Đổi mới hoạt động truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đổi mới hoạt động truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

QTO - Xác định công tác truyền thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), thời gian qua, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc đổi mới công tác truyền thông, góp phần đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đi vào cuộc sống.

Trung Quốc trải qua đợt lạnh kỷ lục

Trung Quốc trải qua đợt lạnh kỷ lục
2023-12-25 09:26:00

QTO - Các khu vực phía Bắc và Đông Bắc của Trung Quốc đã trải qua đợt lạnh kỷ lục kể từ tuần trước, với việc nhiệt độ ở một số nơi chạm -40 độ C, khi không...

Hiệu quả bước đầu thực hiện Dự án 8

Hiệu quả bước đầu thực hiện Dự án 8
2023-12-13 05:45:00

QTO - Năm 2023, Dự án 8 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã tích cực triển...

Thời tiết