Nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai

Nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai

QTO - Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị có chiều dài 32,53 km. Hiện nay, các địa phương có dự án đi qua đã hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) được 24,83 km/32,53 km, đạt 76,33%; bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh 22,3/32,53 km, đạt 68,6%. Mặc dù thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành liên quan đã đồng bộ vào cuộc, quyết liệt thực hiện nhưng tiến độ GPMB chưa đáp ứng theo kế hoạch của dự án.

Thời tiết