Sớm vào cuộc để vỉa hè thông thoáng

Sớm vào cuộc để vỉa hè thông thoáng

QTO - Thời gian qua, nhiều thành phố trong cả nước ráo riết thực hiện các chiến dịch lấy lại vỉa hè cho người đi bộ nhằm lập lại mỹ quan, trật tự và bảo đảm an toàn cho người đi bộ. Tại Quảng Trị, vấn đề này chưa được quan tâm thực hiện, nhất là ở TP. Đông Hà. Vì vậy, cần sớm có các giải pháp phù hợp để góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị.