Tháo gỡ vướng mắc về vật liệu đất san lấp công trình

Tháo gỡ vướng mắc về vật liệu đất san lấp công trình

QTO - Theo báo cáo giao ban xây dựng cơ bản năm 2023, mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá hiện nay trên địa bàn tỉnh không thiếu nguồn cung cấp vật liệu san lấp, tuy nhiên, thực tế các công trình xây dựng trên địa bàn đều đang gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu san lấp công trình. Đây là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng tiến độ thực hiện và giải ngân nhiều dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thời tiết