Cập nhật:  GMT+7

Phụ nữ Cam Lộ tích cực tham gia xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Ngày 16/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 520/QĐ-TTg công nhận huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Trị về đích huyện NTM. Theo kế hoạch trong giai đoạn 2021 - 2025, Cam Lộ phấn đấu xây dựng thành công huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Phụ nữ Cam Lộ tích cực tham gia xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Hội LHPN thị trấn Cam Lộ ra mắt đồng loạt mô hình “Ngôi nhà xanh” hạn chế rác thải nhựa bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo và trẻ em mồ côi khó khăn tại 9 khu phố - Ảnh: LH

Trong thành quả chung đó, Hội LHPN huyện Cam Lộ đã có những đóng góp tích cực. Hội LHPN huyện xác định tiếp tục tích cực tham gia xây dựng huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu bằng việc cụ thể hóa thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và các tiêu chí “xây dựng gia đình 5 có 3 sạch” thông qua các mô hình cụ thể để triển khai thực hiện.

Tập trung vào 4 nội dung trọng tâm là: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ (HVPN) về các tiêu chí CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, đặc biệt là các tiêu chí mới “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của huyện. Đăng ký thực hiện công trình, phần việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hội và điều kiện thực tế của địa phương ngay từ đầu năm để có kế hoạch triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch” đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trong giai đoạn mới của địa phương, tại từng cơ sở hội. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở, định kỳ lồng ghép sơ kết, tổng kết CVĐ để rút kinh nghiệm và kịp thời lan tỏa, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt phù hợp với địa phương.

Xác định tuyên truyền nâng cao nhận thức là khâu quan trọng, Hội LHPN huyện đã tập trung triển khai các hoạt động, phong trào thi đua thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Trong đó chỉ tiêu hàng năm, mỗi cơ sở hội vận động hỗ trợ ít nhất 5-7 hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không 3 sạch bền vững; mỗi cơ sở hội đăng ký và thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc góp phần xây dựng NTM và đô thị văn minh.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, Hội LHPN huyện đã giúp đỡ, hỗ trợ 138/200 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch bền vững; 8/8 cơ sở hội xây dựng 170 mô hình cảnh quan môi trường nông thôn (đạt 100% chỉ tiêu đề ra).

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác truyền thông, tạo sự linh hoạt và lan tỏa rộng khắp trong các cấp hội về các chủ trương chỉ đạo, các mô hình mới, cách làm hay như: mô hình “Ngôi nhà xanh” hạn chế rác thải nhựa bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn và trẻ em mồ côi trên địa bàn; mô hình “Hố rác xanh” xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón vi sinh tại hộ gia đình; gắn biển nội dung 8 tiêu chí “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch” để cộng đồng nắm bắt, thấu hiểu, sẻ chia và tranh thủ được sự tham gia vào cuộc của lực lượng hội viên danh dự tại địa phương.

Thông qua triển khai các chuyên đề vừa lồng ghép phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng”, các CVĐ gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên phụ nữ đã có 100% cơ sở hội đã triển khai học tập làm theo Bác và đăng ký thực hiện 8 tiêu chí của CVĐ.

Bên cạnh đó, nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, Hội LHPN huyện đã tổ chức Hội thi tuyên truyền phổ biến nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tại 8 xã, thị trấn với 80/80 chi hội tham gia. Ý nghĩa hơn, từ nguồn quỹ của mô hình “Ngôi nhà xanh” trong năm 2024, hội cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy hỗ trợ 50 thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn, góp phần thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện, phấn đấu đến năm 2025 đạt chỉ tiêu toàn dân tham gia BHYT.

Phụ nữ Cam Lộ tích cực tham gia xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nhà vườn của chị Võ Thị Ngọc Thuý ở thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, đạt chuẩn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp nông thôn mới - Ảnh: LH

Bên cạnh đó, tiêu chí “Không đói nghèo” được Hội LHPN huyện Cam Lộ triển khai với nhiều hình thức đa dạng. Hằng năm, các cơ sở hội đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp và giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo bền vững.

Trước hết là thực hiện việc rà soát số HVPN nghèo; nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, từ đó xác định những giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp với nhiều hoạt động thiết thực,ý nghĩa như: giúp ngày công, xây dựng “Ngân hàng con giống”, cho mượn đất canh tác, cho mượn tiền mặt không tính lãi...

Nhằm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, hội đã tín chấp với Ngân hàng CSXH cho 2.390 hộ vay, thông qua 58 tổ TK&VV với dư nợ gần 170 tỉ đồng, chiếm 37,9% dư nợ của các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng thời tích cực chỉ đạo hội LHPN các xã, thị trấn hướng dẫn cho HVPN xây dựng các phương án sản xuất phù hợp nhằm tiếp cận vốn giải quyết việc làm để khởi nghiệp, với dư nợ hơn 44,5 tỉ đồng; vốn Ngân hàng NN&PTNT có 4 tổ với 93 thành viên, dư nợ hơn 16 tỉ đồng; Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt với 41 khách hàng, dư nợ gần 3 tỉ đồng.

Ngoài ra, hội còn huy động nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và các dự án khác gần 4 tỉ đồng cho 254 HVPN vay phát triển kinh tế gia đình. Trong nửa nhiệm kỳ qua, hội giúp đỡ 44/44 phụ nữ chủ hộ nghèo, trong đó có 40 hộ phụ nữ chủ hộ nghèo được đỡ đầu có địa chỉ, đến nay có 37 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Qua đó, góp phần đưa huyện Cam Lộ là một trong những địa phương có tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp trên địa bàn tỉnh; tính đến cuối năm 2023, toàn huyện có 311 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 2,09% và 429 hộ cận nghèo, tỉ lệ 2,88%.

Để tiếp tục góp phần xây dựng thành công huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu, thời gian tới, Hội LHPN huyện Cam Lộ sẽ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM gắn với xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh.

Đồng thời thấm nhuần quan điểm chỉ đạo xây dựng NTM chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Duy trì hiệu quả và nhân rộng các mô hình cụ thể hóa thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và các tiêu chí mới “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch”.

Đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đồng thời duy trì hiệu quả các hoạt động giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo bền vững” và làm tốt công tác phợp với các ban, ngành liên quan và lực lượng hội viên danh dự ở địa phương để huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ. Kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu...Từ đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong tiến trình xây dựng NTM của huyện Cam Lộ.

Lê Hường

Tin liên quan:
 • Phụ nữ Cam Lộ tích cực tham gia xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
  Cam Lộ tăng tốc về đích huyện nông thôn mới kiểu mẫu

  Xác định xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi về đích NTM năm 2019, huyện Cam Lộ ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU định hướng xây dựng Cam Lộ trở thành huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và cảnh quan môi trường xanh-sạch -đẹp, giai đoạn 2021-2025. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, đến nay huyện Cam Lộ cơ bản đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2024.

 • Phụ nữ Cam Lộ tích cực tham gia xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
  Phấn đấu đưa huyện Cam Lộ sớm đạt nông thôn mới kiểu mẫu

  Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân, năm 2019, huyện Cam Lộ vinh dự trở thành huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở những kết quả đạt được, huyện đang phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.

 • Phụ nữ Cam Lộ tích cực tham gia xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
  Cam Lộ: Công nhận thêm 15 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

  UBND huyện Cam Lộ vừa có quyết định công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và khu phố đạt chuẩn văn minh đô thị đối với 15 thôn, khu phố trên địa bàn.


Lê Hường

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”
2024-07-20 05:25:00

QTO - Dù chỉ diễn ra trong 3 ngày từ 12 - 14/7 nhưng Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực quốc tế “Hương vị miền hoa nắng”, một hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự...

Đổi thay đôi bờ Bến Hải

Đổi thay đôi bờ Bến Hải
2024-07-19 05:20:00

QTO - Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, giới tuyến quân sự tạm thời được lựa chọn trùng với sông Bến Hải thuộc địa phận huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị....

Nguồn vốn cho tương lai

Nguồn vốn cho tương lai
2024-07-06 05:35:00

QTO - Kể từ năm 2022, khi mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên được điều chỉnh từ 2,5 triệu đồng/tháng lên 4 triệu đồng/tháng, nhiều gia đình có...

Bột ngọt nhập lậu vẫn hoành hành

Bột ngọt nhập lậu vẫn hoành hành
2024-07-03 14:06:00

Vừa qua, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đồng loạt kiểm tra và phát hiện, xử lý nhiều hộ kinh doanh bột ngọt (mì chính) nhập lậu từ Thái Lan (bột ngọt hiệu “Cái...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết