Xây dựng nông thôn mới ở huyện Gio Linh đạt được nhiều kết quả tích cực

Xây dựng nông thôn mới ở huyện Gio Linh đạt được nhiều kết quả tích cực

QTO - Qua 3 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2023, huyện Gio Linh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đối với cấp xã, đến cuối năm 2023, tổng số tiêu chí NTM toàn huyện đạt 243 tiêu chí; bình quân số tiêu chí toàn huyện đạt 16,2 tiêu chí/xã; xã đạt tỉ lệ thấp nhất là xã Linh Trường, đạt 11/19 tiêu chí. Toàn huyện hiện có 12/15 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo 2 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2023 (xã Gio Châu, Gio Hải) hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra, thẩm định theo quy định. Huyện Gio Linh phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM trước năm 2025.

Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
2023-12-15 13:35:00

QTO - Xây dựng NTM là một hành trình lâu dài, liên tục, không có điểm dừng và tương đối khó khăn. Chính vì vậy, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM...

Xã Hải Khê nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Xã Hải Khê nỗ lực xây dựng nông thôn mới
2023-11-23 05:15:00

QTO - Xã Hải Khê, huyện Hải Lăng là địa phương bãi ngang ven biển. Những năm qua, được sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay góp sức của toàn...

Thời tiết