Cập nhật:  GMT+7
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOU4bqsKVU8xqDhurUpY8ag4bu2w5kyKMagMMSDMsag4bqt4bqp4bqhPMag4bq/w5nGoOG7tjTGoCk24bu2xqDhuq0pw6nhu7bGoOG6rSl7xqDhu7bDmTIoxqDhuqlhMijGoDIpPDrhuqnGoOG6pWXhurHhuqnDlS8p4bucw5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDuSNV4bu44buWw5Thu4zhuqx3eOG7jsagLcag4buZw5rhu7bGoDIpw5nGoDIoKTwmMsag4bu2w6nhuqnGoOG6reG7pDzGoHZpxqDhurUpw5rhuq3GoCk8OzLGoOG6tSljxqAyw6rGoOG7tsOZMijGoDDEgzLGoOG6reG6qeG6oTxPxqDhu7bDmTIoxqDhu7Y0xqApNuG7tsag4bqtKcOp4bu2xqDhuq0pe8ag4bu2w5kyKMag4bqpYTIoxqAyKTw64bqpxqDhuqVl4bqx4bqpxqAgKTzGoDFVMijGoOG6rSlVPMagT8ag4bqtKSMzxqDhuqQj4bqp4bqtI+G6peG6p8OTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5ThuqzhuqXhuqkyKMag4bqtVjHGoHcoxq8yxqAyKOG6uVXGoOG6v8OZxqDhu608LDHGoOG6pzPDmuG6rcag4bu4feG7tinGoOG7tDsyKcag4buMdmnhu47GoOG6rTw/MsagKcOZMinGoDHDoOG6rcag4bu24bqpw6Dhu7bGoCAp4bumM8ag4bqnw5rhuq3GoOG6vzrGoOG6rXsyKcag4bqt4bql4bukMijGoOG6qWEyKMag4bqlZeG6seG6qcag4bq3xqDhurUpY8agMsOqxqAxVTIoxqDhuq0pVTzDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4buZw5rhu7bGoDIpw5nGoDIoKTwmMsag4bu2w6nhuqnGoOG6tSlWMsag4bqtPuG7tinGoOG7uMOqxqAwPDvhuqnGoOG6reG6ucag4bu24bqpw6Dhu7bGoCAp4bumM8ag4bqnw5rhuq3GoMOi4bqpVcagQDw7Msag4bqtKTPhu6Q8xqDhur/EgzzGoOG7nuG7oFDDk+G7mlJRxqDhurUpY8agMsOqxqDhurfGoEDDoMag4bqt4bqp4bqhPMag4bqt4bq5xqDhu5xTxqAtxqDhu6Dhu6DGoOG6reG6pTMyKMagKDxVPMagQDPhu6QyxqAyxq8xxqDhu6Lhu5rhu5pRxqAtxqDhu6Lhu5rhu5zhu5rDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4butP+G6rcagw6Lhuqnhu6ZPxqDhu5zhu6DEqMag4bq1KWPGoDLDqsagMVUyKMag4bqtKVU8xqDhurfGoEDDoMag4bqt4bqp4bqhPMag4bqt4bq5xqDhu55QxqAtxqDhu6Dhu6DGoOG6qWEyKMag4bqlZeG6seG6qcagPuG6rcagMilX4bqtxqAxw6Dhuq3GoDBYMi8xw6Dhuq3GoOG6rSnDmjIow5PDlS/hurXDlMOV4bqtVeG7tDAjxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7ljFV4bqlKDwyTeG7ouG6teG7h8agVeG6qeG6rTPhu5bDlMOV4bqt4bqlw5TDleG6reG7uMOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw5U8MSjGoFUw4bqt4buK4buW4bqsKVU8xqDhurUpY8ag4bu2w5kyKMagMMSDMsag4bqt4bqp4bqhPMag4bq/w5nGoOG7tjTGoCk24bu2xqDhuq0pw6nhu7bGoOG6rSl7xqDhu7bDmTIoxqDhuqlhMijGoDIpPDrhuqnGoOG6pWXhurHhuqnhu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7linhuq3huq3hurVNLy/hu4Hhu4Hhu4HDk+G6rSlVMikyPCMyw5Phu7YzMcOT4bq/Mi/hurQ84bu24bqt4bqp4bqlI+G6p+G7ouG7muG7nOG7olIvdjwyKXco4bqp4buDI+G6rS/huqwpVTIoUi/huq0pVTzhurUp4bqp4buiUlNRU1NU4buaUcOTIuG6tSjhu5Yvw5ThuqhhMijGoOG6pWXhurHhuqnGoCApPMagMVUyKMag4bqtKVU8xqAgKTkyKMag4bqtYeG6rcag4bu2KTPGoOG6p8Op4bu2xqAgKTcjxqDhuq0pVTzGoDIpPMagLcagxKkyKU3GoOG6pinhuqnhuq3huq0j4bql4bqn4bqtM+G7tiDDlS/hurXDlMOVL+G6reG7uMOUw5Uv4bqt4bqlw5TDlS/huq1V4bu0MCPDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rOG6pTMyKMagICk8xqDhu7YpW8ag4bu2NMagUk9RxKjGoOG6reG6oTIoxqDhuqdhxqDhurUpY8agMsOqxqAxVTIoxqDhuq0pVTzGoOG6v8OZxqDhu6BPUMSoxqDhurUpY8agMsOqxqAxVTIoxqDhuq0pVTzGoOG6t8agQMOgxqDhuq3huqnhuqE8xqDhuq3hurnGoOG7nFPGoC3GoOG7ouG7oMag4bqpYTIoxqDhuqVl4bqx4bqpxqA+4bqtxqAyKVfhuq3GoDHDoOG6rcagMFgyLzHDoOG6rcag4bqtKcOaMijDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bq0KWPGoDLDqsag4bu2NMag4bqt4bqlezIpxqBAw6DGoEDhu6Q8xqApNuG7tsag4bu2NMagICnhuqnhu4MyKcagKWXEgzIoxqDhuqlhMijGoOG6pWXhurHhuqnGoCApPMagMVUyKMag4bqtKVU8xqDhur/EgzzGoOG7nOG7msSoxqDhuqlhMijGoD7huq3GoDIpV+G6rcagMcOg4bqtxqAwWDIvMcOg4bqtxqDhuq0pw5oyKE/GoOG6pzPGoOG6v8SDPMag4bqtaMagMDvGoFDEqMag4bq3xqDhurUpY8agMsOqxqAxVTIoxqDhuq0pVTzGoOG7tjTGoOG6reG6pXsyKcagQMOgxqDhuq3huqXhuqkyKMagKTbhu7bGoCkz4buw4bu2xqDhuq0pV+G6tcagKcOjMsOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thuqzhuqnhu4PGoOG6v1nhu4NPxqAgKeG7pjPGoOG6p8Oa4bqtxqAgKTkyKMag4bqtezHGoCk8LOG6qcagMijhuqnhu4MmMsagMilWMsagICk8PzLGoOG6tSljxqAyw6rGoOG7tsOZMijGoDDEgzLGoOG6reG6qeG6oTxPxqDhu7bDmTIoxqDhu7Y0xqApNuG7tsag4bqtKcOp4bu2xqAgKTzGoDFVMijGoOG6rSlVPMag4bqtKXvGoOG7tsOZMijGoOG6qWEyKMagMik8OuG6qcag4bqlZeG6seG6qcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5dl4bqx4bu2xqDhu7Q8P+G6rU/GoOG6qWEyKMag4bqlZeG6seG6qcagICk8xqAxVTIoxqDhuq0pVTzGoOG7tjTGoOG6rSksxqAoVuG7g8agMiYyxqApw6A8xqDhu7Ypw6kyKMagMik8LjHGoOG6pWXhurHhuqnGoOG7tMOZM8ag4bqtKVU8xqDhur/Dmcag4bqtezIpxqDhuq3huqXhu6QyKMag4bu0OzIpxqDhuq1Z4bqtxqDhuq3huqUzMijGoOG6p+G6qWHhuq3GoOG7tuG6qcOg4bu2xqBA4bqvPMagQMOpVcag4bqt4bqlJcOTxqDhu5fDqeG7tsag4bqs4bqlPsOVL+G6tcOU


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Rủ nhau học yêu

Rủ nhau học yêu
2012-07-22 12:37:23

(TNO) - Những bí quyết chinh phục phụ nữ được hé lộ, những bí ẩn về phụ nữ được khai phá... Đó là nội dung của nhiều lớp học đang được bàn luận trên một số trang mạng thu hút...

Bổ sung vitamin D

Bổ sung vitamin D
2012-07-22 12:36:42

(TNO) - Bổ sung đủ vitamin D có thể giúp cơ thể ngừa được nhiều bệnh tật. Sau đây là một số nguồn cung cấp nhiều vitamin D cho cơ thể:

Sống mãi tuổi hai mươi...

Sống mãi tuổi hai mươi...
2012-07-22 12:36:11

(ND) - Trời Quảng Trị những ngày tháng bảy nắng như đổ lửa nhưng hàng đoàn người vẫn tìm về đây, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và...

Học cách ứng xử có văn hóa

Học cách ứng xử có văn hóa
2012-07-21 13:12:08

(QT) - Lâu lắm rồi tôi mới lại đi tàu chợ. Cảm giác đầu tiên của tôi là thất vọng vì mặc cho xã hội có nhiều thay đổi nhưng đường sắt Việt Nam vẫn y như 15, 20 năm về trước nếu...

21 điểm đã là thủ khoa

21 điểm đã là thủ khoa
2012-07-21 13:03:30

(TNO) - Chiều 20.7, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Tài nguyên Môi trường TP.HCM, ĐH Tiền Giang và ĐH Quốc gia Hà Nội (khối A, A1, B) đã công bố điểm thi.

Giúp học sinh không cần học bài

Giúp học sinh không cần học bài
2012-07-21 13:03:12

(TNO) - Có những thầy cô giáo dành nhiều thời gian, công sức chắt chiu tư liệu, gầy dựng nên tiết học cuốn hút khiến học sinh thích thú và thuộc bài ngay tại lớp.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết