Tàu kiểm ngư Quảng Trị hư hỏng nặng nên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Tàu kiểm ngư Quảng Trị hư hỏng nặng nên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

QTO - Tàu kiểm ngư Quảng Trị với công suất máy chính 406 CV được trung ương hỗ trợ đầu tư năm 1998. Đây là phương tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động đánh bắt, khai thác thủy sản, tham gia cứu hộ cứu nạn trên biển; tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, sau gần 25 năm sử dụng hiện tàu kiểm ngư Quảng Trị đã xuống cấp, hư hỏng, không đáp ứng được yêu cầu thực thi nhiệm vụ trên biển của lực lượng kiểm ngư tỉnh.

Thời tiết