Diễn đàn sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

QTO - Với những giải pháp, cách làm cụ thể, việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh những năm qua đã mang lại kết quả tích cực. Diễn đàn này đã góp phần nâng cao vai trò của chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, từ đó ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ươm mầm “đại sứ văn hóa đọc”

Ươm mầm “đại sứ văn hóa đọc”
2023-11-29 05:30:00

QTO - Qua 5 năm tổ chức, Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” Quảng Trị đã trở thành một sân chơi trí tuệ bổ ích, được cán bộ, giáo viên, phụ huynh và đông đảo...

Cải cách hành chính trong ngành y tế

Cải cách hành chính trong ngành y tế
2023-11-25 06:10:00

QTO - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ, những năm qua...

Thời tiết