Người chiến sĩ hải quân năm ấy bây giờ ở đâu?

Người chiến sĩ hải quân năm ấy bây giờ ở đâu?

QTO - Tháng 4 năm 1975, trên đảo Côn Đảo có 7.448 tù nhân bị giam giữ. Dường như anh em tù nhân không hề có thông tin gì về Cuộc tổng tiến công mùa Xuân 1975. Trong các ngày 29, 30/4, trên trời Côn Ðảo, tiếng máy bay Mỹ gầm rú liên hồi. Nhiều tù chính trị làm khổ sai nay bị chúng đưa trở lại các phòng giam cấm cố, anh em tù chính trị xuống làm bếp buộc phải vô lại trại giam. Ðịch đóng kín mít tất cả các cửa phòng giam, việc đổ thùng cầu hay tắm mỗi ngày 15 phút bị bãi bỏ!

Thời tiết