Tác hại của thuốc lá đối với người già

Tác hại của thuốc lá đối với người già

QTO - Hút thuốc lá gây những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe của người hút và những người xung quanh. Đặc biệt, đối với những người lớn tuổi, hút thuốc lá càng nguy hiểm hơn, thuốc lá sẽ tác động trực tiếp vào quá trình lão hóa và nguy hiểm cho sức khỏe.

Thời tiết