Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng và tình hình dự án đường nối nhánh Đông với nhánh Tây đường Hồ Chí Minh

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng và tình hình dự án đường nối nhánh Đông với nhánh Tây đường Hồ Chí Minh

QTO - Hôm nay 14/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2024 và tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh.

Thời tiết