Cam Lộ: 25 thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ năm 2024

Cam Lộ: 25 thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ năm 2024

QTO - Thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cam Lộ cho biết, năm 2024, huyện Cam Lộ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 113 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó 80 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 33 tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Cùng với việc tuyển chọn nguồn công dân nhập ngũ, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác bồi dưỡng nhận thức, kết nạp Đảng cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Tâm tình người lính tình nguyện

Tâm tình người lính tình nguyện
2023-12-20 05:45:00

QTO - Bảy năm làm chiến sĩ tình nguyện trên đất bạn Lào, ngần ấy thời gian chưa phải là dài nhưng đã để lại trong tôi đầy ắp những kỷ niệm khó quên về một...

Thời tiết