Hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường: Cần đảm bảo an toàn cho học sinh

Hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường: Cần đảm bảo an toàn cho học sinh

QTO - Hiện nay, hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường được nhiều trường học trong cả nước tổ chức. Hoạt động này được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khuyến khích tổ chức đối với các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện với mục đích gắn việc học với hành, lý thuyết đi đôi với trải nghiệm thực tế cho học sinh. Tuy nhiên, thời gian qua xảy ra một số vụ tai nạn đáng tiếc đối với học sinh khi tham gia hoạt động trải nghiệm, dã ngoại do nhà trường tổ chức khiến không ít phụ huynh lo lắng.

Thời tiết