Huyện Gio Linh chú trọng phát triển kinh tế vùng biển

Huyện Gio Linh chú trọng phát triển kinh tế vùng biển

QTO - Là địa phương có thế mạnh về biển nên thời gian qua, huyện Gio Linh luôn xác định phát triển kinh tế vùng biển là yếu tố quan trọng, quyết định đến nhiệm vụ phát triển KT- XH của địa phương. Trong quá trình đó, HĐND huyện đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biển và đến nay đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thời tiết