Hiệu quả hoạt động triển khai quản lý, điều trị bệnh đái tháo đường tại trạm y tế xã

Hiệu quả hoạt động triển khai quản lý, điều trị bệnh đái tháo đường tại trạm y tế xã

QTO - Bắt đầu triển khai thí điểm tại huyện Cam Lộ từ năm 2019 và đồng loạt triển khai trong toàn tỉnh từ năm 2020, đến nay, hoạt động quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm nói chung và đái tháo đường nói riêng tại tuyến y tế cơ sở do ngành Y tế Quảng Trị thực hiện theo nguyên lí y học gia đình đã phát huy hiệu quả.

Thời tiết