Cập nhật:  GMT+7
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPhu4Dhuropw5rDjVZV4bqk4bq6w5olVuG6uuG7rCI/KeG6usOKR+G6puG6vOG6vOG6vOG6uuG7mDzhurrhu7DDmsON4buSw5rhuropw5pJ4buu4bq6LjxJVuG6uik8N+G7oFbhurosw5rhu7jhurrhu5TDmeG6uuG7kCPhurrDslXhu7bhurp0PDdQVkIvw5rDikNCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMOs4buWSeG7mOG6uEPhuqh0w7nhuqrhurot4bq6w7nDmuG7llfhuropw5rhu7ZWVeG6uinDmVbhuropMOG6uuG7pcSRw7LDqeG6unPDmiImVlXhurrhur7huqThuropw5rFqOG6ujbEqOG6unQ84buIVlXhurrDuSHFqOG6uuG6qOG7lCVW4bq6NMWo4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5LhuqrhuqThurouPEnhurrhu4Lhurrhu6zhu4xW4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5Lhurrhu7BS4bq6KTDhuropw5rDjVZV4bq64buALeG7gi/hur7hurzDikjhuqThuropPDfhu6BW4bq6LMOa4bu44bq64buUw5nhurrhu5Aj4bq6w7JV4bu24bq6dDw3UFbhurrhu5TEqOG6uinDmjzhurrDmj4p4bq6w5olVuG6uuG7rCI/KeG6usOKR+G6puG6vOG6vOG6vOG6uuG7mDzhurrhu7DDmsON4buSw5rhuropw5pJ4buu4bq6LjxJVuG6puG6usO64bu44bq64busIj9WVeG6uuG7sMOaw43hu5LDmuG6uinDmknhu67hurouPElW4bq64bus4buMVuG6ulbDjDfhurooV+G6ujQqw5nhurrhu5J7VlXhurrhu7Dhu6bhuropSlZV4bq64buww5rDjeG6uuG7kklX4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPhurlS4bq64buuSVZV4bq64buU4bugVuG6uuG7lMWoSeG6uuG7lMOZUuG7ruG6ujQ8w5nhurrhu5LDmiXDmeG6ulXDmeG7iMOZ4bq6KSHhu6ThuqThurrDleG7ruG6uinDmjHhu5Lhurrhu5RJ4bq64buY4buKVlXhuro0w4zhurrhu7DDmuG7tlZV4bq6VcOZSVbhuro0SlbhurrDmlhJ4bq64buUTeG7kuG6uihL4buS4bqk4bq6KTDhurrhu5Thu4w84bq6Vkrhu67hurrhur7hurzDikjhuqThurrhu5BJVuG6uik94bq64buSw5og4buS4bq64buSw5oiJVZV4bq6KSHhu6ZWw5rhurrhu5TEqOG6ujbDkzfhurrhu5gxVlXhurpWw5rDmVA84bq64buSw5oiJVZV4bq6KSHhu6ZWw5rhuro0SlbhurrDmlhJ4bq6NEpW4bq6VlXDmlHhurosw5pXVlXhurosw5o+4bq6NMOM4bq64buSw43hu5LhurrDmlfhu4op4bq64buUI1ZV4bq6KeG7isOZ4bq6KTw34bugVuG6uizDmuG7uOG6ulbDmiLhurThurrDslUiJsOZ4bq6KSI/VlXhuqThurrDk+G7ruG6ulbDmuG7iuG7kuG6uuG7lCImVlXhurosw5rhu7jhuqThurpWw5rhu4g34bq6KOG7iizhuqThurpWw5rhu4g34bq64buYw5M34bqk4bq6VcOZSVfhurrhu6wiPOG6uijDjVfhuropIT7hu5LhuqbhuqbhuqbhurrDuSEiKuG7kuG6uuG7lFjhuqThurrhu5BJVuG6uik94bq64buSw5og4buS4bq64buSXVZV4bq64buUxKjhuropw5nhu6BW4bq6w5rDjFbDmuG6uizDmsOTVuG6uuG7rOG7tuG6ui484buMN+G6uuG7ksOaV+G6uuG7ksON4buS4bq6w5oj4bq64buww5lWw5rhurrhu5hXSVbDmuG6uinDmuG7llfhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7rk0p4bq6w5rDjFZV4bq64buUSlZV4bq64buw4buk4bq6NCrDmeG6uuG7gOG6uuG7sMOaPOG6ujQx4buS4bq64buUIj/hu5Lhurosw5rDk1bhurrhu5LDmsOZSeG6uuG7kn3huropw5pS4bq64buQSVfhurpVQOG7ruG6uuG7sMOaPOG6ujQx4buS4bq6w5Xhu67huropw5ox4buS4bq64oCT4bq64buSw5o/4bq64buU4bue4buuw4Lhurrhu7DDmjzhuro0MeG7kuG6ulXDmeG7iMOZ4bq64buww5rDjSnhuro0w4zhurrhu7DDmjzhuro0MeG7kuG6uikhIlZV4bq64buQw4w34bq6Ljzhu4hWVeG6uuG7kMON4bq6KOG7iFbhurosw5rDleG7ruG6puG6usSRSVbhuropPeG6uuG7ksOaIOG7kuG6uik8N+G7oFbhurosw5rhu7jhurrhu5TDmeG6uuG7kCPhurrDslXhu7bhurp0PDdQVuG6uuG7kl1WVeG6uizDmsOTVuG6uuG7kuG7tlZV4bq6VsOaw5lR4buu4bq6NH3hurrhu5Thu7jDmeG6ujQqw5nhurrhu4LhuropPeG6uuG7kuG7tlZV4bq6KcON4buS4bq6VsOaTOG7ruG6uuG7lOG7iOG7ruG6uuG7kOG7iFfhurpJVuG6ulbDmVbDmuG6uikh4buOKeG6uikx4bq6KeG7uMOZ4bq64buUSeG6uikhV1ZV4bq6KDzhu7gp4bq6LjzDjeG6uikh4bumVsOa4bq64buYw5lTVuG6uiFJ4bq64busU+G6usOaI8OZ4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDqXvhuro0w5RW4bq64buSWVbhurrhu64jKeG6uijhu7jhurrDmuG7ilbhurrhu5LDmuG7oOG6ujRQ4bq64buww5rhu7ZWVeG6ulXDmUlW4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5LhuropPDfhu6BW4bq6LMOa4bu44bqk4bq64buSJeG6uig64bq6NOG7jinhurrhu5LDmsOSKeG6uuG7ksOaIknhurrhu5Thu4jhu67hurrhu5Dhu4hX4bq6NMOM4bq64buSw43hu5Lhuro0w5JW4bq64buUUOG6ujRR4bq6KMOZVsOa4bq64buu4bu2w5nhuropISImVlXhurrhu5LDmiJJ4bq64buUIj/hu5LhurpVw5nhu4jDmeG6ui48N+G7oCnhuropIcOZUSnhurrhu5RS4bqk4bq6KTw34bq6VsOaw5nhu55W4bqk4bq6KcOa4buWV+G6uuG7lMONVsOa4bq6VcOZw43hurrhu5JbSeG6uuG7pcSRw7LDqeG6unPDmiImVlXhurrhur7huqThurrDmlfhu4op4bq64buUI1ZV4bq64buSW0nhuropPDfhu6BW4bq6LMOa4bu44bq64buUw5nhurrhu5Aj4bq6w7JV4bu24bq6dDw3UFbhurrhu5TEqOG6uuG7kiXhurrhu5Dhu4hW4bq64buUw5nhuro0w4xX4bq6PVbhurrhu5TFqFbDmuG6pOG6uinhu4pX4bq64buSw5pX4bq64buSw43hu5LhurrDmiPhurrhu7DDmVbDmuG6uuG7mFdJVsOa4bq6NMOM4bq64buYPOG6uuG7sMOaw43hu5LDmuG6uinDk+G7ruG6uuG7rOG7pOG6uinDmlfhu4jDmeG6uuG7rsONw5nhuqThurosw5rDklbhurrhu7DDmjrDmeG6puG6uuG6ucOTN+G6uuG7kl1WVeG6uuG7rMOM4bq6KcOZUFbhurrhu5RQ4bq6KcOaPOG6usOaPinhurpWVcOMN+G6uuG7ksOMVlXhurrhu5Thu7ZWVeG6uuG7mDzhurrhu7DDmsON4buSw5rhuqThurpWVSImw5nhurrhu5jDk1bhurrhu5TFqEnhurosw5oiJVZV4bq64buU4bugVuG6uikh4buIw5nhurpWVcOaw5lR4buu4bq64buSw43hu5Lhurrhu5jFqOG7ksOa4bq6NH3hurpVw5nhu4jDmeG6uikh4buk4bqk4bq6w5Xhu67huropw5ox4buS4bqk4bq64buUQFZV4bq6KcOaJsOZ4bq6KeG7ilfhurrhu67hu7bDmeG6uikhIiZWVeG6uuG7sMOZVsOa4bq64buYV0lWw5rhuropw5o84buOVuG6uuG7rD/DmeG6uuG7ksOaV+G6uuG7ksON4buS4bq6w5oj4bq64buww5lWw5rhurrhu5hXSVbDmuG6uikh4bueVuG6uuG7lMWoSeG6uuG7kMOMVuG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhD4bq54bqmeUIvLEM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì
2019-07-14 12:20:17

(QT) - Trong 2 ngày 13, 14.7.2019, Câu lạc bộ thiện nguyện Ươm nắng tổ chức chương trình từ thiện "Nắng Húc Nghì" tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì, huyện Đakrông với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết