Cập nhật:  GMT+7
QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4HhuqPDlOG7tOG7oMOV4bqu4bucTuG7suG6rsON4bu04bumw43huq7hu7LDlOG7kOG6ruG6o8OU4buQ4bugw5Thuq5Xw5RAw43huq7hu6Dhurjhu57huq7DlFPDjeG6ruG6suG6sOG6tuG6qOG6ri3huq7hurLhurDhurbhuqpBL8OU4bq2w4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEgldk4buIQsOMxILDgeG7t+G7j+G7keG7ueG6ruKAk+G6rmTDmuG7nuG6rljhu7RC4bqu4bq24bq04buz4bqs4buz4bqy4bqw4bq24bqqw73huq7Eg0Thu5Dhuq7hu43DlEPhu7Lhuq7hu7LDlELhu6DDlOG6ruKAk+G6ruG7kVnhu7QhT+G7oOG6rsOU4buY4bugw5Thuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6rlfDlMOZ4buQ4bquw5Thu6xX4bquO+G7quG7kOG6rsO04buu4bquY8OjdsSD4buR4bqu4buyxajhuq7DjcOUJcON4bqu4buyWUbhu6Dhuq7DjcOU4bu04bugw5Xhuq7hu5xO4buy4bquw43hu7Thu6bDjeG6ruG7ssOU4buQ4bqu4bqjw5Thu5Dhu6DDlOG6rlfDlEDDjeG6ruG7oOG6uOG7nuG6rsOUU8ON4bqu4bqy4bqw4bq24bqo4bqu4oCT4bqu4bqy4bqw4bq24bqq4buzQS9Xw4FB4buyQknhu6Lhu4jhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEguG7nkJZw5Xhu5Dhu6B44bqyVy7huq5C4bu04buyUMSCw4FB4buyWcOBQeG7ssOMw4FB4buQ4buew5Xhuq7DnVnDjeG7q8SCLy/DjeG7s0lCUFjhu7RC4bugw5Xhu7JZ4buQ4buzO+G7oC/DjOG7iMOd4buc4buyUFcv4bug4buILMOdL+G6tuG6quG6suG6rC/DguG6qMOM4bqw4bq2w4LhurThuqThurbhuqrhu7LhurbDguG6sOG6rOG6sOG6tOG7ouG6tuG7s+G7mlfDlcSC4bquL8OBQS/hu7LDjMOBQS/hu7JZw4FB4buyWcOBQeG7ssOMw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7kVlCUOG6rsOV4buQReG7kOG6rsONw5RQ4bquw41Dw43huq7hu7LDlOG7kuG6rsOd4buQ4bugw5Thuq4u4bu04buC4buy4bquw53hurrDjeKAi0EvV8OBQS/hu7LDjMOBQS/hu7JZw4FBL+G7skJJ4bui4buIw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7kVlG4bug4bquw43DlOG7tOG7oMOV4bqu4bucTuG7suG6ruG7oOG6uOG7nuG6ruG7oEIh4bquw41R4bquw50m4bqu4buyw5RC4bue4bquw5Xhu5BC4bquw40jQuG6ruG6pOG6ruG7ssOU4buS4bquw53hu5Dhu6DDlOG6ri7hu7Thu4Lhu7Lhuq7DneG6usONw73huq7hu4rDieG6rjsk4bus4buy4bquWOG7tELhuq7huqbhurDhuq7hu7LDlOG7kuG6rsOd4buQ4bugw5Thuq7hu7Lhu5BN4bu04bquSeG7kMOS4bu04bquw40jQuG6rsONQ8ON4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6ruG7kWThu43hu5Hhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6ruG7ruG6rsOUQuG7kOG6rjtS4bugw5Xhuq7hu6JQxJDhu5Dhu7Phuq7hu5FZReG7kOG6rljhu7RC4bquw41Dw43huq5Xw5Thu4Thu6Dhuq7hu5zDlOG7kOG6rsOU4buCV+G6rsOMSOG7oMO94bquO+G7quG7kOG6rsOdJuG6ruG7sllC4bugw5Thuq7hu7JE4buQ4bquw53DmuG7kOG6ruG7oMWo4buQw73huq7hu7LDlOG7kuG6rsOd4buQ4bugw5Thuq7hu5FZ4buE4bug4bqucuG6uOG7oOG6ruG7g0Lhu57huq7hu7fDlFPDjeG6rsOd4buQ4bugw5Thuq7hu5FZJOG7sOG7oMOV4bqu4buRZOG7jeG7keG6rsSDw5rhu6DDleG6rmRE4bu54bqu4buKw4nhuq4u4bu04buC4buy4bquw53hurrDjeG6rsOV4buQROG7oMOU4bquw5Xhu5BF4buQ4bqu4buDw5Thu4Lhu7Lhuq474buq4buQ4bqu4bq24bqq4bqw4bqu4buK4buQw5Lhu57hu7Phuq5j4buQReG7kOG6ruG7g8OU4buY4bqu4buyw5Thu7Thu6bDjeG6rjtP4bqu4buyw5Thu5Lhuq7DneG7kOG7oMOU4bqu4buDw5Xhu7Qh4buM4bug4bquxIPhurjhu6DDleG6ruG7j+G7tMOZw43huq5k4bu0IeG6ruG7t8OUU8ON4bquw53hu5Dhu6DDlOG6ruG7kVkk4buw4bugw5Xhuq7hu5Fk4buN4buR4bqucsag4bugw5Thuq7hu4Hhu5Dhu6DDlOG7ueG6rjvhu6rhu5Dhuq7hurbhuqjhurDhuq7hu4rhu5DDkuG7nuG7s+G6ruG6oULhuq7hu7LDlOG7kuG6rsOd4buQ4bugw5R44bqu4buDw5Xhu7Qh4buM4bug4bqu4buRw5Thu5Thuq5k4buk4bugw5Xhuq5y4buG4bug4bqu4bu34buRWSThu7Dhu6DDleG6ruG7kWThuqPDtOG6rnbhu5Fk4buN4buR4bqu4bqhTuG7oOG6rmRF4buQw73huq7DlOG7tCHDk+G7oOG6rnLGoOG7oMOU4bqu4buB4buQ4bugw5Thu7nDveG6rmThu6Thuq7hu4PDlEbhu7Lhuq7hu4FQ4bugw5Xhuq7hu7fhu5FZJOG7sOG7oMOV4bqu4buRZOG7jeG7keG6ruG6o8OU4bu0IU3hu6Dhuq7hu4FN4bqu4buP4bu0KOG6rsSDw5rhu6Dhu7nhuq47ROG6ruG7g8OV4bu0IeG7jOG7oOG6ruG7jcOU4bu2w43huq7hu4Hhu7Thu4bhu6Dhuq7hu7fhu5FZJOG7sOG7oMOV4bqu4buRZOG7jeG7keG6ruG7kVnhu5DDk+G7tOG6ruG7jcOUUOG7oMOV4bu54bquw43hu7jhu6DDleG6ruG7ilDEkOG7suG6rsOV4buQReG7kOG6ruG6oULhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4bqj4bu04bumw43huq7hu7LDlOG7kOG6ruG6o8OU4buQ4bugw5Thuq5Xw5RAw43huq7hu6JE4bqu4bue4bum4buy4bquw53hu4bhu6Dhuq7DjcOU4buo4buQ4bqu4buyWeG7kuG6ruG7suG7tMOT4bqu4bui4buS4bqu4buyw5Thu7bDveG6rknFqOG6ruG7ksONw5Thuq7DjEThu6DDlOG6rsONw5RQ4bquw5RTw43huq7DneG7kOG7oMOU4bqu4buRZOG7jeG7keG6ruG7sllN4bug4bqu4buK4buUQuG6rklE4bug4buz4bqu4buRw5TDmuG7oMOV4bquWOG7tELhuq7DjeG7tOG7psON4bqu4buyw5Thu5DDveG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6rsOVJOG7qOG7oMOV4bqu4buew4rhu7Lhuq7DlFPDjeG6rsOd4buQ4bugw5Thuq4u4bu04buC4buy4bquw53hurrDjeG6rsONI0Lhuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7isOJ4bqu4buKJOG7rMON4bquV8OUQ+G7suG6rsOU4buQw5Phu6DDveG6ruG7ikRQ4bqu4buyxJBQw73huq5J4buk4buQ4bquw4wkVuG7oMOV4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7j+G7s2RBL1fDgQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì
2019-07-14 12:20:17

(QT) - Trong 2 ngày 13, 14.7.2019, Câu lạc bộ thiện nguyện Ươm nắng tổ chức chương trình từ thiện "Nắng Húc Nghì" tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì, huyện Đakrông với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết