Thượng úy Trần Tiến Việt - một cán bộ mẫu mực

Thượng úy Trần Tiến Việt - một cán bộ mẫu mực

QTO - Thượng úy Trần Tiến Việt, Trung đội trưởng Trung đội Súng máy phòng không 12,7 mm, Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 842, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không chỉ là người có chuyên môn giỏi, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ do chỉ huy đơn vị giao, anh còn là người hòa đồng với cán bộ, chiến sĩ, được đồng đội quý mến.

Thời tiết