Cập nhật:  GMT+7
d632x12910x12e5exebcexddc1x1004dxe9a9x15722x1337dxX7x10e56x12d5cx108d4xe484x15cf9xe4baxX5x11764xXaxf521xe5caxfad0xX6xX3xX7xdb8fxec3exX3xX7xe50axX19xX14xX3xXexX1x12f0bxX3xX4xX1x159d0xX3x142c7x10847xX3xX5xX1cxfa33xX3xXex116b5x156e2xX19xX14xX3xX14xXdxX6xX19xX3xX1x109b6xX6xX3xX14xXdxe9f9xXdxX3xdf41xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3x112dbxX3x14b04xX7xX30xX6xX10xX5xfb44xX0x151daxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1240bxX10xX6x12d7fxXaxX12x126d6xX4fxX19xe018x11641xX19xX10xXexf5cexX3x1436dxX3xXcxX1xX10xX70xX3xX1x1277axX19xX14xX3xXexXdxX19xX3x11f1fxXcx14070xX3xX13xX14xX70x13638xXdxX3xXexX30x13fb4x1524dxX19xX14xX3xX43xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xX4xX1xX70xX3x1344cxXdxX22xXexX3xX13xX14xX6xX3xX4x108f4xX3xXexX1x1673cxX3xX14xXdx14c44xXbxX3xXex1064axX3xX4xX1x14edfxX4xX3xX2dx12319xXexX3xX4xX31xXc3xX4xX3xX14xd7c9xXbxX3xX14xXdxffebxX6xX3xXcxXbbxX19xX14xX3xXexX1x101b5xX19xX14xX3xX43xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3x1608axX1cxX3xXcxX1x10cc4xX3xXexX92x137f3xX19xX14xX3xX4fxX7xX30xX6xX10xX5xX88xX3xXe9xX1cxX3xX30x144ccxX19xX14xX3xX43xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xX7xX18xX19xX3xX7xX1cxX19xX14xX3xX19xX14x1083cxXdxX3xXe9xX1cxX70xX3xXa5xX1cxX19xX3x16600xX1cxX2dxX3xXbxX1xfcddxX19xX3xX126xXdbxXdxX3xXexX1xX70xX8dxXdxX3xXexX30xfbf6xX4xX3xXexXdxX22xXbxX3xXe9xXf2xXdxX3xX4fxX7xX30xX6xX10xX5xdf66xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx118a7xX70xX69x10ceexXaxX12xX13xX14xX70xX8dxXdxX3xXexX30xX92xX93xX19xX14xX3xX43xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xX86xXdxX160xX6xX69xX3xX6xX5xX76xX28xX6xX5xXdx15365xXdxX3xX126xX7exX3xX19xXafxXdxX3xXe9xXf2xXdxX3xX1xX7exX19xX14xX3xXexXdxX19xX3xX86xX4fxe376xX3xX30xX102xX19xX14x11a54xX3x10ebfxf01axX1xXb7xX19xX14xX3xXex12224xXdxX3xX7xX18xX19xX3xX7xX1cxX19xX14xX3xX126xXdbxXdxX3xXexX1xX70xX8dxXdxX3xXexX30xX13bxX4xX3xXexXdxX22xXbxX3xXe9xXf2xXdxX3xX4fxX7xX30xX6xX10xX5xX3xXexX1xX1b0xX19xX14xX3x1000dxX31xX6xX3xX2dxXc3xXexX3xXa5xe8e5xX19xX3xXexX1xXbfxX3xXa5xX6xX14dxX3xX1a9xX1xXb7xX19xX14xX3xXexX1b0xXdxX3xX19xX14xX1x161d3xX3xX30xX102xX19xX14xX3xX2dxXc3xXexX3xX4xX31xXc3xX4xX3xX14xXccxXbxX3xX2dxXccxXexX3xX4xX1xe034xX3xX187xdc47xX70xX3xX69xX1cxXdxX3xX2xdefexX3xXbxX1xXb7xXexX3xX93xX3x11ef4xX10xX30xX31xX7xX6xX5xX10xX2dxX3xX7x159c4xX3xX187xX1xX1b0xX19xX14xX3xX2dxX6xX19xX14xX3xX5xX8dxXdxX3xX5xe694xXdxX3x12cfexX4xX1xX3xX19xX1cxX70xX3xX4xX40x104cexX14dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX70xX69xX160xXaxX12xX0xXdxX2dxX14xX3xX69xX6xXexX6xX76xXbxX1xX70xXexX70xX76xX70xX30xXdxX14xXdxX19xX6xX5xX76xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX57xX57xXdxX2dxX14xX14dxXdxX19xX6fxX70xX19xX10xXexX14dxXe9xX19xX57x12f9exXbxX5xX70xX6xX69xX10xX69xX57xX6xX19xX1xXexX31xX6xX19xX57x142b0x1087fxX2x13e5ex15481xX2b7xX2b6xX2baxX2x111e8xX57xXbxX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX2baxXdxX19xX6fxX70xX19xX10xXexX14dx10a88xXbxX14xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX57xX57xXdxX2dxX14xX14dxXdxX19xX6fxX70xX19xX10xXexX14dxXe9xX19xX57x14ecfxX2bfxX2b9xX2b7xX57xX2a5xXbxX5xX70xX6xX69xX10xX69xX57xX6xX19xX1xXexX31xX6xX19xX57xX2b6xX2b7xX2xX2b9xX2baxX2b7xX2b6xX2baxX2xX2bfxX57xXbxX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX2baxXdxX19xX6fxX70xX19xX10xXexX14dxX2d3xXbxX14xXaxX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX70xX69xX160xXaxX12xX13xX14xX92xdfa0xXdxX3xXa5xXdxXb3xX31xX3xXex13cb6xX19xX1xX3xX43xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xX4xX1xX8dxX2dxX3xXexX30xX12cxX19xX3xXe9xXf2xXdxX3xXa5xXdxX19xX1xX3xX5xX250xX19xX1xX3xX4fxX7xX30xX6xX10xX5xX3xXexX8dxXdxX3xXbxX1xX250xX6xX3xX13xX6xX2dxX3xX69xX40xXdxX3xfc35xX6xdfb1xX6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX70xX69xX160xXaxX12x1437fxX19xX14xX3xX28xX6xX5xXdxX187xXdxX3xX19xXafxXdxX3xXexX1xX1eaxX2dxX88xX3xX1a8xXe9xXdx12a12xX4xX3xX4xXafxX3xX2dxXccxXexX3xXexX8dxXdxX3x131e6xX70xX4xX1xXdxX3xX1xX6xX160xX3xX28xX70xX7xX4xX70xX2f3xX3xX6cxX13xX14xX6xX74xX3xX7xX23bxX3xX5xX1cxX3xX2dxXc3xXexX3xX1e1xX31xX160xX22xXexX3xX126x112a7xX19xX1xX3xX1xX24dxXbxX3xX5x121e5xX88xX3xX19xX22xX31xX3xXcxX1xXeexX3xXexX92xXf2xX19xX14xX3xX4fxX7xX30xX6xX10xX5xX3xX15dxX10xX19xX2d3xX6xX2dxXdxX19xX3xX13xX10xXexX6xX19xX160xX6xX1xX31xX3xX2dxX31xXdbxX19xX3xX126xXdbxXdxX3xXexX1xX70xX8dxXdxX25axX14dxX3xX1a8xXcxf133xX3xX4fxX7xX30xX6xX10xX5xX3xX126xX22xX19xX3xX13xX14xX6xX3xX7xX23bxX3xX4xX1xX21cxX3xX2dx16791xXexX3xf7cexX3xXexXdxX22xX19xX14xX3xX126xX11bxX19xX14xX3xX1xX11bxX88xX3xXe9xX1cxX3xX1b0xX19xX14xX3xX13xX10xXexX6xX19xX160xX6xX1xX31xX3xX7xX23bxX3xX126xX92xX24dxX4xX3xXcxXbbxX19xX14xX3xXexX1xXdbxX19xX14xX3xX13xX14xX6xX3x115e1xX5xX6xX69xXdxX2dxXdxX30xX3xX43xX31xXexXdxX19xX3xXe9xX1cxX3xX19xX14xX92xX344xXdxX3xX13xX14xX6xX3xXexXdxX22xXbxX3xX126xXafxX19xX3xXexX30xfac4xX19xX14xX3xXexX1xXb3xX25axX14dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX70xX69xX160xXaxX12xX13xXafxXdxX3xXe9x123e7xX3xXe9xX6xXdxX3xXexX30xX3bxX3xX4xXeexX6xX3xX28xX29xX3xXexX30xX70xX19xX14xX3xXexXdxX22xX19xX3xXexX30xX34dxX19xX1xX3xX1xX3bxX6xX3xXa5xX34dxX19xX1xX3xX14xXdxXd1xX6xX3xX43xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xXe9xX1cxX3xX4fxX7xX30xX6xX10xX5xX88xX3xX1b0xX19xX14xX3xX28xX6xX5xXdxX187xXdxX3xX19xX1x1296bxX4xX3xX5xX8dxXdxX3xX30xX102xX19xX14xX3x143bdxX6xX7xX1xXdxX19xX14xXexX70xX19xX3xX187xX1xX1b0xX19xX14xX3xX4xX3bxX19xX3xX126xXeexX3xX31xX160xX3xXexX250xX19xX3xX126xXb3xX3xX5xX1cxX2dxX3xXexX30xX31xX19xX14xX3xX14xXdxX6xX19xX3xX1xX3bxX6xX3xX14xXdxX40xXdxX3xX69xX31xX160xX3xX19xX1xX452xXexX3xX14xXdxXd1xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXa5xX1eaxX19xX14dxX3xXcxX31xX160xX3xX19xX1xXdxX1eaxX19xX88xX3xX1b0xX19xX14xX3xX4xde08xX19xX14xX3xX19xXafxXdxX3xX30xX102xX19xX14xX3xX1e1xX31xX12cxX3xXexX30xX34dxX19xX1xX3xX126xX1cxX2dxX3xXbxX1xX12cxX19xX3xX4xX1xX452xX2dxX3xX69xXbfxXexX3xX4xea5bxX19xX14xX3xXexX1x15997xX19xX14xX3xX14xXdxXd1xX6xX3xX4xX12cxX4xX3xXa5xX1eaxX19xX3xX187xX1xX1b0xX19xX14xX3xXexX1xXb3xX3xX69xXdx104b4xX19xX3xX30xX6xX3xX2dxX1cxX3xX187xX1xX1b0xX19xX14xX3xX4xXafxX3xX28xX29xX14dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX70xX69xX160xXaxX12xXcxX1xX10xX70xX3xX1b0xX19xX14xX88xX3xX43xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xX1a8xX126xX7exX3xXexX31xX160xX1eaxX19xX3xXa5xXdbxX3xX30x1171exX3xX30xX1cxX19xX14xX3xX30xX102xX19xX14xX3xX28xX29xX3xX187xX1xX1b0xX19xX14xX3xX4xX3bxX19xX3xX5xX1cxX3xXexX30xX31xX19xX14xX3xX14xXdxX6xX19xX3xX1xX3bxX6xX3xX14xXdxX40xXdxX3xX69xX31xX160xX3xX19xX1xX452xXexX25axX3xXa5xX93xXdxX3xX536xX6xX7xX1xXdxX19xX14xXexX70xX19xX3xX126xX7exX3xX126xXbfxX19xX14xX3xXe9xX4d8xX3xXbxX1xX250xX6xX3xX4fxX7xX30xX6xX10xX5xX3xX1a8xXe9xX1cxX3xX126xXdxX3xX19xX14xX92xX24dxX4xX3xXe9xXf2xXdxX3xX2dxX70xX19xX14xX3xX2dxX31xXdbxX19xX3xX4xXeexX6xX3xX43xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX25axX14dxX3xX1a8xX1a9xX1xXb7xX19xX14xX3xXexX1b0xXdxX3xX187xX1xX1b0xX19xX14xX3xXexX1xXb3xX3xXa5xfd75xX3xX1e1xX31xX6xX3xX28xX29xX3xX1xX70xX1cxX19xX3xXexX70xX1cxX19xX88xX3xXe9xX34dxX3xXe9x11fd9xX160xX3xX4xX1xXb7xX19xX14xX3xXexX1b0xXdxX3xX7xX23bxX3xX126xX11bxX19xX14xX3xX3fbxX3xX19xX22xX31xX3xX28xX29xX3xX2dxX31xXdbxX19xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX14xXdxX6xX3xX14xXdxX40xXdxX3xX1e1xX31xX160xX22xXexX3xXe9xX452xX19xX3xX126xX4d8xX25axX88xX3xX1b0xX19xX14xX3xX28xX6xX5xXdxX187xXdxX3xX19xXafxXdxX14dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX70xX69xX160xXaxX12xX43xX1xX12cxXexX3xXa5xXdxXb3xX31xX3xX4xXeexX6xX3xX1b0xX19xX14xX3xX28xX6xX5xXdxX187xXdxX3xX4xX597xX19xX14xX3xXexX92x1061exX19xX14xX3xXexX13bxX3xXe9xXf2xXdxX3xX5xX344xXdxX3xX4xXeexX6xX3xXcxXbbxX19xX14xX3xXexX1xXdbxX19xX14xX3xX43xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xX28xX6xX1xX2dxX70xX31xX69xX3xX1a0xXa5xXa5xX6xX7xX3xX126xX92xX6xX3xX30xX6xX3xXexX30xX70xX19xX14xX3xX4xX1xX31xX160xX22xX19xX3xXexX1xX5c1xX2dxX3xX4xXeexX6xX3xX1b0xX19xX14xX3xXexXf2xXdxX3xX28xX70xX7xX4xX70xX2f3xX14dxX3xX28xXccxX4xX3xX69x13175xX3xXbxX1xX250xX6xX3xX43xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xX187xX1xX1b0xX19xX14xX3xXexX439xX3xX4xX1xXdbxXdxX3xX28xX29xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX14xXdxX6xX3xXexXdxX22xX19xX3xXexX30xX34dxX19xX1xX3xX1xX3bxX6xX3xX14xXdxX40xXdxX88xX3xX7xX70xX19xX14xX3xX1xX4b5xX3xX2dxX31xXdbxX19xX3xX4xXafxX3xXexX1xX1eaxX2dxX3xX19xX1xXdxX4d8xX31xX3xX1a8xXexX30xX4b5xX19xX14xX3xXexX1cxXdxX25axX3xX1xX76dxX19xX3xX19xXd1xX6xX14dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX70xX69xX160xXaxX12xXcxX30xX70xX19xX14xX3xX4xX31xXc3xX4xX3xX14xXccxXbxX3xX2dxXccxXexX3xXe9xXf2xXdxX3xXcxXbbxX19xX14xX3xXexX1xXdbxX19xX14xX3xX13xX14xX6xX88xX3xX1b0xX19xX14xX3xX1a0xXa5xXa5xX6xX7xX3xX19xXafxXdxX3xXe9xXf2xXdxX3xX1b0xX19xX14xX3xX43xX31xXexXdxX19xX3xX30xX102xX19xX14xX3xX43xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xX126xX7exX3xX187xX1xX1b0xX19xX14xX3xX4xX3bxX19xX3xX2dxX31xXdbxX19xX3xX1xX24dxXbxX3xXexX12cxX4xX3xXe9xXf2xXdxX3xX536xX6xX7xX1xXdxX19xX14xXexX70xX19xX3xX7xX6xX31xX3xX187xX1xXdxX3xXcxXbbxX19xX14xX3xXexX1xXdbxX19xX14xX3xX28xX29xX3xe463xX70xX19xX6xX5xX69xX3xXcxX30xX31xX2dxXbxX3xX4xX1b0xX19xX14xX3xX19xX1xX6e9xX19xX3xX230xX10xX30xX31xX7xX6xX5xX10xX2dxX3xX5xX1cxX3xXexX1xXeexX3xX126xX1b0xX3xX4xXeexX6xX3xX4fxX7xX30xX6xX10xX5xX3xXe9xX1cxX3xX7xX23bxX3xX69xXdxX3xX69xX344xXdxX3xX126xX8dxXdxX3xX7xXbfxX3xX1e1xX31xX12cxX19xX3xXe9xX4d8xX3xXexX1xX1cxX19xX1xX3xXbxX1xXdbxX3xX19xX1cxX160xX14dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX70xX69xX160xXaxX12xX1a0xX19xX1xX3xXcxX31xX452xX19xX3xX6cxX5xX92xX24dxX4xX3xX69xX3f2xX4xX1xX74xX0xX57xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Biên giới Syria trước vòng xoáy căng thẳng mới

Biên giới Syria trước vòng xoáy căng thẳng mới
2018-02-12 06:59:46

QĐND - Quân đội Israel ngày 10-2 đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống phòng không Syria và các mục tiêu của Iran tại Syria. Trong một tuyên bố, phía Israel...

Hy vọng chấm dứt bế tắc chính trị tại Đức

Hy vọng chấm dứt bế tắc chính trị tại Đức
2018-02-09 06:35:08

QĐND - Sau 24 giờ đàm phán, liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ Đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel và đảng đối tác trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) của...

Sắp phá thế bế tắc chính trường Đức

Sắp phá thế bế tắc chính trường Đức
2018-02-08 07:17:45

(PL)- Liên minh đảng bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel (ảnh) và đảng Dân chủ Xã hội (SDP) đã đạt được bước đột phá quan trọng trong việc thành lập một chính phủ liên...

Sóng gió trên chính trường Nam Phi

Sóng gió trên chính trường Nam Phi
2018-02-08 07:13:17

QĐND - Chỉ bốn ngày sau khi chấp thuận lời đề nghị của đương kim Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma về việc ông Zuma sẽ đọc Thông điệp quốc gia đầu năm vào hôm nay (ngày 8-2), Quốc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết