Hai vợ chồng đều làm thứ trưởng

Hai vợ chồng đều làm thứ trưởng

QTO - Cách đây khá lâu tôi có nhận được quyển sách do gia đình bà Lê Thị Diệu Muội, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công thương) gửi tặng. Quyển sách dày 770 trang do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn bản. Quyển sách có tên “Lê Chưởng trên những chặng đường chiến đấu” là tập hồi ký, tập hợp nhiều bài viết của các vị tướng lĩnh quân đội, của bạn bè, đồng chí về Thiếu tướng Lê Chưởng, chồng của bà Diệu Muội. Phần thứ 2 của quyển sách là một số bài viết của Thiếu tướng Lê Chưởng về lý luận chính trị, quân sự, văn thơ... 

Thời tiết