Góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện và nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện và nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị

QTO - Sáng nay 30/5, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định 132-QĐ/TW. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng tham gia hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Thời tiết