Quê hương, dòng họ, gia đình - Cội nguồn nuôi dưỡng tài năng, nhân cách Đại tướng Đoàn Khuê

Quê hương, dòng họ, gia đình - Cội nguồn nuôi dưỡng tài năng, nhân cách Đại tướng Đoàn Khuê

Được sinh ra trên quê hương Gia Đẳng, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử cách mạng kiên cường, lớn lên trong sự đùm bọc, chở che của một gia đình cách mạng với nhiều thế hệ nối tiếp nhau chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, đây chính là cội nguồn sức mạnh góp phần kết tinh, hình thành nên tài năng, nhân cách của Đại tướng Đoàn Khuê.

Thời tiết