Cập nhật: 16/02/2023 10:03 GMT+7
c894xd36ax1213bx141d6xda44xfdd2xf446x119a6xd7c4xX4xX2x12ca6xXaxcb86x1452cx10e4dxX1xX3xX4xf55fxXdxX6xXaxX1xec8cxX4xX5xXcxXdx10d87xda73xXexX1xf163x13602xX6x140d5xdfd1xX24xde84xecf6xe375xX6x13a28xX2xd70dxf614xX1dxX12xdea1xX4xX5xff34xX1xX21xX6xX2x13829xX1xe36cxX28xX6xX2axX2xX2cxX2dxX1dxX12xX30xX2cxX1dxX2dxX20xX1xX21xX6xX2xX38xX1xX3axX28xXdxdb04xX0xX1xX3xX3axXexX17xX51xX0xX1xX2cxX51xX0xX1xXexX51xX0xX1dxX2axX2dxX6xX7xX4xX2xXaxXaxXcxXdxX1dx1178fxX5xX12xX1xX5xX2cxXdxX6xXaxX1xX17xX4xX5xXcxXdxX1cxX1dxXexX1xX20xX21xX6x13fb3xX24xf7c8x14386xX26xX27xX28xX6xX20xX5xX1dxX2dxX20xX1xX21xX6xd457x12ebexX23xX95xX26xX27xX28xXdxX6xXaxX2cxX7xXcxXdx10532xXa2xX7x14060xX3xX2xX3axfb9bxX38xX2xX12xX2dxX1xX2cxX1dxXa5x14215xX12xXa2xXexX5xXaxf613xX1xX3axX26xXa2xX12xX5xX1cxXaxXa2xdc50xX23xX24xX95xXa2xX94xX94xX84xXexX84xX94xX24xX24xXc2xX94xX95xX1xX84xX24xX24xX24xX4xX94xX30xX4xX3axX2dxX3axXa5x1207axX26xX2dxXdxX6xX2xX4xX1xXcxXdxX30xX6xda5dxce93x104f2x14072xd729xX6xXebx11144x118c4xX6xeb9cx1158axX6exXeexX6xXebxXf6x123ddx11192xXeexX6xXeexXf6xXf2xXeexXdxX6xX1cxX1dxXexX1xX20xXcxXdxX84xX24xX86xX87xXdxX6xX20xX5xX1dxX2dxX20xX1xXcxXdxX94xX95xX23xX95xXdxX6xXa2xX51xX0xXa2xX1xXexX51xX0xXa2xX1xX2cxX51xX0xXa2xX1xX3xX3axXexX17xX51xX0xXa2xX1xX2xX3xX4xX5xX51xX0xX20xX94xX6xX7xX4xX2xXaxXaxXcxXdxX26xXebxX1dxX1xX4xX5xXdxX6xXaxX1xX17xX4xX5xXcxXdxX1xX5xX27xX1xX30xX2xX4xX1dxX2dxX12xX21xX6xX7xX5xX12xX1xX5xX2cxX28xXdxX51xX30xX6xXebxXecxXedxXeexXefxX6xXebxXf2xXf3xX6xXf5xXf6xX6exXeexX6xXebxXf6xXfcxXfdxXeexX6xXeexXf6xXf2xXeexX0xXa2xX20xX94xX51xX0xX26xX6xX7xX4xX2xXaxXaxXcxXdxX26xXfcxX12xX1xX5xX2cxXebxX1dxX1xX4xX5xXdxX6xXaxX1xX17xX4xX5xXcxXdxX1xX5xX27xX1xX30xX2xX4xX1dxX2dxX12xX21xX6xX7xX5xX12xX1xX5xX2cxX28xXdxX51xX30x13aacx14428xX6xXax123d8xX6xX20xfacaxX2xX6xX12xX20x1194fxX26xX6xX7xcb1cxX2xX6xXeexX2dx105edxf6d3xX1dxX6xXb8xX20xX38xX17x1174cxX1xX6xX1xX1ccxX1xX0xXa2xX26xX51xX0xX26xX6xX7xX4xX2xXaxXaxXcxXdxX26x1411cxX3axXexX17xXdxX51xXebxX20xX1c4xX7xX6xX20xX1dx1297cxX12xX6xebbfxX38xX17xX1ddxX1xX6xc9e3x10b4fxX12xX20xX6xX23xX87xX94xX24xX6xXa2xX202xX208xX30xXedxX1f2xXeex11d4fxX6xX12xX2dx10c87xX17xX6xX23xX24xX6xX1xX20x10a71xX12xX2dxX6xX94xXc2xX6xX12xd5f1xX2axX6xXc2xX24xXc2xXc2xX6xX7xX1d0xX2xX6xXedxX1f2xXeexX219xX6xX1xd020xX12xX20xX6xX202xX38xfec5xX12xX2dxX6xXebxX2cxX209xX6xXb2xfed2xX6xXb2xX1dxX1ffxX7xX6xX2dxX1dxX245xX1dxX6xX1xX20xf745xX6xXf6xd0baxX1dxX6xXebxea0cxX6xXebxX20xX1dxX1ffxX12xX6xX1xX23fxX12xX20xX6xX202xX38xX245xX12xX2dxX6xXebxX2cxX209xX6xXb2xX21dxX6xX3xX21dxX12xX6xX2dxX1dxX2xX3axX6xX1xX3axX21dxX12xX6xX3xX25fxX6xX7xfd3bxX6xX7xc9b7xX6xXb2xX1ccxX1xX6xX7xX20x130f5xX1x1413bxX6xX1xX21dxX1dxX6xXaxX245xX12xX6xXf6xX25fxX1dxX6xXebxX263xX6xXebxX20xX1dxX1ffxX12xX6xd637xX2xX12xX2dxX6xXax135a0xX6xXex12a02xX12xX2dxX6xXb2xX21dxX6xX7xX225xX7xX6xXexX1c4xX6xX225xX12xX6xX2axX21dxX6xXf6xX25fxX1dxX6xX2b3x1419cxX6xXb8x133bdxX6xXb8xX1ddxX1xX29cxX6xX20xdd3bxX26xX6xX1xX225xX7xX6xXb2xf786xX1dxX6xX7xX225xX7xX6xX1x11ddfxX6xX7xX20xef03xX7xX6xX12xX1d5xX2e8xX7xX6xX12xX2dxX3axX21dxX1dxX6xXa9xX38xX2xX6xXebxX2cxX38xX12xX2dxX6xX1x10624xX2axX6xX26xX20xX2bcxX7xX6xX20x13572xX1dxX6xX7xX20xX2f4xX7xX6xX12xX22dxX12xX2dxX6xXebxX20xX1dxX1ffxX12xX6xXeexX20xX30dxX12xX6xX2b3xX25cxX6xXebxX2cxX38xX12xX2dxX6xX1xX30dxX2axX6xX1xX1dxX1ddxX26xX6xX1xX2bcxX7xX6xX20xX3ax10798xX1xX6xX2b3xX25fxX12xX2dxX6xX1xX20xX5xX3axX6xX7xX225xX7xX6xX12xX25fxX1dxX6xXexX38xX12xX2dxX6xX7xX1d0xX2xX6xX7xX225xX7xX6xXexX1c4xX6xX225xX12xX6xX2b3xX2d5xX6xX2b3xX1d5xX2e0xX7xX6xXb8xX2d8xX6xXb8xX1ddxX1xXa5xX6xXebxX2cxX38xX12xX2dxX6xX1xX30dxX2axX6xXf5xXf6xX6exXeexX6xXebxX20xX1dxX1ffxX12xX6xXeexX20xX30dxX12xX6x12adcxX1xX1dxX24exX12xX6xX1xX20xX30dxX12xX6xX1xX2cxX1c4xX7xX6xX1xX20xX38xX25fxX7xX6xXf6xX25fxX1dxX6xXebxX263xX6xXebxX20xX1dxX1ffxX12xX6xX1xX23fxX12xX20xX6xX202xX38xX245xX12xX2dxX6xXebxX2cxX209x1180axX6xX2b3xX1d5xX2e0xX7xX6xX1xX20xX21dxX12xX20xX6xX4xX1ccxX26xX6xX1xX20xX5xX3axX6xXefxX1dxX29axX17xX6xX7xX20xX2f4xX12xX2dxX6xX12xX20xX1ccxX12xX6xX2b3xX22dxX12xX2dxX6xXb8xX2d8xX6xX1xX20xX21dxX12xX20xX6xX4xX1ccxX26xX6xXax12389xX6xX23xX84xX94xX94xXa2xXefxX6exXeexX30xc9b1x11f65xX208xX1f2xXebx138e0xXf6xX6xX7xX1d0xX2xX6xX40dxX292xX6xX40exX208xXebxX1f2x13a01xX412xXf6xX6xX1xX23fxX12xX20xX6xX202xX38xX245xX12xX2dxX6xXebxX2cxX209xXa5xX6xX1c0xX1