Xã Cam Thủy hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Cam Thủy hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao

QTO - Với quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc, chủ động, sáng tạo lựa chọn những giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất, sinh hoạt ở nông thôn, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, các mô hình kinh tế có hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân, đến cuối năm 2023, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ đã hoàn thành đạt 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Xuân về trên miền quê đáng sống

Xuân về trên miền quê đáng sống
2024-01-01 05:30:00

QTO - Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng các thôn, xã hiện đại, thông minh. Ở...

Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
2023-12-15 13:35:00

QTO - Xây dựng NTM là một hành trình lâu dài, liên tục, không có điểm dừng và tương đối khó khăn. Chính vì vậy, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM...

Thời tiết