Cập nhật:  GMT+7
4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7HEqcOZxKhI4bumeeG7tsOUw4N5w4nhurThu47hu4p5w5JXw4N5w4nEguG7jnnhurzhu5p54bq44buieeG6vOG7osSoeeG7jOG6rsWo4burL+G7iOG7s+G7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VeG6r8OKw4Phurp44buxxrDEqcSpY+G7qXkteTDhuqThu47hu4p54buyxKhI4bq4eeG7pFl54bq64buq4buO4buKeeG7iMOUw4N54bq44buIQuG7puG7pXnhu47hu4jDlOG7jHnDklfDg3nhurzhurbDlXnhurjhu7DDg3nEqUrhu47hu6V54buJw5Xhu47hu4p54buy4bqueeG6qcOD4buOeeG6vOG6snnDk+G7iMSoRuG7jnnhurjEguG6uHnDiVbhurh54bum4buuUuG7juG7innDieG6pOG7juG7innhurzhu5rhu47hu4p54bum4buIw4PFqHnDicSoRuG7jnnhu4zhuq7FqHnhu4jDleG6puG6uHnhu6bhu4jhuq7hu47hu4h54bq84bua4buO4buKeeG6vMOK4buOecOZ4buaxKh54bq64bqu4buOeeG6uOG6tuG7juG7iHnDklfDg3nhu47hu4rhu65RxKh54buMxajDg+G7pXnhurjhu4jEqEbhu4x54bq8w5XhurDhu6Z54buKQ+G7jnnhu7V54bumTXnhurzhu5rhu47hu4rhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Ex4bq24buO4buIeeG7pMSC4bumeeG6vMSoR8WoeeG7psOZw4N54bum4bucxKh5VeG7iOG6sOG7jHnhu7JHeeG7psOZROG7pnnhu6ZYeeG7tuG6snnhu4jhu5zEqHkx4buW4buO4buKecOD4buOeeG6rcSo4buE4buOecSDxKjDg+G7juG7innhurjhu4jDlXnDicSoRuG7pnnhurzhurJ54buIw5Xhuq7hu4554bumQuG7pnnDk0bhu6Z5w5LFqEThu4554bq8xKhHxah54bumw5nDg3nhurjhu4jFqOG7uOG7hOG7jnnEguG7jnnhurxCxah54bumw5nDg+G7juG7iHnhu7JQxKh54buO4buIw5Thu4x54bum4bucxKh5VeG7iOG6sOG7jHnDklfDg3nhurzhurbDlXnhurjhu4jEqEbhu4x54bq8w5XhurDhu6Z54bum4bquxKh54buk4bq24buOecOJ4bqk4buO4buKeeG7puG7iOG7sHnhurzDleG6sOG7jnnDicSC4buOeeG7puG7rlLhu47hu4p54bq44buiecOS4bqu4buMecOJ4bqk4buO4buKeeKAnOG6vOG7muG7juG7innhurzhu6LEqHnhu4zhuq7FqOKAnXnhu6bDmeG7hOG7jnnhurxMw4N5w4nhuq7hu4554bumTeG7juG7iOG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7scSpw5nhu65Q4bq4eeG6vMOU4buleeG6uOG7luG7juG7innDg+G7jnnhurzhurJ5w5Phu4hTxKh54bumxqDhu6V5w4nDguG7pnnDicODeeG6vMagxKh54bum4buuUuG7juG7innhu4rhu5rhu4x5xKnDmeG6rnnEqcOZxajhu47hu4p5xKlK4buOecawQeG6oHnhu6bFqOG7osSo4bup4buleWLhu4rFqOG7uMON4buOeeG7keG6tOG7jnnhu4nDleG7juG7innGsOG7t8OAeeG7psWo4buixKjhu6V54bq44buo4buO4buKeeG7psOZxq95QlV54bqgeeG7mcSC4buO4buK4buleeG7tuG6snkz4buW4buO4buKeeG6r+G7kMOD4buleeG7iMWo4bu4SOG7jnkq4buOeeG6q8So4buO4buI4bupeeG7suG6rnli4buKxajhu7jDjeG7jnnEqeG7iEx5xKnFqOG7uEbhu6Z54bqpw4Phu455xrDhu7nhu7N54bumxajhu6LEqOG7pXnhu47hu4rhu6p5QlV5w63hu4jhu65Q4bq4ecSp4buIUMSo4buleeG7puG7iEx54bumw5lC4buOecSD4buQecOsxajDg8OV4buleeG7iMWo4bu4SOG7jnnEg+G7kHnDrMWow4PDleG7pXnhuq3EqOG7hOG7jnnEg8Sow4Phu47hu4rhu6nhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7HEqcOZw5Xhu47hu4p54bq8w5Thu6V5xKlK4buOeeG6vOG7rlLhurh54bu2xILhurh