Huyện Gio Linh chú trọng trồng, bảo vệ và phát triển rừng

Huyện Gio Linh chú trọng trồng, bảo vệ và phát triển rừng

QTO - Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, thời gian qua, huyện Gio Linh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả, đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương làm tốt công tác trồng và bảo vệ rừng; tăng cường đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng; tuyên truyền, vận động và khuyến khích, hỗ trợ người dân trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Qua đó, công tác bảo vệ và phát triển rừng ở huyện Gio Linh ngày càng tốt hơn.

Thời tiết