Xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

QTO - Thời gian qua, thị xã Quảng Trị đã tập trung nâng cao văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp trong hoạt động thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra
2023-11-16 05:46:00

QTO - Xác định thanh tra có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước, thời gian qua, Thanh tra huyện Hải Lăng đã kịp thời tham mưu Huyện ủy,...

Thời tiết