54bq8TOG7juG7iHnDkuG6rnnhu47hu4rhu65RxKh54buKxKjDnXnhu7LDg8SoeeG7psOZ4buQeeG6uOG7iOG7sHnhu4zhu67FqHnhurhD4buMeeG6vEPFqHnDieG6tOG7juG7innDklfDg3nhurzhurbDlXnhu47huq7hu7jhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7HEqeG7iMOKw5V5w5NG4bumecOSxahE4buOeeG6vMSoR8WoeeG7psOZw4Phu6V54buy4bquw5V5w5Phu4jDleG6tuG7juG7innhurxDxah54buO4bq04buMeeG7tcO94buz4bu34bulecSpw5nhuq55xKnDmcWo4buO4buKecSpSuG7jnnhu4zFqMODeeG7puG7rlLhu47hu4p5VeG7iEThu6Z5w4nhuqThu47hu4p54bq84bua4buO4buK4buleeG7puG7iMWo4buEeeG7puG7iFJ54bq84buieeG6uOG7iEt54buy4bquw5V5w4nhu4Thu4554bumw5nDleG7juG7innhurjhu4jDlXnhu47huqbhu47hu4rhu6d54buJw4PFqHnDk+G7iMSoeeG6vMSC4buO4buIecOJw5Thu47hu4rhu6V5xKlK4buOeeG6uuG7qOG7juG7innDg+G7tsSo4bumeeG7psOZw4Lhu47hu4p54buy4bqueeG7puG7iOG7sOG7uHnhu47hu4rhuqrhu455w5rFqOG6vuG7pnnDkuG7hOG7jnnhurjhu4jDlXnhu6bhu65S4buO4buKeeG6uMOUeeG7jOG6rsWoecOJ4bqw4bq44buIecOTxKjhu4x5xrDhurrDlXnhurzhuqbhurh54bumSuG7juG7iHnDksSo4buO4buIeeG6vOG7nOG7juG7innhurjhu7DDg3nhu6bhu4jhu7Dhu7h54buO4buK4bqq4buO4bup4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4bqvw5Xhuq7hu4554bum4buI4bqu4buO4buIeeG7pOG6tuG7jnlV4buIxJDhu4zhu6V5xKlK4buOeeG7psWo4buO4buKeeG7psSo4buOecOS4bqueeG7jEvhu47hu4h54bq4w5R54bum4buuUuG7juG7inlV4buIROG7pnnhurjhu6J5w5Lhuq7hu4x5w4nhuqThu47hu4p54bq84bua4buO4buKeeG7plh54bq84buixKh54buM4bquxah54buy4bquecOTxKhG4buMeeG7jMagxKh54bq8SXnDicSC4buO4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4bqt4buIw5Xhurbhu47hu4p54buzeeG7puG7iMSC4buO4buKeeG7pMODxajhu6V54buO4buIROG7jnnhurzhu65S4bq4eeG6vMSoSOG7jnnhu6bhu4jDleG6sMSoeeG6uOG7sMODeeG6uOG7iEx54buR4busecSp4buIw4Phu47hu4h54bqv4buu4bug4buO4buKeVN54bumTeG7juG7iHkwS+G7juG7iHnEqeG7iMWoROG7jnnhu4jhu5jEqHnhu4zFqMODeeG7puG7rlLhu47hu4p5VeG7iEThu6bhu6V5xKlK4buOecOJw6jhu455w5Phu4TFqHli4buKxajhu7jDjeG7jnnhu5HhurThu4554buJw5Xhu47hu4p54bq8w5Thu47hu4p54buKxKjhurZ5w5Lhuq554bq44buI4buweeG6vOG7mnnhu7JE4bumeeG7suG6rnnDmcODeeG7isSoxIJ5w5Lhuq55QUHDvXnhu6bDmcSoSMWoeeG6vOG7muG7juG7iuG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7icODxah54buO4buIxKhHxah5w5JD4buOeeG6uuG7qOG7juG7innhu4rEqOG7rMODeeG7pMOC4bumeeKAnOG7puG7iFl54buI4bqu4buO4buK4oCdeeG7puG7iELhu7h54bum4buuUuG7juG7inlV4buIROG7pnnhu6ZXeeG7jOG6rsWoeeG7suG6ruG7juG7innDieG7luG7juG7innDiUp54buyReG7jnnigJzhu6bDmVN5w5LhurDEqOKAnXnhu4zhuq7FqHnDieG6sOG6uOG7iHnDk8So4buM4buleeG6uOG7iEx54bqv4buu4bug4buO4buKeeG6vOG6snnhurzhu5rhu47hu4p5QHnigJzhu6bhu4hN4buO4buI4oCdeeG7puG7rlLhu47hu4p5VeG7iEThu6Z54bq84buixKh54buM4bquxah54buyUMSoeeG7isSoxIJ5QeG7uUF54bumw5nEqEjFqHnhurzhu5rhu47hu4rhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu4nDg8WoecOT4buIxKh5w4nEguG7jnnhurzhu65S4bq4eeG7iOG6ruG7juG7iuG7pXnEqcOZ4bquecSpw5nFqOG7juG7innEqUrhu4554bq44buIxKjDg3nhurjhu4jDlXnhu4nDleG7juG7innhu4zhu5zhu6Z5SuG7pnnDmeG7msSoecOJ4buYecOZw4N5xKnDrXnhu4vhurDhurjhu4h5xIPEqMSCeeG7puG7iMWo4buEeeG7juG7iOG6rnnhu6bDmeG7knnhu6bhurDhu4x54bumw5nGr3lTeeG7pMagecOA4bu34bqieeG6vOG7rlHhu47hu4p54bqr4bqw4bq4eTFZxajhu6V5VeG7iOG7rlHhu47hu4p54buRTuG7juG7iHnDrMWow4Phu47hu4rhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7HEqeG6sMSoeeG6vOG6quG7uOG7pXnEqUrhu4554buK4bqmVXnhu47hu4rhu65RxKh54bq84bqu4buOeeG7luG7juG7innhu6bhu4Thu4554bqp4bqq4buMeVN54bqv4bq2xKh5MuG7ruG7oOG7juG7innhu7Lhuq554bq84buuUuG6uHnhu47hu4rhu65RxKh54buO4bqu4bu4eeG7iOG7rlDhu47hu4p54bq6ReG7jnlV4buI4buu4bug4buO4buKeVXhu4jEglV54bq64buo4buO4buKeeG7iMOUw4N54bq44buIQuG7pnnGsOG6vOG7rlLhurh54buKxKjEguG7jHnhurxM4buO4buIecOS4bqueeG7pMWo4buOw4zDg+G7pnnhurzhu5rhu47hu4p5LXkxxajhu4ljeeG7uXnhu6l54bq8SXnDicSoRuG7jnnhurzhu5rhu47hu4p54bum4buIw4PFqHnhu6ZXeeG7jOG6rsWoeeG7suG6ruG7juG7innhu6TDg+G7juG7innhu4zhuq7FqHnhurzDiuG7juG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG6qeG7rlLhu4x54bq84buuUuG6uHnigJzDiUp5w5NKVeKAnXnhu47huq7hu7jhu6V5xKlK4buOeeG7jMWow4N5w5Phu4jDleG6tuG7juG7inlBeeG7jMOSeeG7pMWo4buOw4zDg+G7pnnhurzhu5rhu47hu4p54bq44buww4N54bqp4bqq4buMeeG7slDEqHnhu4rEqMSCeeG7s+G7pUF54bumw5nEqEjFqHnhurzhu5rhu47hu4rhu6V54bukw4PFqHnhurzDlHnhu6ZL4buMeeG7jMWow4N54bq4xILhurh54bq84buaeeG7skThu6Z5w4nhuqThu47hu4p54bq84bua4buO4buKeeG7puG7iMODxah54buKxKjhurZ54bq44buieeG7juG7iOG7rnlC4buO4buleeG7puG7rlLhu47hu4p54buy4bqueeG7puG7iMWo4buEeeG7juG7iuG7rlHEqHnhurzhu6J54bq44buIS3nhurjhu4jDlXnhu47huqbhu47hu4p5w5nhu5rEqHnhu47hu4rhuqrhu4x54bumw5nDleG7juG7innhu4jDlMODeeG6uOG7iELhu6Z54bumV3nhu7NBLeG7tcO9eeG7juG7iuG6ruG7uHnhurjhu4jDlXnhurzDiuG7jnnhu4jDleG6ruG7jnnhu6bDleG6ruG7juG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7sTHDlHnigJzhu4jhuq7hu47hu4rigJ154buMUMSo4bulecSpSuG7jnnhu6bEqEZVeeG7puG7quG6uHnhu47hu4hReeG7icOV4buO4buKeeG7suG6rnnhuqnDg+G7jnnhurzDlOG7juG7innhu4rEqOG6tnnhu6bhu4jhuq7hu47hu4h54bq44bqmVXnhu7JSeeG6uOG7iOG7muG7juG7innhurjDlHnhurzhu5p54bq44buieeG6uEPhu455w4nEguG7juG7p3nhu4nDg8WoecOT4buIxKh54bq44buIw5V5w5Phu4jEguG6uOG7iHnhu4jhuq7hu47hu4p54bum4buIWXnigJzhu6bhu4jDleG6tsSoeeG7jMSCxKjigJ15w4nhuqThu47hu4p54bq4xILhurjhu4h5w5Lhuq7hu4x54bumw5lD4bu4eeG7tuG7rlDhurh54bq84buaeeG7skThu6Z54bq8SXnDkuG7nHnhu4zhuq7FqHnhu7Lhuq7hu47hu4p54bq84bua4buO4buKeeG7puG7iMODxajhu6V54buJw5Xhu47hu4p54buIw5Xhuqbhurh54bqpw4Phu455w4lKeeG7jEThu6Z5w4nhu5bEqHnhurrFqOG7juG7innhurpM4bq44buIecOT4buIxKhG4buOeeG6vOG7mnnhu7JE4bumecOJxKhG4buOecOS4bqwxKh54bum4buI4bqu4buO4buIeeG7jOG6rsWoeeG6vMOK4buOecOJw4Phu4554bq8Q8Wo4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxMOG6pOG7juG7innhu6bhu4jhu7B54bq8w5XhurDhu4554bq8w5Thu6V54bumV3nhu6bhu4jEguG7juG7innhu7PDvS3hu7XDveG7s+G7t3nhurxG4buOeeG7puG7iMSC4buO4buKeeG6oC3hu7XDveG7s+G7ueG7pXnhurjEguG6uHnhurzGoMSoeeG7puG7rlLhu47hu4p54bumw5nhu4Thu4554bq84bqyecOSV8ODecOJxILhu4554bq84buuUuG6uHnhu7V5QuG7jnnhu7Lhuq554buzeeG7puG7rlLhu47hu4p54bq44buIw5V54bq4xILhurh5w5Phu4jEguG6uOG7iHnhu4jhuq7hu47hu4p5U3nEqcOt4bun4bqvMeG6q+G7pXkwS+G7juG7iHnEqeG7iMWoROG7jnnhu7Lhuq554bqv4bqueWLhu5zEqHnhu7JQxKh54bum4bui4buO4buKeeG7pMageeG7psSoR+G7jnnDkuG6rnnhu4jhu6Dhu4554buz4bul4bu5w4B54bumTXnhurzhu5rhu47hu4p5xrDhurjhu4jhu67Dg3nhu6ZK4buO4buIeeG7pMageeG7psSoR+G7jnnDk+G7iMSC4bq44buIeeG7iOG6ruG7juG7inlTeeG6r+G6rnli4bucxKh54bq44buQ4buOeeG7puG7iMSoRsWoecOS4bqueeG7ucO9w7154bumw5nEqEjFqHnhurzhu5rhu47hu4rhu6nhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Fi4buI4buueeG7skThu7h54bukw4PFqHnhu7l54buy4buqecOSV8OD4bulecSpSuG7juG7pXnhu4nDleG7juG7innhu7Lhuq554bqpw4Phu4554bq84bqyecOJ4buYeeG7psavxKh54bumw5nhu4Thu4554bu1eeG7pk154bq84bua4buO4buK4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxxKlXeeG6vOG7oOG7jnnhu6bGoHnhu4rEqMSC4bq4eeG6uOG7sMODeeG7juG6sOG7jnnhu47hu4jhuqrhu4554bum4bqwxKh54bqv4bqueWLhu5zEqOG7pXkx4buW4buO4buKecOD4buOeeG6rcSo4buE4buOecSDxKjDg+G7juG7innhurzhurJ54buy4bquw5V54bq4xajhu5zhurh54buy4bquecOS4bqu4buMecOZ4buUeeG7iOG6ruG7juG7iHnhu7LEqHnDklfDg3nhurzhurbDlXnhurjhu7DDg3nEqUrhu47hu6V54buJw5Xhu47hu4p54buy4bqueeG6qcOD4buO4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxxKlsYsSDecSp4buLW+G6q+G7qy9V4bux


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt nhóm chặt hạ hàng trăm cây thông rừng

Bắt nhóm chặt hạ hàng trăm cây thông rừng
2015-07-16 04:49:15

(TTO) - Cả nhóm ngang nhiên sử dụng cưa máy cưa hạ đồng loạt 207 cây thông ba lá trồng từ năm 1983 trên diện tích 743m2, thiệt hại ước tính hơn 86,5m3 gỗ.

Phát hiện sai phạm hơn 4,329 tỉ đồng

Phát hiện sai phạm hơn 4,329 tỉ đồng
2015-07-15 00:40:50

(QT) - Từ đầu năm 2015 đến nay ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã tổ chức triển khai 62 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 33 cuộc thanh tra hành chính, 29 cuộc thanh tra...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết