Bộ đội B iên phòng tăng cường cán bộ cho các xã biên giới. Bài 2: Chủ trương đúng, trúng, hiệu quả

Bộ đội B iên phòng tăng cường cán bộ cho các xã biên giới. Bài 2: Chủ trương đúng, trúng, hiệu quả

QTO - Quảng Trị có đường biên giới đất liền dài 187,864 km tiếp giáp với hai tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào). Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia phải dựa vào sức mạnh của toàn dân; trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, nòng cốt. Để phát huy sức mạnh đó, Bộ đội Biên phòng thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ cho chính quyền cơ sở ở khu vực biên giới. Mô hình này đã khẳng định được tính sáng tạo, đúng đắn trên thực tế từ khi triển khai đến nay. Để hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên Báo Quảng Trị đã trao đổi với Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá NGÔ XUÂN THƯỜNG.

Thời tiết