁFẼVÁ*GÁFKÁỮÓỈỨÁỮYỂÁỘỴVÁỮOPỖNÁ$ĨÁOỴÙỖNÁ8#ÂÁỒOẾVÁmVQỂÁỮỈÁéÂƠÁ7ẨƠữÁóV&ÁỖOÓỊỖÁỄƠÁFƠẬỖÁỂVÂÁNẺỨÁFẪÁỒOÓỈỖÁỨOẼỖÁỂƠỖỮÂÓỖGỰÁỖĐỖNÁOẦỖNÁỂOYỂÁỮẺỖÁỨOÒÂÁỬÂVÁỆỎÁỘÊỮửÁFèÁỘỊỖÁỨOẼỖÁFẼVÁ*GÁỘẦỔÁÂỖOÁẹữÁỮ#Á$ƠỖNữÁẻNÂ&ÁỬÂVÁỒOÓÁ*Ẩ&ÁỰÂÁ$YÁỮÂÓÁỖẬỖửÁỘ@ỂÁỘỴỦỖNÁ8oấóÁOV&JỖÁầỴÙỖNÁầỚÂÁFẪÁỂỚÁỔĐỮÁFKÁ*#ÁỘ?ữÁóẬÓÁOÓJỖÁỮỰỴỤỖNửÁỨOẼỖÁFẼVÁ*GÁỆỎÁỒOQÓÁỂƠỖỮÂÓỖGỰÁFèÁỘỊỖÁỘẦỔÁỆÓỈỖÁỄẬỖNửÁỮOÓÁỮOKÁỮẦÓÁ*ỈÁỆỎÁỔCỂÁỒIỮÁỮỰƠỖNÁỂÂỆÓỖữÁ9ƠÁỒOQÓÁỘỴỦỖNÁNUÁỪVẤÁỘÙỖửÁỮỰỊỖÁFỎÂÁỆẦỖÁỒOPỖNÁỂỚÁỂẼỖÁỂẾVÁỂOV&ỊỖÁỄYỖNÁ$ỌÁ$Ê&ÁỨOẨÓÁFỈỖÁỰẬỖNÁỬẤỖNÁẠẴ/ẰÁỔÙÓÁFỴÂÁFỴỦỂÁỮOÓÁỮOKÁÂỖOÁẹữÁỰÂÁỖNƠẦÓữÁóÓỖửÁẨỖOừÁẹậẻầÁầậẳẻ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lộ diện 2 hung thủ cướp tiệm vàng Kim Nguyệt

Lộ diện 2 hung thủ cướp tiệm vàng Kim Nguyệt
2014-06-20 06:50:52

(TNO) - Tối 19.6, báo cáo mới nhất của Công an TX.Dĩ An, Bình Dương hé lộ thông tin 2 hung thủ đã ra tay chớp nhoáng cướp khoảng 20 lượng vàng của tiệm vàng Kim Nguyệt (đường...

Phúc thẩm vụ án 32.000 bánh heroin

Phúc thẩm vụ án 32.000 bánh heroin
2014-06-18 07:23:05

(SGGP) - Ngày 16-6, tại Trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ buôn bán, vận chuyển 32.000 bánh heroin, với 40/89...

Tử hình kẻ sát hại cô gái khuyết tật

Tử hình kẻ sát hại cô gái khuyết tật
2014-06-18 07:22:36

(TNO) - Hôm qua 17.6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình Nguyễn Trọng Quí (20 tuổi, ngụ Tiền Giang) về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Bắt kẻ trốn truy nã 23 năm

Bắt kẻ trốn truy nã 23 năm
2014-06-18 07:22:18

(TNO) - Chiều 17.6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Bình Định bắt được đối tượng trốn truy nã suốt 23 năm.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết