Cập nhật: 15/07/2019 16:36 GMT+7
479ax7581x9f0fx9943xb922x5fc6xba07x97a8xb0a1xX7x96a7x73eax69f3x4abdx71dbx7be3xX5x5a6fxXax7514xcadexXdxcb10xXdxX3x49d7xa642x70bex595bxXexX3xXex56bfx89aaxX1xX3xXex9007xb9f9xX20xa33bxX3xX20xX27x9631x4cadxXdxX3xX5xX6xX20xX27xX3xXexX1xX6xX20xX27xX3xc0d7xXdxX20xX3xc8e9xX20xX3xXexX25xXdxX3xXexX1x5329xX20xX1xX3xXbxX1xcbebxX3x8a4ax6d59xX20xX27xX3x4f87xX47xX0xa5c3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX6xa72cxXaxX12x6cbdx7a15xXcx87e6xX3x6083xX3xc3acxc0c0x9da6x481bxX3xXcxa9dcxcd87xX3xX4fxX50xX20xX27xX3xX54xX47xX3x605bx5a6bxX6xX3xX4x4ecfxX3xX84xX3exX20xX3xcae3xX15xX20xX3xX27x84b8xXdxX3x5bc6x9cf8xX3xbaf6xX4fxbe78xXcxX74x5d22x84dbxX54xX3xc9f9x96b7xX3xX20xX27xX1xb112xX3xXbxX1xX4dxXdxX3xX1x9acfxXbxX3xX27xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xXexX1fxX20xX1xX3xXexX24xX25xX20xX27xX3xX20xX27xX2bxX2cxXdxX3xX5xX6xX20xX27xX3xXexX1xX6xX20xX27xX3xX3axXdxX20xX3xX3exX20xX9cxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX7xX4dxX20xX27xX3xX98xX3xX20x7157xXdxX3xX4xX50xX20xX27xX3xX4x8723xX20xX27xX3xXexX24x56fcxX20xX3xXa3xXa9xX6xX3xX8fxX47xX20xX7axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74x647dxX69xX1axXaxX12xXcxX1xX10xX11axX3xXexX1xX4dxX20xX27xX3x652fxXffxX3xX4x952bxX6xX3xX73xX74xX75xX76xX3xXcxX79xX7axX3xX4fxX50xX20xX27xX3xX54xX47xX9cxX3xXex9fa9xX20xX1xX3xXa3xX1bxX20xX3xX4xX19xX4dxXdxX3xXexX1xadbfxX20xX27xX3x6df9xX57xb9e2x74d7xX2x4e55xX9cxX3xXexX24xXffxX20xX3xXa3xXa9xX6xX3xX8fxX47xX20xX3xXexX1xX47xX20xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX4xX89xX3xX159x4c18xX3xX20xX27xX2bxX2cxXdxX3xXexX1xX2bxX2cxX20xX27xX3xX3axX19xX1axXffxX20xX3xX5xX6xX20xX27xX3xXexX1xX6xX20xX27xX3xX1xX47xX20xX1xX3xX20xX27xX1xXa4xX3xX3axXdxX20xX3xX3exX20xX7axX3xXcxX24xX11axX20xX27xX3xXa3xX89xX9cxX3xX2xabc0xX3xX20xX27xX2bxX2cxXdxX3xX5xX47xX3xXexX1xX47xX20xX1xX3xX84xXdxXffxX20xX3xXexX24xX11axX20xX27xX3x5d15xXf9xXexX3xX27xXdxX6xX3xXa3xX1fxX20xX1xX9cxX3xX4xX89xX3xX1xXf9xX3xX12axX1x9847xX19xX3xX98xX3xX1xX19xX1ax7644xX20xX3xXcxX24xXdxX1f1xX19xX3xX79xX1xX11axX20xX27xX9cxX3xXa3xX6xX20xX27xX3xX1xX2bxX98xX20xX27xX3xX4xX1xX144xX20xX1xX3xX7xX153xX4xX1xX3xX1xXf9xX3xX20xX27xX1xabdbxX11axX7axX3xX54xbe56xX19xX3xX1xX1bxXexX3xX20xX27xX2bxX2cxXdxX3xX3exX20xX3xX3axXdxX20xX3xX98xX3xXcxX79xX7axX3xX4fxX50xX20xX27xX3xX54xX47xX3xXexX1xX19