c1xX6xXb2xX1ccxX17xX29cxX6xXebxX2cxX38xX12xX2dxX6xX1xX30dxX2axX6xXf5xXf6xX6exXeexX6xXebxX20xX1dxX1ffxX12xX6xXeexX20xX30dxX12xX6xX27xX1dxX12xX6xX1xX20x13ff5xX12xX2dxX6xX3xX225xX3axX6xX2b3xX1ddxX12xX6xXa9xX38xX2d8xX6xX7xX28fxX6xXa9xX38xX2xX12xX29cxX6xX1xX2f0xX6xX7xX20xX2f4xX7xX6xX7x10d23xX12xX2dxX6xX1xX3axX21dxX12xX6xX1xX20xX25cxX6xX12xX20xX30dxX12xX6xXexX30dxX12xX6xX2b3xX25cxX6xX1xX20xX38xX1ccxX12xX6xX1xX1dxX1ffxX12xX6xX1xX2cxX3axX12xX2dxX6xXa9xX38xX225xX6xX1xX2cxX1c1xX12xX20xX6xX4xX1dx14876xX12xX6xX20xX1ffxXa5xX0xXa2xX26xX51xX0xX26xX6xX7xX4xX2xXaxXaxXcxXdxX26xX1f2xX3axXexX17xXdxX51xXebxX2cxX38xX12xX2dxX6xX1xX30dxX2axX6xXf5xXf6xX6exXeexX6xXebxX20xX1dxX1ffxX12xX6xXeexX20xX30dxX12xX6xX7xX20xX38xX17xX4b4xX12xX0xXa2xX26xX51xX0xX26xX6xX7xX4xX2xXaxXaxXcxXdxX26xX1f2xX3axXexX17xXdxX51xX208xX225xX12xX20xX6xX2dxX1dxX225xfd9bxXebxX1d5xX6xXb2xX29axX12xX6xX50cxXf5xX20xX2bcxX7xX6xX20xX316xX1dxX6xX7xX20xX2f4xX7xX6xX12xX22dxX12xX2dxX21xX0xXa2xX26xX51xX0xX26xX6xX7xX4xX2xXaxXaxXcxXdxX26xX1f2xX3axXexX17xXdxX51xXebxX2cx112c4xX6xX1xX1c4xX6xXb8x101eexX29cxX6xX7xX20xX1ccxX2axX6xX12x10fdcxX1dxX29cxX6xX12xX54exX1dxX6xX12xX2dx10163xX12xX2dxX29cxX6xX1xX22dxX12xX2dxX6xX2b3xX25fxX12xX2dxX6xX2dxX1dxX245xX2axX6xX7xX20x101a9xX6xX2d8xX29cxX6xX7xX20xX1ccxX2axX6xX26xX20xX225xX1xX6xX1xX2cxX1dxX25cxX12xX6xX1xX2cx135f7xX6xX1xX38xX1ffxX29cxX6xXb8xX20xX54exX6xXb8xX20xX22dxX12xX6xXb2xX24exX6xX20xX558xX7xX6xX1xX1ccxX26xXa5xX0xXa2xX26xX51xX0xX26xX6xX7xX4xX2xXaxXaxXcxXdxX26xX1f2xX3axXexX17xXdxX51x13b17xX20xX54exX6xXb8xX20xX22dxX12xX6xXb2xX1ccxX12xX6xX2b3xX25fxX12xX2dxX29cxX6xX7xX20xX29axX12xX6xX1xX20xX1d5xX28fxX12xX2dxX29cxX6xX2b3xX25fxX1xX6xXa9xX2bcxX17xX6xXb2xX21dxX6xX7xX225xX7xX6xXexX346xX12xX2dxX6xX2cxX402xX1dxX6xX4xX3axX346xX12xX6xXb8xX20xX225xX7xXa5xX0xXa2xX26xX51xX0xX26xX6xX7xX4xX2xXaxXaxXcxXdxX26xX1f2xX3axXexX17xXdxX51xX0xX1dxX51xX0xX3xX51xXebxX20xX45cxX12xX2dxX6xX1xX1dxX12xX6xX4xX1dxX4b4xX12xX6xX20xX1ffxX21xX6xX0xXa2xX3xX51xX0xXa2xX1dxX51xX0xXa2xX26xX51xX0xX26xX6xX7xX4xX2xXaxXaxXcxXdxX26xX1f2xX3axXexX17xXdxX51xXf6xXebxX6xX21xX1xX12xX2cxX7xXa5xX1xX20xX1dxX5xX12xX12xX20xX2xX12x13ad2xX2dxX2axX2xX1dxXa5xX7xX3axX2axX0xXa2xX26xX51xX0xX26xX6xX7xX4xX2xXaxXaxXcxXdxX26xX1f2xX3axXexX17xXdxX51xX208xXebxX6xX21xX6xX398xed3cxdc36xX84xX3c9xX86xX84xX84xX679xX24xXc2xd67cxX95xX679xX0xXa2xX26xX51xX0xX26xX6xX7xX4xX2xXaxXaxXcxXdxX26xX1f2xX3axXexX17xXdxX51xX208xX6exX6xX21xX6xX94xX679xX87xX6xXf6xX21dxX2axX6xXeexX2dxX20xX1dxX29cxX6xXf5xX20xX1d5xX1d6xX12xX2dxX6xX87xX29cxX6xXebxX26xXa5xX6xX208xX45cxX12xX2dxX6xXf6xX21dxX29cxX6xX1xX23fxX12xX20xX6xX202xX38xX245xX12xX2dxX6xXebxX2cxX209xXa5xX0xXa2xX26xX51xX0xX26xX6xX7xX4xX2xXaxXaxXcxXdxX26xX1f2xX3axXexX17xXdxX51xX0xX1dxX2axX2dxX6xXaxX2cxX7xXcxXdxXa2xXa2xX7xXa5xX3xX2xX3axXa9xX38xX2xX12xX2dxX1xX2cxX1dxXa5xXb2xX12xXa2xXexX5xXaxXb8xX1xX3axX26xXa2xX12xX5xX1cxXaxXa2xXc2xX23xX24xX95xXa2xX94xX94xX84xXexX84xX24xX86xX87xX682xX87xX679xX1xX23xX87xX94xX24xX4xX94xXa5xX26xX12xX2dxXdxX6xX2xX4xX1xXcxXdxX30xX6xXebxXecxXedxXeexXefxX6xXebxXf2xXf3xX6xXf5xXf6xX6exXeexX6xXebxXf6xXfcxXfdxXeexX6xXeexXf6xXf2xXeexXdxX6xX1cxX1dxXexX1xX20xXcxXdxX94xX679xXdxX6xX20xX5xX1dxX2dxX20xX1xXcxXdxX94xX679xXdxX6xX2xX4xX1dxX2dxX12xXcxXdxX3xX3axX1xX1xX3axX2axXdxX6xXa2xX51xX21xX6xXebxX2cxX38xX12xX2dxX6xXebxX30dxX2axX6xXf5xX20xX2bcxX7xX6xX20xX316xX1dxX6xX7xX20xX2f4xX7xX6xX12xX22dxX12xX2dxX6xXebxX20xX1dxX1ffxX12xX6xXeexX20xX30dxX12xX6xX1xX23fxX12xX20xX6xX202xX38xX245xX12xX2dxX6xXebxX2cxX209xX0xXa2xX26xX51


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đêm nhạc 22 năm nhớ TRỊNH CÔNG SƠN “Ru tình”

Đêm nhạc 22 năm nhớ TRỊNH CÔNG SƠN “Ru tình”
2023-03-21 15:53:00

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023, với tinh thần tương thân, tương ái, “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, Sở Thông tin...

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn
2022-10-17 10:21:00

Trong 2 ngày 10, 11/10/2022 Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị và đã...

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN
2022-07-19 10:24:00

Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị đã tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ và 75 năm ngày Thương binh -...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết