Cập nhật:  GMT+7
ba0ex12582x12cc8xe4aax13a45x116a7x113f7xf18bxd5f4xX7x121b1x10b94x11417xed99x1182cx1013fxX5xd44axXax13383xfdbfxX6xX3x12177xee45x11010xfd8cxX3xX1xc683xf028xX19xcf1cxX3xdcffxX19xX1fxX3x13281xX1fxf41cx1221fxX3xX4xX1xX17xX28xf7e1xX19xX3x1084cx12ab4xXdxX3xX7xd0eaxX3x11e69xX17xX36xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX2x12232xe5cbxX2xX42xX0xX43xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd2a2xX10xX6x13d79xXaxX12xdfd6xe379xX19xX1fxX3xX19xX6xX28xX3x137e9xX43xX2xX42xf62dxX3xc5bfx105c8xe1b4xX3xX1xXdxX2ex1278fxX3x11d4cxcae7xX3xX1x11ebfxXdxX3xe6caxX6bxX56x10803xX56xfcb6xX3xXex11281xX19xX1xX3xXbxX1xX36xXdxX3xX1xd6dbxXbxX3xdfbfx1061axXdxX3xX6bxX1cxX17xX3xX31xXdx10fe7xX19xX3xXexX83xX19xX1xX3xXexX32xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5x119e2xX3x13688xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX19xX1fxX3xX25xX1fxX27xX28xX3xX4xX1xX17xX28xX2exX19xX3xX31xX32xXdxX3xX7xX36xX3xX38xX17xX36xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX2xX42xX43xX2xX42xX3xf01exX3xXcxXadxX17xX28x1358fxX19xX3xXexX1xbc72xX19xX1fxX69xX3xX90x12211xX19xX3xX31xX78xX19xX1fxX3xX19xX1fxX1cx11e6exXdxX3xX59xX18xX19xX3xXexX1xX6xX72xX3xX1fxXdxX6xX3xX6bxX56xX7exX56xX3xXex10d2cxX3xX19xX1fxX17xX28xX9axX19xX69xX3xf88fxX6cxX6dxX3xX1xXdxX2exX72xX3xX28xX3xXex1270axX3xX7bxX6bxX56xfa4dxXcxX80xX3xX1xX78xX3xX1fxXdxX6xX3xX31xd345xX19xX1xX3xX90xX27xX3xX7xe9fdxX3xX59x10688xX19xX1fxX3xX21xX19xX1fxX3xX59xX145xX19xX1fxX3xX6bxX56xX7exX56xX3xX7xX36xX3xXe1xX3x10d4dxX7xX7xf554x10c75xde9fxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6dxX59xX28xXaxX12xX0xXdxX72xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxc0ddxX10xX19xXexX10xXadxXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXax107bcxXdxX59xXexX1x11b43xX3x114b2xX42xX42xXbxX74xec37xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX198xX3xX65xc3adx11fdbxXbxX74xX19fxXaxX3xX7xXadxX4xX9xXaxX43xX43xX4xX161xX11dxX6xX6dxX16xX17xX6xX19xX1fxXexXadxXdxX161xX90xX19xX43xX59xX10xX7xbbe6xXexX6dxXbxX43xX19xX10xX193xX7xX43xX1abx1378cx120e1xX42xX43xX2xX2xX65xX59xX1d8xX2xX1abxX1abxX1abxX1d8xX2xXexX65xfb4dxX2xX42xX5xX19axXe1xXadxX6xXe1xX16xX17xX6xX19xXe1xX11dxX1xX74xX1xXe1xX1abxX161xbc65xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX19xX1fxX3xX25xX1fxX27xX28xX3xX4xX1xX17xX28xX2exX19xX3xX31xX32xXdxX3xX7xX36xX3xX38xX17xX36xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX2xX42xX43xX2xX42xXaxX3xX193xXdxX59xXexX1xX9xXaxX19axX42xX42xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX65xX1aaxX1abxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX6dxX19xXaxX12xX184xX5dxX4xX3xX31x1148axX19xX3xX90xd122xX3xXadxX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX19xX1fxX3xX25xX1fxX27xX28xX3xX4xX1xX17xX28xX2exX19xX3xX31xX32xXdxX3xX7xX36xX3xX38xX17xX36xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX2xX42xX43xX2xX42xXe1xX3xe312xX19xX1xX198xX3xX56xX161x10152xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6dxX59xX28xXaxX12xfa2cxXabxX3xXadxX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX31xX1cxX8dxX4xX3xXexXadxXdxX2exX19xX3xX1ccxX1xX6xXdxX3xX90xX91xXdxX3xX1xX13axX19xX1xX3xXexX1xX21xX4xX3xXexX17xX28xbc38xX19xX3xXexXadxX17xX28xXe7xX19xX3xX5xX1cxX17xX3xX31xX78xX19xX1fxX3xX11dx11902xX19xX1fxX3xXbxX1xX1cxX274xX19xX1fxX3xXexXdxX9axX19xX3xXecxX3xXexXecxX69xX3xX74xX10xX3xX72xX5dxX28xX3xXexc704xXdxX3xXcxc1bbxX161xX3x1238cxXecxX19xX1fxX3xX56xX27xX3xX90xX27xX3xX4xX5dxX4xX3xX1xX17xX28xX9axX19xX69xX3xXexX1xX278xX3xX74xX75xX3xXexXadxX2f8xX19xX3xX31xX278xX6xX3xX11dxX27xX19xX3xXexX83xX19xX1xX19fxX3xXexX32xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX1xX78xXdxX3xX19xX1fxX1xX278xX3xXexXadxX17xX28xXe7xX19xX3xXexX1xXecxX19xX1fxX69xX3xXbxX1xX32xX3xX11dxXdxX129xX19xX69xX3xXexX1cxX3xX90xe552xX19xX69xX3xX31xX36xXdxX3xXexX1xX6dxX32axXdxX3xXexXadxX113xX4xX3xXexXdxX129xXbxX3xXexX32axXdxX3xX31xX278xX6xX3xX11dxX27xX19xX3xXexX1xXecxX19xX69xX3xX1ccxX1xX17xX3xXbxX1xX36xX3xXexXadxX1cxX91xX4xX3xX90xX27xX3xX7xX6xX17xX3xX5xXabxX3xXadxX6xX3xX16xX17xX18xX19xX19fxX3xXexXadxX2f8xX19xX3xX4xX274xX3xX7xX1dxX3xX59x11e9exX3xX5xXdxX9axX17xX3xX1ccxX1xX5dxX4xX1xX3xX1xX27xX19xX1fxX3xXexXdxXe7xX72xX3xX19x12ddbxX19xX1fxX69xX3xX19xX1fxX1cxXfdxXdxX3xXexX1xX6xX72xX3xX1fxXdxX6xX3xX6bxX56xX7exX56xX69xX3xX6bxX56xX12exXcxX3xX31xX75xX3xX59xeb3dxX19xX1fxX3xX31x121eexX19xX1fxX69xX3xXexX32xX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX10xX6dxX3xXexX420xX19xX1fxX3xX19xX1xX425xX72xX3xX19xX1xcb3cxX3xX31xX2exX3xXexXadxX17xX28xXe7xX19xX3xXexX1xXecxX19xX1fxX3xX90xXf2xX19xX3xX31xX78xX19xX1fxX3xXbxX1xX5dxXexX3xXexXadxXdxX2exX19xX3xX19xX1fxX1cxXfdxXdxX3xXexX1xX6xX72xX3xX1fxXdxX6xX3xX6bxX56xX7exX56xX3xXexX113xX3xX19xX1fxX17xX28xX9axX19xX69xX3xX6bxX56xX12exXcxX3xX1xX78xX3xX1fxXdxX6xX3xX31xX13axX19xX1xX3xXexX32axXdxX3xX31xX278xX6xX3xX11dxX27xX19xX3xXexX1xXecxX19xX69xX3xX1ccxX1xX17xX3xXbxX1xX36xX3xX1xX6dx1035axX4xX3xX31xX278xX6xX3xX31xXdxX2exX72xX3xX31xXecxX19xX1fxX3xX59xX18xX19xX3xX4xX1cxX19fxX3xX4xX5dxX4xX3xX19xX1xX425xX72xX3xX31xX1cxX8dxX4xX3xXbxX1xX18xX19xX3xX4xXecxX19xX1fxX3xX1xbc00xX3xXexXadxX8dxX3xX4xX27xXdxX3xX31xX4b5xXexX3xX90xX27xX3xX1xX1cxX91xX19xX1fxX3xX59x12953xX19xX3xX7xX142xX3xX59xX145xX19xX1fxX3xX6bxX56xX7exX56xX3xX7xX36xX3xXe1xX3xX15cxX7xX7xX15fxX160xX3xX4xX1xX6dxX3xX19xX1fxX1cxXfdxXdxX3xX59xX18xX19xX161xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6dxX59xX28xXaxX12xX6bxX56xX7exX56xX3xXexX83xX19xX1xX3xX90xX27xX3xX6bxX1cxX