xXffxX3xX20xX1xX47xX3xXexX24xb9acxX3xXa3x8938xX3xX98xb62axX3xX1d3xXf9xXexX3xX7xX4dxX3xXexX24xX2bxX2cxX20xX27xX3xX1xXb1xXbxX3xX3exX20xX9cxX3xX20xX27xX12exX3xXexX25xXdxX3xX20xXf0xXdxX3xX4xX50xX20xX27xX3xX4xXf9xX20xX27xX7axX3xXcxX24xX11axX20xX27xX3xX159xX17axX3xX20xX27xX2bxX2cxXdxX3xXa3xX6xX20xX27xX3xX5xX6xX20xX27xX3xXexX1xX6xX20xX27xX3xX3axXdxX20xX3xX3exX20xX3xX98xX3xXcxX79xX7axX3xX4fxX50xX20xX27xX3xX54xX47xX9cxX3xX1d3xXf9xXexX3xX7xX4dxX3xX20xX27xX2bxX2cxXdxX3xX5xX47xX3xXa3xb510xX20xX27xX3xX8fxX47xX11axX3xX69xb1dfxX20xX3xXexXf9xX4xX3xXexX1xXdxX252xX19xX3xX7xX4dxX255xX3xX20xX27xX2bxX2cxXdxX3xX12axX1xX19xX1axX1bxXexX3xXex720axXexX255xX3xXexX24xb1acxX3xX10xX1d3xX3xXa3xX2bxXb1xX4xX3xX8fxX4dxX3xX1d3xbb79xX3xX69x86f9xXexX9cxX3xX8fxX2caxX20xX27xX3xXa3xXdxX3xX3axXdxX20xX3xX3exX20x7277xX3x8a54xX1xX50xX20xX27xX3xX144xXexX3xXexX24xX2bxX2cxX20xX27xX3xX1xXb1xXbxX3xXa3xXdxX3xX3exX20xX3xX3axXdxX20xX3xX69xb480xX3xX4xX89xX3xX7xa977xX4xX3xX12axX1x9d7fxX10xX9cxX3xX12axX1xX15xX3xX20xX3exX20xX27xX3xX5xX6xX11axX3xXa3xXf9xX20xX27xX9cxX3xXexX2bxX3xX5xXdxX1f1xX19xX3xX7xX15xX20xX3xX3axX19x4d79xXexX3xX20xX1xX2bxX20xX27xX3xX12axX1xX50xX20xX27xX3xX4xX1xXa9xX19xX3xX12axXdxX1bxX1d3xX3xX84xXdxX1f1xX4xX3xX5xX47xX1d3xX9cxX3xX3axX10xX1d3xX3xX3exX20xX3xX3axXdxX20xX3xX5xX47xX3xX20xX27xX1xXa4xX3xX12axXdxX1bxX1d3xX3xX7xX4dxX20xX27xX7axX3xX31dxX1xX50xX20xX27xX3xX4xX1x7715xX3xX27xX2d3xX1axX3xXbxX1xXdxXa4xX20xX3xX1xX47xX3xXa3xX4dxXdxX3xX84xb12bxXdxX3xX20xX27xX2bxX2cxXdxX3xX69xX2d3xX20xX3xXexX24xXffxX20xX3xXa3xXa9xX6xX3xX8fxX47xX20xX3xX84xX47xX3xX12axX1xX153xX4xX1xX3xX69xX19xX3xX5xXa9xX4xX1xX9cxX3xX1xX24fxX3xX4x6e7dxX20xX3xX5xX47xX1d3xX3xX1d3xX36cxXexX3xX1d3xc7cexX3xX18xX19xX6xX20xX3xXa3xX50xX3xXexX1xXa9xX7axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX11axX69xX1axXaxX12xX75xX1x8d60xX1d3xX3xX20xX27xX3exX20xX3xX20xX27xX85xX6xX9cxX3xX27xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX84xX47xX3xXexXdxX1bxX20xX3xXa3xX1bxX20xX3xX27xXdxX15xX1d3xX3xX69xX222xX20xX3xXexX1fxX20xX1xX3xXexX24xX25xX20xX27xX3xX20xX27xX2bxX2cxXdxX3xX5xX6xX20xX27xX3xXexX1xX6xX20xX27xX3xX3axXdxX20xX3xX3exX20xX3xX20xXf0xXdxX3xX4xX50xX20xX27xX3xX4xXf9xX20xX27xX3xXexX24xXffxX20xX3xXa3xXa9xX6xX3xX8fxX47xX20xX3xXexX1xX47xX20xX1xX3xXbxX1xX4dxX9cxX3xX73xX74xX75xX76xX3xXcxX79xX7axX3xX4fxX50xX20xX27xX3xX54xX47xX3xX84xX85xX6xX3xX8fxX6xX20xX3xX1xX47xX20xX1xX3xX12axX1bxX3xX1xX11axX25xX4xX1xX3xX84xXa4xX3xX84xXdxX1f1xX4xX3xX27xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xXexX1fxX20xX1xX3xXexX24xX25xX20xX27xX3xX20xX27xX2bxX2cxXdxX3xX5xX6xX20xX27xX3xXexX1xX6xX20xX27xX3xX3axXdxX20xX3xX3exX20xX9cxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX7xX4dxX20xX27xX3xX20xXf0xXdxX3xX4xX50xX20xX27xX3xX4xXf9xX20xX27xX3xXexX24xXffxX20xX3xXa3xXa9xX6xX3xX8fxX47xX20xX3xXexX1xX47xX20xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX20xX3exX1d3xX3xX159xX15axX2xX15cxX7axX3x5780xX3c9xXdxX3xXa3xX2d3xX1axX3xX20xX1xX36cxXexX9cxX3xX73xX74xX75xX76xX3xXexX1xX47xX20xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xXa3x738fxX3xX4xX89xX3xX84xX3exX20xX3xX8fxX15xX20xX3xXa3xXa4xX3xX20xX27xX1xXa9xX3xX97xX98xX3xX9axX4fxX9cxXcxX74xX9fxXa0xX54xX3xX12axX1xX2d3xX19xX3xX20xX4dxXdxX9cxX3xX4xX89xX3x6a1fxX3xX12axXdxX1bxX20xX3xXa3xX4dxXdxX3xX84xX3c9xXdxX3xX73xX74xX75xX76xX3xX4xX153xX4xX3xX1xX19xX1axX1f1xX20xX9cxX3xXexX1xXa9xX3xX3axX556xX3xXexX24xXffxX20xX3xXa3xXa9xX6xX3xX8fxX47xX20xX3xXexX3b5xX20xX1xX3xX84xX47xX3xX97xX98xX3xX9axX4fxX9cxXcxX74xX9fxXa0xX54xX3xX4xX153xX4xX3xXexX3b5xX20xX1xX9cxX3xXexX1xX47xX20xX1xX3xX8fxX25xX20xX3xXexa94fxX3xX4xX1xX342xX4xX3xXexXdxX1bxXbxX3xX20xX1xX2f2xX20xX3xXa3xX4dxXdxX3xXexX2bxXb1xX20xX27xX3xX5xX6xX20xX27xX3xXexX1xX6xX20xX27xX9cxX3xX3axXdxX20xX3xX3exX20xX3xXexX1xX19xXf9xX4xX3xXa3xXa9xX6xX3xX8fxX47xX20xX3xX18xX19xX15xX20xX3xX5xX144xX3xX69xX11axX3xX73xX74xX75xX76xX3xXcxX79xX7axX3xX4fxX50xX20xX27xX3xX54xX47xX3xX8fxX47xX20xX3xX27xXdxX6xX11axX7axX3xX4fxX2caxX20xX27xX3xXexX1xX2cxXdxX3xXa3xXa4xX3xX20xX27xX1xXa9xX3xX4xX153xX4xX3xXa3xXa9xX6xX3xXbxX1xX2bxXf0xX20xX27xX3xX5xXdxXffxX20xX3xX18xX19xX6xX20xX3xX4xX89xX3xX27xXdxX15xXdxX3xXbxX1xX153xXbxX3xX12axX1xX50xX20xX27xX3xXa3xX252xX3xX20xX27xX2bxX2cxXdxX3xX5xX6xX20xX27xX3xXexX1xX6xX20xX27xX3xX3axXdxX20xX3xX3exX20xX3xX18xX19xX6xX1axX3xXexX24xX98xX3xX5xX25xXdxX3xX1xX47xX20xX1xX3xX20xX27xX1xXa4xX3xXexX24xXffxX20xX3xXa3xXa9xX6xX3xX8fxX47xX20xX3xXexX1xX47xX20xX1xX3xXbxX1xX4dxX7axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX11axX69xX1axXaxX12xX73xX74xX75xX76xX3xXcxX79xX7axX3xX4fxX50xX20xX27xX3xX54xX47xX3xX4x808cxX20xX27xX3xXa3xX556xX3xX1axXffxX19xX3xX4xX222xX19xX3xX73xX74xX75xX76xX3xX4xX153xX4xX3xXbxX1xX2bxX2cxX20xX27xX3xXexX24xXffxX20xX3xXa3xXa9xX6xX3xX8fxX47xX20xX3xXexX3exX20xX27xX3xX4xX2bxX2cxX20xX27xX3xX4xX50xX20xX27xX3xXexX153xX4xX3xXexX19xX1axXffxX20xX3xXexX24xX19xX1axXa4xX20xX9cxX3xX84xX2f2xX20xX3xXa3xXf9xX20xX27xX3xX84xX47xX3xXexX5e0xX3xX4xX1xX342xX4xX3xX4xX1xX11axX3xX4xX153xX4xX3xX4xX153xX4xX3xX1xXf9xX3xX12axXdxX20xX1xX3xX69xX11axX6xX20xX1xX9cxX3xX8fxX19xX50xX20xX3xX8fxX153xX20xX3xXexX24xXffxX20xX3xXa3xXa9xX6xX3xX8fxX47xX20xX3xXbxX1xX2bxX2cxX20xX27xX3xX18xX19xX15xX20xX3xX5xX144xX3xX12axX144xX3xX4xX6xX1d3xX3xX12axX1bxXexX3xX12axX1xX50xX20xX27xX3xXa3xX252xX3xX20xX27xX2bxX2cxXdxX3xX5xX6xX20xX27xX3xXexX1xX6xX20xX27xX3xX3axXdxX20xX3xX3exX20xX3xX84xX47xX11axX3xX4xXf0xX3xX7xX98xX3xX12axXdxX20xX1xX3xX69xX11axX6xX20xX1xX9cxX3xX8fxX19xX50xX20xX3xX8fxX153xX20xX3xXa3xX252xX3xX3axXdxX20xX7axX3xX73xX74xX75xX76xX3xX4xX153xX4xX3xXbxX1xX2bxX2cxX20xX27xX3xX4xX1xXa9xX19xX3xXexX24xX153xX4xX1xX3xX20xX1xXdxX1f1xX1d3xX3xX18xX19xX15xX20xX3xX5xX144xX3xXa3xXa9xX6xX3xX8fxX47xX20xX9cxX3xXexX1xX10xX11axX3xX69x7f74xXdxX3xX84xX47xX3xXexX1x65fexX4xX3xX1xXdxX1f1xX20xX3xX4xX153xX4xX3xX27xXdxX15xXdxX3xXbxX1xX153xXbxX3xXexX24xXb1xX3xX27xXdx82b4xXbxX9cxX3xXexX25xX11axX3xX84xXdxX1f1xX4xX3xX5xX47xX1d3xX3xX5e0xX20xX3xXa3xXa9xX20xX1xX3xX4xX19xXf9xX4xX3xX7xX4dxX20xX27xX3xXa3xX4dxXdxX3xX84xX3c9xXdxX3xX20xX1xab10xX20xX27xX3xXa3xX4dxXdxX3xXexX2bxXb1xX20xX27xX3xX5xX6xX20xX27xX3xXexX1xX6xX20xX27xX3xX3axXdxX20xX3xX3exX20xX3xX4xX89xX3xX1xXf9xX3xX12axX1xX1e9xX19xX3xXexX1xX2bxX2cxX20xX27xX3xXexX24xX841xX3xXexX25xXdxX3xXa3xXa9xX6xX3xX8fxX47xX20xX3xX18xX19xX15xX20xX3xX5xX144xX255xX3xX12axX1xX50xX20xX27xX3xXa3xX252xX3xX4xX153xX4xX3xXa3xX4dxXdxX3xXexX2bxXb1xX20xX27xX3xX5xX6xX20xX27xX3xXexX1xX6xX20xX27xX3xX3axXdxX20xX3xX3exX20xX3xXexX24xXffxX20xX3xXa3xXa9xX6xX3xX8fxX47xX20xX3xXexX1xX19xXf9xX4xX3xXexX24xX153xX4xX1xX3xX20xX1xXdxX1f1xX1d3xX3xX18xX19xX15xX20xX3xX5xX144xX7axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX11axX69xX1axXaxX12xX6dxX7axX54xX0xX57xXbxX12


Các tin đã đưa

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì
2019-07-14 12:20:17

(QT) - Trong 2 ngày 13, 14.7.2019, Câu lạc bộ thiện nguyện Ươm nắng tổ chức chương trình từ thiện "Nắng Húc Nghì" tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì, huyện Đakrông với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết