Hướng Hóa nỗ lực xây dựng xã hội học tập

Hướng Hóa nỗ lực xây dựng xã hội học tập

QTO - Nhằm thực hiện có hiệu quả các đề án, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập (XHHT), những năm qua, huyện Hướng Hóa đã không ngừng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, hướng đến xây dựng XHHT vững mạnh. Công tác này của huyện đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH của địa phương...

Quan tâm chăm lo tốt cho người lao động

Quan tâm chăm lo tốt cho người lao động
2023-04-30 05:30:00

QTO - Phát huy tinh thần, ý nghĩa và giá trị thiết thực của Ngày Quốc tế Lao động, ngày 24/2/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chủ trương lấy tháng 5...

Điện Biên khai hội Hoa Ban

Điện Biên khai hội Hoa Ban
2023-03-13 07:23:00

QTO - Với chủ đề “Hương sắc miền Tây Bắc”, Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII đã khai mạc tối nay...