17xX3xX31xXdxX9axX19xX3xXexX83xX19xX1xX3xX31xX4b5xXexX3xXadxX6xX3xX4xX1xX83xX3xXexXdxX2f8xX17xX3xX31xX8dxXexX3xXbxX1xX5dxXexX3xX31xX78xX19xX1fxX3xXadxX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX7bxX31xX1cxX8dxX4xX3xXexdeb0xX19xX1xX3xXexX420xX3xX19xX1fxX27xX28xX3xX2xX43xX2xX42xX3xXe1xX3xX65xX43xX2xX42xX43xX1abxX42xX1abxX1d7xX80xX3xX5xX27xX3xXbxX1xX5dxXexX3xXexXadxXdxX2exX19xX3xX1aaxe923xX42xX3xX19xX1fxX1cxXfdxXdxX3xXexX1xX6xX72xX3xX1fxXdxX6xX3xX6bxX56xX7exX56xX3xXexX113xX3xX19xX1fxX17xX28xX9axX19xX69xX3xX6bxX56xX12exXcxX3xX1xX78xX3xX1fxXdxX6xX3xX31xX13axX19xX1xX161xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX17xXexX1xX6dxXadxXaxX12xX0xX11dxX12xX56xX6cxXdxX3xX2b6xX19xX0xX43xX11dxX12xX0xX43xXbxX12xX0xX59xXdxX90xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXadxX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX7xXexXadxX6dxX19xX1fxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX2f8xX19xX3xX16xX17xX6xX19xX198xX0xX43xX7xXexXadxX6dxX19xX1fxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXe1xXexX1xX17xX72xX11dxXe1xX6xX19xX59xXe1xX7xX6xXbxX6dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX17xX28xX2f8xX19xX3xXexXadxX17xX28xXe7xX19xX3xX1xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX19xX1fxX3xX25xX1fxX27xX28xX3xX6bxX6cxX6dxX3xX1xXdxX2exX72xX3xX28xX3xXexX129xX3xX15cxXdxX9axXexX3xX25xX6xX72xX3xX2xX43xX1aaxXaxX3xX1xXadxX10xde0exX9xXaxX43xXexX1xX6dxXdxXe1xX7xX17xXe1xXexXadxX6dxX19xX1fxXe1xXexXdxX19xX1xX43xXadxX6xXe1xX16xX17xX6xX19xXe1xXexX17xX28xX10xX19xXe1xXexXadxX17xX28xX10xX19xXe1xX1xX17xX6dxX19xX1fxXe1xX17xX19xX1fxXe1xX19xX1fxX6xX28xXe1xX11dxX6xX6dxXe1xX1xXdxX10xX72xXe1xX28xXe1xXexX10xXe1xX90xXdxX10xXexXe1xX19xX6xX72xXe1xX2xXe1xX1aaxX43xX2xX1aaxX19axX42xX1abxX1abxX161xX1xXexX72xXaxX12xX0xXdxX72xX1fxX3xX7xXadxX4xX9xXaxX43xX72xX10xX59xXdxX6xX43xX2xX1abxX42xX43xX19xX10xX193xX7xX43xX1abxX1d7xX1abxX5b2xX43xX2xX2xX1e8xX59xX65xX42xX19axX1d7xX1d7xX42xX19axXexX5b2xX5b2xX1d8xX19axX5xX19axXe1xXexXadxX17xX4xXe1xX1e8xX19axX1aaxX1d7xX161xX1fdxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX19xX1fxX3xX25xX1fxX27xX28xX3xX4xX1xX17xX28xX2exX19xX3xX31xX32xXdxX3xX7xX36xX3xX38xX17xX36xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX2xX42xX43xX2xX42xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX59xXdxX90xX12xX0xX7xXexXadxX6dxX19xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX17xX28xX2f8xX19xX3xXexXadxX17xX28xXe7xX19xX3xX1xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX19xX1fxX3xX25xX1fxX27xX28xX3xX6bxX6cxX6dxX3xX1xXdxX2exX72xX3xX28xX3xXexX129xX3xX15cxXdxX9axXexX3xX25xX6xX72xX3xX2xX43xX1aaxXaxX3xX1xXadxX10xX6b4xX9xXaxX43xXexX1xX6dxXdxXe1xX7xX17xXe1xXexXadxX6dxX19xX1fxXe1xXexXdxX19xX1xX43xXadxX6xXe1xX16xX17xX6xX19xXe1xXexX17xX28xX10xX19xXe1xXexXadxX17xX28xX10xX19xXe1xX1xX17xX6dxX19xX1fxXe1xX17xX19xX1fxXe1xX19xX1fxX6xX28xXe1xX11dxX6xX6dxXe1xX1xXdxX10xX72xXe1xX28xXe1xXexX10xXe1xX90xXdxX10xXexXe1xX19xX6xX72xXe1xX2xXe1xX1aaxX43xX2xX1aaxX19axX42xX1abxX1abxX161xX1xXexX72xXaxX12xX13xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX17xX28xX2f8xX19xX3xXexXadxX17xX28xXe7xX19xX3xX1xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX19xX1fxX3xX25xX1fxX27xX28xX3xX6bxX6cxX6dxX3xX1xXdxX2exX72xX3xX28xX3xXexX129xX3xX15cxXdxX9axXexX3xX25xX6xX72xX3xX2xX43xX1aaxX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexXadxX6dxX19xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX5cxX5dxX19xX1fxX3xX19xX6xX28xX3xX1d7xX42xX43xX5b2xX69xX3xX6bxX6cxX6dxX3xX1xXdxX2exX72xX3xX74xX75xX3xX1xX78xXdxX3xX7bxX6bxX56xX7exX56xX80xX3xXexX83xX19xX1xX3xXexX32xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xXabxX3xXadxX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX19xX1fxX3xX25xX1fxX27xX28xX3xX6bxX6cxX6dxX3xX1xXdxX2exX72xX3xX28xX3xXexX129xX3xX15cxXdxX9axXexX3xX25xX6xX72xX3xX2xX43xX1aaxX3xXe1xX3xXcxXadxX17xX28xXe7xX19xX3xXexX1xXecxX19xX1fxX69xX3xX90xXf2xX19xX3xX31xX78xX19xX1fxX3xX19xX1fxX1cxXfdxXdxX3xX59xX18xX19xX3xXexX1xX6xX72xX3xX1fxXdxX6xX3xX6bxX56xX7exX56xX3xXexX113xX3xX19xX1fxX17xX28xX9axX19xX69xX3xX11dxX6cxX6dxX3xX1xXdxX2exX72xX3xX28xX3xXexX129xX3xX7bxX6bxX56xX12exXcxX80xX3xX1xX78xX3xX1fxXdxX6xX3xX31xX13axX19xX1xX3xXexXadxX2f8xX19xX3xX31xX278xX6xX3xX11dxX27xX19xX3xXexX83xX19xX1xX161xX3xX184xX1x10f3cxX3xX31xXe7xX3xXexXadxX17xX28xXe7xX19xX3xXexX1xXecxX19xX1fxX3xX1xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX19xX1fxX3xX25xX1fxX27xX28xX3xX6bxX56xX12exXcxX3xX15cxXdxX9axXexX3xX25xX6xX72xX3xX2xX43xX1aaxX3xX19xX3fdxX72xX3xX19xX6xX28xX3xX5xX27xX3xdc25xX56xX75xX28xX3xXexX1xX6xX72xX3xX1fxXdxX6xX3xX6bxX56xX12exXcxX3xX31xX2exX3xX31xX1cxX8dxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xfaeexX3xX1fxX5dxX19xX1xX3xX19xX4b5xX19xX1fxX3xX1ccxX1xXdxX3xX36xX72xX3xX31xX6xX17xX69xX3xX11dxX9axX19xX1xX3xXexXf2xXex131cfxX161xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX59xXdxX90xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX43xX17xX5xX12xX0xX59xXdxX90xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXadxXaxX12xX0xX43xX59xXdxX90xX12xX0xX43xX59xXdxX90xX12

Hải An

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cam Lộ: Hội chợ quê không dùng tiền mặt

Cam Lộ: Hội chợ quê không dùng tiền mặt
2024-02-28 19:55:00

QTO - Tối nay 28/2, tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Cam Thủy tổ chức hội chợ quê năm 2024. Hoạt động này nhanh chóng thu hút...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết