Phát triển xe buýt để giải quyết ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường

Phát triển xe buýt để giải quyết ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường

QTO - Quản lý và phát triển hệ thống xe buýt luôn là trọng tâm trong chính sách phát triển giao thông của nhiều quốc gia nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động từ biến đổi khí hậu...

Thời tiết