Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

QTO - Năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị Quyết thắng.

Phát huy sức mạnh của quân đội anh hùng

Phát huy sức mạnh của quân đội anh hùng
2023-12-22 05:10:00

QTO - Ngày 22/12/1944, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt...

Ấm áp tình quân - dân

Ấm áp tình quân - dân
2023-01-03 04:25:00

QTO - Những ngày cuối năm 2022, thời tiết vùng miền núi biên giới huyện Hướng Hóa nhiệt độ xuống thấp, nhưng rét đậm, rét hại không làm giảm lòng nhiệt...

Thời tiết